Bůh

news

NecronomiconRecenzeArtHDPOdkazymapa Koubič Sytes

Necronomicon rozcestník

Bůh adsaf

Tři písmena v jazyce českém tři písmena v jazyce anglickém … a tolik povyku po celé Ki Zemi. Kvůli těmto třem písmenům se vedou války, a kvůli těmto třem písmenům stojí bratr proti bratru otec proti synovi synovec proti bratranci z pátého kolena a bratr spolubydlícího otce bratra jeho otce... ne nejdou mi genealogické vztahy.

V Sumeru se každý bůh označoval písmenem D. Což v celé formě znamenalo Dingir. Bylo to označení božské bytosti. Něco jako kartuše u Egypťanů do kterých se vepisovalo jméno Faraona.

Bůh je něco transcendentálního a přesto snad všechny kultury svým bohům dávaly lidské tváře. A co je horší bohy degradovaly vždy na entity stejně ubohé jako člověk se sexuálními touhami, žárlivostí a egoismem sobě vlastním.

"Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. "

Genesis verš 27.

S trochou sebereflexe musíme toto považovat za sebeironii nejhrubšího zrna. Bůh žárlivě milující? Žádný z těch velkých bohů jež se honosí vší mocí si nezaslouží velké B ve slově Bůh. Kde tedy hledat Boha? Toho pravého a jediného Ultimátního jež byl v počátcích sumerské říše zván cíl.... El? K existenci Boha jsem došel naprosto racionální cestou, což asi vypovídá nejvíce o mém duševním stavu. Pokud můžeme něco nazvat Bohem je to Universum samo … Jeho zákony a jeho řád. Pokud dáte moc do rukou bytosti s city … nikdy nebude její vláda oproštěna emocí. Ale Universum? Tomu je jedno že ten balvan co letí Aeony prázdnotou vesmíru políbí nějakou životem zaneřáděnou planetu a ukončí tak jednu z větví evoluce. Stejně tak nemá další z lidských emocí. Nemá žádné emoce, to z něj dělá nejmoudřejší entitu Všehomíra, protože ono samo je Všehomírum.

Pokud se zajímáte o astronomii a vědu víte, že celý Vesmír žije svým pomalým životem, hvězdy zanikají, galaxie se snoubí do sebe (což musí být pěkně nepříjemná podívaná pro tamní obyvatele). Tvoří se černé díry, pulsary... komety líně cestují po odlehlých končinách aby se jednou za čas vrátily domu. Vše dokonale funguje, šlape to jako švícarský hodinky. Ještě zvláštnější je nejmodernější model Universa dle špičkových astrofyziků, ten nepřipomíná nic jiného než neuronové synapse v mozku, hranice makrokosmu a mikrokosmu se najednou docela stírají. Už je nad vší pochybnost, že Vesmír má jistý vzorec a plán.

Universum

Model Universa

Universum

Neuronové spoje v mozku

Něco málo informací o zákonitostech Universa, fraktálech a kosmickém stromu zde

Když jooo chceme vidět genialitu Universa musíme začít konat jako on sám … naše laboratoř na klonování rostlin a šukání s jejich DNA … ano pomocí ozařování tvoříme nové druhy … víme že kod, který se skrývá v Deoxyribonukleové kyselině je jako programovací kód v PC. Všechny organismy si nejspíše volí podvědomě ty podprogramy, které nejlépe reagují na jejich situaci. Když jsme vyvolali náhodné mutace rostlin, začaly se jim vytvářet úplně jiné druhy masožravých listů a podobné srandy. V DNA tedy leží jistý Boží plán. Vědci zabývající se kvantovou teorii dokonce prohlašují, že Vesmír vznikl z myšlenky … že Velký třesk byl vědomí proces Universa. A tak se vás ptám ať jste vyznání kteréhokolivěk, co za sílu si zaslouží uznání jiného než to co stvořilo naprosto vše? Je opravdu úsměvné koukat se na ultra temné satanisty Ano nemám rád satanisty … kdo by dobrovolně vzýval chlupatého rachitického kozla? My vzýváme aspoň chlupatou kozu … která se dokáže změnit v kus slizu... ehm... Kteří uznávají strašlivého pána temnot prsk … který by nemohl existovat bez přičinění Božího. Bůh je totiž vše a vše je Bohem … Kdyby si všichni uvědomili fakt, že ať vzýváme cokoliv, vždy nás spojuje Universum, aspoň by přestaly války pod falešnou záminkou náboženství … a válčilo by se narovinu z důvodů mnohem světštějších. Když už máme jít k čertu tak aspoň s upřímností na rtech.

ForumKontakt
spodnilista