Realita

news

NecronomiconRecenzeArtHDPOdkazymapa Koubič Sytes

Necronomicon rozcestník

Kosmogenese Sefirot jako diagram stvoření adsaf

Volné pokračování filosofických úvah o Bohu, chapadlech, G! a duševní nekompetentnosti mé maličkosti díl třetí až druhý

Předešlé kapitoly
Úvaha o Bohu
Sefirot a Prastař
Kosmogenese

Ve svém článku jsem informoval ohledně rozčlenění Sefirotu na čtyři levely stvoření. Dle tradice se jedná o čtyři Sefiroty po deseti Sefirách, které působí kaskádově.Nebo o Sefirot rozčleněný na čtyři levely. Zdá se že systém čtyř Sefirotů je přijatelnější. Nám nejblíže je Sefirot Asija.  Nejdále je nám Acilut který je nejblíže Ejn Sof (Nekonečnu) = bodu o nekonečné hmotnosti a energii = singularita. Druhým světem nejblíže Ejn Sof je Beria Boží trůn, paralela s Azathothovým dvorem je zjevná.

Azathothův dvůr Beria je tedy předposlední nadsférou. Ne bez důvodu Lovecraft stvořil Azathotha tímto jménem. Azathoth / Sefiroth / Klipoth / Yog Sothoth. Teď dává smysl už vše. Pokud je Beria sféra Azathothova dvora která je hned za sférou Acilut tou co je Ejn Sof nejblíže. Pak Acilut je zákon Universa který panoval ještě před stvořením Universa tedy tam kam prostě nedohlédnem tam kde se z Ejn Sof vzala singularita.
Tedy Sefiroth Vnějších Bohů nekoresponduje s klasickým Sefirotem světa Asija tj toho nám nejbližšího ale je ještě ob sféru Jecira..
O Acilutu můžeme opravdu říct prd ...  protože o tom hovořit nelze
Beria pak je Stromem základních fyzikálních zákonů. Tedy Vnějších Bohů. Základní živlové analogie.  Tyto sféry jsou mimozemské. Můžete si tvrdit co chcete ale vy co se plahočíte dole jste v Asija a dál nehledíte ... pak ty kdož vidí dál nazýváte heretiky a ďáblovými loutkami ... rada pro vás vemte si brýle  nebo dalekohled u Keteru Univers nekončí. Grant se domníval že Lovecraft spatřil zničené Klifotické světy. Myslím že Lovecraft spatřil svět Beria který je šílený protože je skoro u Ejn Sof které nejde pochopit. Ohledně světu Jecira by se mohlo uvažovat o astrální sféře egregorů kde Keter u Sefirotu Asia je hranicí do světa Jecira kde se utváří ideje a dlí stvoření bohové. Zde jsou tedy Enki Enlil Anu Hospodin Nodens Vorvadosh atd.

Sefirot jako symbol zhušťujícího se vlnění viz bílé světlo ... spektrum barev / gamma / radiové / mikrovlné atd....

Existuje jistá teze že Sefirot je schématickým znázorněním vibrací od nejnižších po nejvyšší. Viz barevné znázornění různých Sefir. A tradice že Strom života se má chápat po směru blesku ... tedy světla tuto myšlenku podporuje. Problém je v tom že dnešní viditelné barevné spektrum nekoresponduje s posloupností Sefirotu. Kde hned po bílé následuje černá. Toto je možné vysvětlit tak že se kalkuluje i s černou hmotou či antihmotou. To že desátá Sefira Malchut je znázorněna několika barvami ukazuje že je projevením všech vlnění. Je tedy možné s valnou spekulací říct že barevné schéma je universálním ve smyslu Universa a zahrnuje i takzvané neviditelné spektrum. Jako druhá se může vzít myšlenka že tento barevný model který je založen na naší moderní znalosti lomu světla. Může být platný u Sefirotu pouze pro Svět Beria tj Azathothův dvůr, jinak řečeno první manifestaci vlnění po Velkém třesku. A Sefirot Asia je již mixem mnoha aspektů. Protože z Keteru jde bílé světlo znamená to že se vlnění v poslední Sefiře Jecira spojilo opět do jednoho protože jak víme bílá je kombinace všech barev, pokud jde o emitované světlo. U temper je efekt opačný a to černi podobné hovno.

Když budeme vše zatím řečené brát když ne za pravdu aspoň ne za uplné šílenství. Otevírá se nám prostor spekulace o tom co je vlastně sedmdesatidvou písmenné jméno Boží. Už jsme si řekli že vše je druh vibrace. Vlnění ... světlo, zvuk, radiovlny, obraz ... opravdu vše. Toto věděli všechny pradávné národy a ví to i věda. U jmen božích a u hebrejštiny jako takové se tvrdí že její písmena jsou sama o sobě magii. Na tom je založena kabala na písmenech a číslech a kombinacích. Je to složité a to hodně. Hebrejská jména značí podstatu svého jména skrze písmena. Například YHVH

Papus vysvětluje ve své Kabale následovně.

Jod — aktivní princip, "Já", 10
He — pasivní princip, "ne-Já", 5
Vav — střední článek, hák spojující aktivní a pasivní,
vztah mezi "Já" a "ne-Já", 6
Tyto tři pojmy vyjadřují zákon trinitarity Absolutna.

Takže každé písmeno má jistou funkci každé písmeno je jinou vibrací Universa. Co se stane když seřadíme písmena tak jak šla při tvorbě Universa? Co se stane když se spojí v jeden tok? No něco jako tvorba nového Vesmíru by bylo i možné.

Azathoth nebo Azoth?
Parcelsus nazval Azoth „tincture of life“ tedy vodou života. Něco jako TiAmat matka života. Crowley v Liber 777 zve Azoth fluidem vše prostupujícím.Je tu ale podobné slovo Azath znamená v překladu independent.Slovo oth jsme my analyzátoři cthuvianu určily správně protože v překladu znamená oth anglické in. AzathOth tedy znamená In Independent, to se dá přeložit buď Z Nezávislého nebo Z Hlavního. Literární překlad by mohl znamenat Ze Zdroje. Z Ejn Sof. Musím hebrejcům vzdát hold. Ne nemyslím že by snad Hebrejci uctívali Azathotha jako první emanaci božství ale chci říct že to je nejspíše to samé.

Jak vidíme mystika starých kultur se s mystikou dnešních Hawkingů, Einsteinů skoro neodchyluje. Pseudo mágové sice budou tvrdit že magie se s fyzikou nedá sloučit a vědci budou tvrdit že mystika je jen snůška blábolů a hned v druhé větě řeknou cosi o Velkém třesku a o teorii chaosu a pseudookultisté cosi o zákonech Universa. To že je magie Věda nad vědy není slaboduché tvrzení ale nepopiratelný fakt, a důkaz že prastaré národy věděli o Universu víc než dnešní vědci je toho nejvyšší obhajobou, stejně jako fakt že dnešní vědci tyto staré pravdy s famfárami odhalují jako velké objevy.

 
Komentáře k článku pište zde
ForumKontakt
spodnilista