Text Maklu

news

NecronomiconRecenzeArtHDPOdkazymapa Koubič Sytes

Necronomicon rozcestník

 

Text Maklu adsaf


Říká se, že vědec nesmí zavírat oči před žádnými možnostmi. Já sice nejsem vědec, ale badatel ano, a musím brát v potaz každou možnou teorii a ne slepě bazírovat ne jedné možnosti. Proto zde předkládám rozbor jedné eseje z webu zabývajícího se vším možným i Necronomiconem odkaz zde. Konkrétně textem Maklu.
Na druhou stranu chci říct, že nezáleží na tom jetsli je systém původní tisíce let starý to je jen otázkou tradice a náboženské náležitosti. Né však použitelnosti daného systému. Aneb jak se říká Víra hory přenáší …

Esej začíná nádhernou větou
„I believe you will agree with me that using the Simon Necronomicon as a sourcebook for Sumerian magick is a bit like using Adolph Hitler's Mein Kampf as a guidebook for the practice of Judaism.“

„Věřím že budete souhlasit, že užití Simonova Necronomiconu jako zdroje sumerské magie je tak trochu jako byste považovali Hitlerův Mein Kampf za příručku k praktikování Judaismu.“

No uznejte tohle byla geniální fráze ať už s ní souhlasím či nikoliv.

To všechno co zde napíši jsou myšlenky pisatele eseje, já jen prezentuji jeho názory.

Text Maklu je považován všemi vzdělanci za nejautičtější část Simonova Necronomiconu. Je datovaný až do babylonské periody ne do starého Sumeru jak se snaží Simon tvrdit. Simonova verze je jistým hybridem mezi autentickou částí a Simonovou vlastní inovací.

Originální text Maklu byl přeložen do němčiny Knut L. Tallqvist práce se jmenuje Die Assyrische Beschworungsserie Maqlu, nach den Originalen im British Museum herausgegeben. Jedná se o 8 hliněných tabulek obsahujících přes 100 inkantací a popisů rituálů. Nejedná se o rituály pro vlastní prospěch ale o rituály která mají pomoct vládci či rovnou celému království. Cílem textů Maklu je soudit, potrestat a zničit všechny zlé čaroděje ať jsou živi nebo mrtvi. Živí čarodějové měli být nalezeni a zničeni a spáleni aby nebyly pohřbeni. Samo slovo Maklu znamená Spalování. Zdá se že používali podobné techniky jako nynější kněží VooDoo. Tedy zlé čaroděje spodobňovali do figurek které poté spalovali. Zde vidí pisatel eseje největší kix. A osočuje Simona z nepochopení podstaty tohoto textu a samozřejmě za to že si upravil text k obrazu svému. Předkládá překlad autentického textu Maqlu.

THE BINDING OF THE EVIL SORCERERS
Conjuration. I call to you, gods of the night,
together with you, I call to the night, to the covered (?) woman;
I call at night, at midnight, in the morning.
because the wizard (female) has charmed me,
The witch has put me under her spell,
my god and my goddess mourn over me.
Because my sickness (?) painfully plagues me,
I stand upright, neither night nor day do I lay down,
They have filled my mouth with strings,
with upuntu-herb they have stuffed my mouth.
They have reduced the water in my drinks;
my jubilation is lamentation, my joy is sorrow.
Rise, great gods, hear my lamenting,
enforce my right (do me justice), acknowledge my transformation!
I have constructed a picture of my wizard and my wizard (female),
of my witch master and my witch.
I have laid down at your feet and brought forth my lament:
because they have done bad (wrong), they were keen to do that which is unclean,
may they die (each of them); I shall live!
May their magic, their witchcraft, their poison (?) Be dissolved;
.... release me, the disgusting nature (offensiveness) of the mouth may dissolve in the wind!
May the mastakal-herb, of which the earth is full, cleanse me!
May GIS.SE.SA.KU, of which the grain is full, release me!
In front of you I want to shine like the KANKAL-herb,
I want to be sparkling clean like the lardu-herb.
Disastrous is the conjuration of the wizard (female):
let her words return to her mouth, let her tongue be cut off

THE BINDING OF THE EVIL SORCERERS ( Simonova verze)
I invoke you, Gods of the Night
Together with you I call to the Night, to the Covered Woman
I call in the Evening, at Midnight, and in the Morning
Because they have enchanted me
The sorcerer and the sorceress have bound me
My God and my Goddess cry over me.
I am plagued with pain because of illness.
I stand upright, I cannot lie down
Neither during the night nor during the day.
They have stuffed my mouth with cords!
They have closes my mouth with grass!
They have made the water of my drink scarce.
My joy is sorrow, and my merriment is grief.
Arise! Great Gods! Hear my waiting!
Obtain justice! Take notice of my Ways!
I have an image of the sorcerer and the sorceress,
Of my enchanter and enchantress.
May the Three Watches of the Night dissolve their evil sorceries!
May their mouths be wax, their tongues honey.
The word of my doom which they have spoken,
May they melt like wax!
The spell that they worked, may it pour away like honey.
Their knot it broken!
Their work destroyed!
All their speech fills the deserts and the wastes
According to the Decree which the Gods of the Night have issued.
It is finished.

Jak vidíte je to opravdu dost rozdílný. Je to zapříčiněno rozdílným způsobem překladu a Simonovou přílišnou imaginací kdy nepřekládal slovo od slova ale prostě snažil se hádat význam.
V Maklu textu obsaženém v Simonově verzi jsou vnořeny i fiktivní exorcismy jako je THE EXORCISM AGAINST AZAG-THOTH AND HIS EMISSARIES. Které je v přímém rozporu s tím co je napsáno v úvodu Necronomiconu a to, že proti silám povstanivším z Necronomiconu samého není žádné efektivní obrany. Další věcí která je obsažena v originálním Textu Maklu je také provádění astrálního cestování, nebo také hvězdné magie, kde kněz vstupuje do nebes kde se spojí s hvězdami. Stejně tak jako všechny rity v textu jsou ale i tyto zaměřené výhradně na vyhledání a zničení zlých čarodějů. Simon toto ignoroval a do Necronomiconu začlenil Gate Walking ( Průchod bran) No všichni víme oč de. Necronomicon máme zmáklý jak malou násobilku. Průchod bran je, ale naprostý vetřelec v mesopotámské magické praxi a je běžný jen pro západní učení.

Tak a teď konečně moje trocha do mlýna.
Text Maklu spolu s Textem Magan jsou rozhodně autentické aspoň ve své podstatě. Originální text Maklu jsem neměl čest číst a asi ani mít nebudu kvůli ( záměrné ) neznalosti němčiny. Text Magan je spojení Enuma Eliš a Ištařina vstupu do podsvětí. Je to autentické ? ANO … je to však původní ? možná. Verzí Enuma Eliš a určitě i Ištařina příběhu jsou mraky. Mohlo se klidně stát, že byla i fůze těchto dvou. Rozdíly mezi překlady Knut L. Tallqvist a Simona nemusí nutně znamenat fušerství jednoho z nich, ale právě rozdílné překlady za které se nekamenuje… sakra podívejte se kolik je jen překladů Bible svaté. Bible Kralická, Nová Bible Kralická,,, Ekunemický překlad et ecetera. Nebo mohl Simon čerpat z upravené verze právě z Necronomiconu, který měl údajně v držení. No je samozřejmě možné i to co píše autor eseje, že to prostě Simon zkonil a upravil pod vlivem imaginace. Dále esejista říká, že celý text Maklu je výhradně o vyhledávání a ničení čarodějů a čarodějek a že jiné entity tam prostě nepatří, nesouhlasím, když vezmeme v potaz propracovanou démonologii, kterou sumerská kultura disponovala, pak je blbost aby se zaměřovaly výhradně na činnosti lidských posluhovačů zla… když měli na dvorku  i bestialní Lamastu, nebo Pazuzu. Jedna zajímavá věc, kterou jsem našel na webu když jsem prohledával právě původní serii Maklu vyplynula na povrch. Obřady Maklu jsou archetypálním rituálem pálení čarodějnic, který s takovou vervou začala praktikovat křesťanská inkvizice. K putování branami … zde je to sporné, autor má pravdu, že takové putování branami je docela cizí všemu co o mezopotámské mystice víme, ale pokud to budeme považovat za astrální magii ( což dávám ruku do ohně za to že to tak je myšleno) … pak by to nebylo tak zcestný.

Doufám, že jsem předložil aspoň trochu smysluplný pojednání o problematice Textu Maklu knihy spalování a že to někomu bylo k užitku.

 

ForumKontakt
spodnilista