Příběh Marduka a TiAmat

news

NecronomiconRecenzeArtHDPOdkazymapa Koubič Sytes

Necronomicon rozcestník

 

Příběh Marduka a TiAmat adsaf


Jak to bylo doopravdy ? aneb příběh o stvoření Sluneční soustavy z dob před 3600 lety. Smutný příběh a zároveň nádherný když se převede do dnešního jazyka se nám dostává na povrch když začneme číst Enuma Eliš mezi řádky. Aspoň podle Zacharia Sitchina. Ať to je jakkoliv je to nádherný a bolí z toho u srdce.

 

„Na počátku byl prastarý APSÚ ("Ten, kdož byl na počátku" - Slunce) a v jeho blízkosi dva společníci - MUM.MU ("Ten, kdož se narodil" - Merkur) a TI.AMAT ("Panna života"). Teprve pak se vytvořily další tři dvojice planet - LAHAMU (Venuše) a LAHMU (Mars), KI.ŠAR ("Nejpřednější z pevnin" - Jupiter) a AN.ŠAR ("Nejpřednější na nebesích" - Saturn) se satelitem GA.GA a posléze se připojily ANU (Uran) a E.A ("Ten, jehož domem je voda" - Neptun).“

Toto se píše na stránkách o knize 12ctá planeta právě Zacharia Sitchina.

Ze vzdálených končin Universa se do naší sluneční soustavy přiblížil Marduk ( NIBIRU) a přitažlivostí EA ( Neptunu) byla jeho dráha zakřivena dovnitř SOL ( Sluneční soustavy). Následoval průlet kolem ANU ( Uranu). Marduk musela být ohromná planeta s enormní silou. Při průletu kolem ANU se z ní ulomili 4 satelity. Při průletu kolem Anšar ( Saturnu) Byl od Anšar odtržen měsíc Gaga a stal se planetou Pluto. Přitažlivostí velikánů Anšar a Kišar ( Saturn Jupiter) Se dráha Marduka ještě více zakřivovala do středu SOLu. A tady to začíná ta pověstná srážka Mardukových legii s Matkou života TiAmat. Marduk zakřivený silou všech těles se navedl na kolizní dráhu s TiAmat.Nešťastnou , nebo šťastnou náhodou bylo že Marduk se dostal do SOLu v opačném směru, než obíhaly ostatní planety. v této chvíli začala bitva nebes.  Obrovská moc Marduka ( velikost síla) způsobila že z TiAmat odpadly kusy hmoty a vytvořili 11 satelitů planety TiAmat. Největším z těchto satelitů byl KinGu což v překladu znamená (Veliký posel). Ten se od TiAmat odpoutal s stal se samostatnou planetou. Marduk  s jeho satelity se v obrovské rychlosti a síle gravitačně srazili s TiAmat. Kterou silně poškodili a jejich 10 satelitů roztříštili na prach. Vznikly komety. Marduk se tímto stal oběžnicí Apsů ( Slunce ) a obíhá kolem něho v periodě cca 3600 let. Při dalším průletu SOLem se Marduk opět střetl s TiAmat a jeho obrovská gravitace planetu rozlomila ve dví. Tato obrovská síla vyvrhla větší úlomek TiAmat spolus KinGu na oběžnou dráhu mezi Lahmu ( Mars ) a Lahamu ( Venuši). A víte co byl ten úlomek vyvržený tam do těch končin ? Ki ( Země) a KinGu ( Měsíc). Zbytek TiAmat neudržel svou pospolitost a roztříštil se na miliony kousků, které začali obíhat kolem Apsů.
Při kolizi mezi Mardukem a TiAmat došlo k oplodnění Ki ( Země). A tak se inicioval vývoj života na Zemi.

Uznejte je to nádherný příběh. Teď zase čas na pověstnou polemiku.
Když už bereme v potaz že se opravdu jednalo o střety planet což Pane Bože dává naprostý smysl protože planety přece JSOU sférami oněch bohů. A tím že převedeme boj Marduka a TiAmat na kosmickou řež planet vůbec nepopíráme magické učení Babylonu… jen se dostáváme k dualistickému pojetí.  Marduk s jeho satelity napadl TiAmat. Já myslím že to nebylo přesně takto. Spíše to bylo tak že Marduk svou ohromnou silou nabral sílu 50ky tím že proletěl celou Sluneční soustavou a posbíral vesmírné smetí … 50 asteroidů planetek Bůh ví čeho ještě. Když se dostal na kolizní kurz s TiAmat co se stane když se těsně střetnou dvě velká tělesa ? Vezměte to takto … Marduk za sebou vleče 50 satelitů. Marduk se Tiamat vyhne proč by ne … ale jeho 50 ka se přimkne k gravitaci TiAmat a narazí do ní poškodí jí. Ne všechny z 50 hrůz byly použity. Z TiAmat se uvolní 11 úlomků satelitů v čele s KinGu který je největší. TiAmatina armáda … uplyne perioda a Marduk se připravuje na finální knokaut s zbylou legii z 50ky. Je to tady … Marduk vrhá vše co má proti TiAmat nejspíše kvůli bližšímu kontaktu vyvrhne všechny zbylé asteroidy na nebohou planetu. Možné je že TiAmat byla planetou která měla takovou gravitaci … že buď požírala ostatní planetky tělesa, nebo byla na tak nešťastné dráze že strhávala všechny tělesa do kolizních drah svých dětí. A tím jak je psáno v Enuma Eliš byla agresivní  proti svým vlastním dětem. Zbylá Mardukova vojska spolu s gravitační silou samého pána Marduka dokonala dílo. TiAmat roztrhnuta ve dví sražena na kolena není mrtvá, ale stále spí. Spí kde ? Pás asteroidů mezi Marsem a Jupiterem.

Tak takto nějak to mohlo opravdu být ALE… nedává mi smysl několik věcí. Mardukovou planetou je Jupiter … jména planet jsou jen jména nebo jim řikali podle Bohů ? Například Venuše na Venuši sídlí sféra Ianny  a Venuše se řekne Lahamu. Je tedy Venuše Lahamu s Iannou jakožto perzonifikací ? To by si zasloužilo prozkoumat. Dále by zasloužilo prozkoumat jak si vysvětlit přesně to že Absů Slunce byl manželem TiAmat. To musela být TiAmat dříve ohromnou planetou a vlivem gravitace Absů se rozlomila na další planety ? A jak byl zabit Absů ? Nemohl být Absů něco jiného než Slunce ? něco co tu už není ?

Když jsem dávno psal pojednání o spojení YOG SOTHOTH s Nibiru ( Mardukem) Pořád jsem se snažil najít 13tou planetu … a dost fušersky jí našel v Charonovi… Teď už to dává větší smysl …

Merkur MUM.MU
Venuše LAHAMU
Země KI
Mars LAHMU
Jupiter KI.ŠAR
Saturn AN.ŠAR
Uran ANU
Neptun E.A
Pluto GA.GA ?
Slunce APSÚ
Měsíc KINGU
Nibiru MARDUK
Tiamat

Tento příběh byl napsán před více než 5000 let co má paměť pamatuje. Pořád věříte tomu, že jsme ve Vesmíru sami ?

 

 

ForumKontakt
spodnilista