Mezopotámie

news

NecronomiconRecenzeArtHDPOdkazymapa Koubič Sytes

Necronomicon rozcestník

 

Mezopotámieadsaf


Na svém webu se zabívám hlavně tradicí Babylonu, byl by hřích nezmínit se aspoň o základech této kultury.

 

Mezopotámie. Slovo mezopotámie by mělo být pokud mne moje mozkové centrum neplete složeninou dvou latinských slov dohromady dávající v českém překladu slovo prostřední říše, pokud jsem se kixnul pardon.

 

 

MezopotamieDoba od kdy se tak nějak šušká o Sumerské říši je něco kolem 4000 před Kristem. V té době na jednom zapadlém koutě země mezi řekami Eufrat a Tigris vznikla velká říše. Sumerové byli výborní zemědělci a vytvořili zavlažovací kanály, založili prvá města, vynalezli kolo a co je úplně nejpřevratnější začali rýt rydlem do hliněných destiček klikyháky dnes profláklé pod pojmem klínopis. Díky tomuto převratu došlo i k tomu, že můžete číst moje klikyháky jinak řčené latinka… ehm.  Sumerové mne osobně fascinují již pěknou řadu let. Patří spolu s Egyptem k mým nejoblíbenějším kulturám. Po zjištění jak mocní a vzdělaní byly se přesunuli u mne na první příčku žebříčku a jen tak něco je z tohoto mega postu nesesadí. Dokonale ovládali astronomii a vše mělo nějaký hlubší smysl. Nad jejich dovednostmi ještě teď padají fušovaným odborníkům čelisti k zemi údivem. Díky jistému následovníkovi Danikena , Zacharia Sitchinovi, se začala objevovat hypotéza jisté planety Nibiru ( Nebéru, Mardukovi planety). To bych si radši nechal na samostatný článek a až budu mít víc věcí prostudovaných. Co můžu říci teď je, nechápu pane Sitchin kde jste vzal takové informace, četl jsem spisy kde se o Nibiru hovoří, vzebrubně jsem je prostudoval, leč nenašel jsem nic převratného. Zase na obranu pana Sitchina je nutno podotknouti, že jsem četl překlad, ne přímí přepis v originálním znění, ze sumerštiny ovládám opravdu jen nepatrné procento (, Edin na zu, Enuma eliš … víc toho asi nebude)  a že pan Sitchin zřejmě nebude čerpat jen ze světu známých zdrojů, jako já začínající badatel. 
Inu dobrá je čas to pojmout trochu seriozněji. Jak již bylo řečeno první datování vzniku Sumerské říše jest cca 4000 před Kristem. Ještě dříve tam byly osadníci v době kamenné, ale to je irelevantní.  Prvním městem je UR (myslím) UR bylo město, které je dle Necronomiconu vyobrazeno jako pentagram prý vzpomínka na to odkud pocházíme… z hvězd, v klínopise je však jeho znak totožný s tím co pro město používáme dodnes. Další město z té doby je URUK ten má pro změnu klínopisný znak totožný s tím UR jen je zrcadlově převrácen.  V polovině 3. tisíciletí přichází do Mezopotámie semitský národ Akkaďané. Akkaďané zde založili Babylon to nejmocnější město s jeho pompézní Babylonskou věží.. Co byla zač to už se asi exaktními metodami nikdy nedozvíme. Víme však co je v překladu slovo Babylon ( Boží brána). O jeho vzniku se píše v Enuma Eliš jako o spoustě věcí. Zase pokud mne paměť neplete zakladatelem by měl být Marduk. Marduk se stal v Babylonii nejvyšším bohem. V Sumeru byl považován za podřadného. Ono porážka Tiamat je setsakra dobrý důvod dát někomu privilegia. Hlavním stánkem božím byly zikkuraty. Taká alternativa egyptských pyramid. Měli několik stupňů… prý podle toho jaké planetě byly zasvěcené. I přes svou fenomenální znalost astronomie znali Babyloňané jen planety k Saturnu. Měsíc a Slunce považovali též za planety a planety byly sféry bohů. Na vrcholku zikkuratu byla kaple kde se prováděly rity. Babylonská říše zanikla kolem 539 před Kristem. No na toto nejsem zrovna hrdý, jak přijde čas překopu to. Snad jsem trochu přiblížil, sic strašně málo odkud Necronomicon pochází.

 

.

 

ForumKontakt
spodnilista