Necronomicon Vyvrácení mýtu

news

NecronomiconRecenzeArtHDPOdkazymapa Koubič Sytes

Necronomicon rozcestník

 

O tom proč Pravý Necronomicon nemůže být Pravýadsaf

Zajímá vás proč Simonův Necronomicon není autentický? Tak zde vám dám odpověď na otázky, které několik desetiletí bouřily okultní vody. A jako vždy hlavně mojí mysl. Dá se říct že nikdy jsem nepovažoval Simonův Necronomicon za ten „pravý“ ale považoval jsem ho za aspoň z části autentický a spojený s Mezopotamii a funkční. To poslední pravda tak či tak je, o funkčnosti pochyb být nemůže aspoň ne pro mne jelikož jsem na něm pracoval léta jak po stránce theoretické tak i praktické.

Kde je klínopis?

I ignorantského trotla musí jednoho dne napadnout otázka kde je sakra nějaký klínopis? Co je to za starobabylonský grimoar když žádné v něm uvedené sigilie nejsou ani za mák sumerské? Když trochu zapátráte v každé inteligentnější knize o starověku zjistíte že v Mezopotámii se cpal klínopis prakticky na vše a všude. Dokonce z počátku objevování Mezopotámské civilizace v 20 letech minulého století bylo toto písmo považováno pouze za dekorativní vzory, bylo popsáno jako klíny, až později se zjistilo že se nejedná o pouhé grafické nesmysly ale o velmi propracovanou jazykovou soustavu. Pro obhajobu autenticity sigilii se nabízela jediná možná varianta. Písmo klínové vznikalo z piktografů jež později ve zjednodušené formě přešli do klínopisné podoby viz tabulka.

Klínopis v průběhu aeonů

Klínopis v průběhu aeonů2

Jak vidíme tak si grafémy sice nechali u mnoha slov stejnou visualní podobu ale došlo k jistému schématičtění. Poslední etapa už je skoro k nerozeznání. Pokud by byl Necronomicon opravdu čerpal ze sigilii tvořený před cca 5000 let pak by zde grafemy chyběly a byly by k nalezení piktogramy to se ale také moc neděje. Pokud by čerpal z autentické mystiky Šumerie 4000 let do minulosti, již by zde byly k vidění klínopisné znaky. Ano můžete podotknout psal to šílený Arab Abdul AlHazred tedy ne šílený Chaldejec UtNaPištim nebo Babyloňan Nabukadnezar. A Necronomicon měl být napsán tuším 700 po Kristu.

Titul originálu je Al Azif. Slovo Azif používali Arabové pro označení nočního zvuku (vydávaného hmyzem), jejž pokládali za kvílení démonů. Sepsal jej Abdul Alhazred, šílený básník ze Sanna'a v Jeme-nu, který údajně žil v období umajjádských kalifů kolem roku 700 n. 1. Navštívil zříceniny Babylónu a podzemní taje Memfisu a strávil deset let o samotě ve velké jižní arabské poušti (podle starověkých obyvatel Roba El Chálije neboli „Pustý prostor" a podle novodobých Arabů „Dána" neboli „Karmínová" poušť) - o níž se věří, že je osídlena a chráněna zlými duchy a smrtícími netvory.“

Historie Necronomiconu H.P. Lovecraft

Takže si vezmeme modelovou situaci. Jistý Abdul AlHazred básník a bohém, si to šine po poušti kde dřív stál majestátní Babylon jednoho dne zakopl o kámen a propadl se do podzemí kde četl prazdroj Necronomiconu. Hle to je zajímavé čtení usmyslel si a posednut našimi přáteli zešílel a začal přepisovat Necronomicon. Problém je že AlHazred přepisoval již existující knihu jež by měla v sobě klínopis na každém kroku. A sigilia by byla tedy úplně jiná než ta co lze nalézt v Simonově / Gregoriově Necronomiconu.

Jediné co se zde nalézá je Symbol Dingir to je ta roztřepená věc … Dingir značí božství. Je to něco jako egyptské kartuše, zase se musí uznat že sluníčko (debilní název pro Dingir který Koubič využívá když má zrovna náladu) cpal pisatel Necronomiconu ke se dalo, ale po jiných klínopisných znacích ani památky.


Proč jsou některé znaky spojením řecké alfabety a arabštiny?

V Necronomiconu jsou občas opravdu vydařené vtípky. Když bedlivě začnete analyzovat jednotlivá sigilia brány a pečetě brány zjistíte že je to kombinace řecké alfabety arabštiny … něčeho co zatím nebudu jmenovat a piktografů. Opět … kde se před 5000 let vzala alfabeta to opravdu netuším, nebo mám přímo žalostné znalosti dějepisu, což nevylučuji. Stejně tak jsou zarážející arabské vlivy.

Sínova bránaSínova pečeť

Na sigilii brány je zřetelně napsáno alfabetou Nana

na pečeti Sína (Nana) je pseudoklínopisný znak Dingir sigilie znamení Nanny ležatý Měsíc a "tajemná" sigilia dole jejichž původ už pro mne není tak neznámý...

Kde se vzal gatewalking v Šumerské tradici?

Průchod branami je moderním magickým postupem a v minulosti se vůbec nepraktikoval, je sice pravda, že vladař na vrcholu zikkuratu měl prokázat své právo na trůn tak že zažil out of body experience při souloži s kněžkou či co jsem to četl, ale to s Simonovým gatewalkingem nemá moc společného.


Co tam dělá žebříček světla z Kabaly?

Well (dobře) tohle je taky dost zarážející. Pokud by to tak opravdu bylo tak můžeme říct že Kabala je inspirována Necronomiconem, ale ne tak to opravdu není. Ač říše Šumerská vznikla smísením dvou kultur a to kultury Akkadské to jest semitů s kočovnými nomády tj Šumery. Tedy ano židovská mystika má k babylonu dost blízko, stejně jako křesťanství a celý moderní svět jak jsem dokázal ve své bakalářské práci. Ale žebříček světla vznikl až s Kabalou. Inspirace však je patrná v číselných kodech božstev jež je židovské mystice tak vlastní, to není invencí Simonova Necronomiconu to je archeologicky ověřený fakt. Chaldejci krom svého umu v astrologii uměli na rozdíl od Koubiče dobře matematiku a tak stvořily soustavu 60 jež je číslem dokonalým náležícím Anuovi což je princip Ex Deus machina či jak se to prostě nedosažitelný bůh. Enlil 50 a Enki 40. Anu Enlil a EnKi jsou před obrazem Trinity Křesťanské, což jsem též v bakalářské práci uvedl.

V Necronomiconu je sedm příček na žebříčku světla. Sedm mělo v Mezopotamii skoro stejně důležitou úlohu jako číslo 60. Je to zvláštní že se kultura jež stvořila soustavu 60kovou uchylovala k číslu sedm. Vysvětlení je možné toto ..Chaldejci jak již bylo řečeno byli astronomové pozorovali Měsíc protože to je asi ta nejlépe pozorovatelná nebeská věc … ono velký zářící bílý kolo jen tak přehlédnout nejde... btw Zdravím tě Síne... Měsíc má cyklus 14 dní Nov 14 dní Úplněk … Šumerové rozdělili 14 dní na 2 celky tj sedm a sedm a každému dni přiřadily jednu planetu... ano Monday je Moonday Suterday je Saturnday a Sunday je Sunday... ehm … toto se mimochodem traduje napříč celým světem i kulturou jen Češi mají posrané pondělí osové úterý zasranou středu ad edtcetera. Sedm je tedy logicky i příček v Necronomiconu s dovětkem že sfér je mnohem víc ale za Saturnem číhá kdejaké svinstvo a není radno o tom mluvit natož psát. MiGo z Yuggothu jež „No palnet enymore“ se musí cítit uraženi, nebo je Yuggoth Nibiru?

Když existuje žebříček světla existuje i žebříček tmy Viz paralela na semitský Sefirot / Klifoth což AlHazred komentuje tak že pokud chcete pokecat s rohatým jedním musíte šplhat po sedmi příčkách jiného žebře ale to ať už si zjistíme sami. Co by z toho pro nás platilo? To že by 7 dalších příček byly planety a tělesa za Saturnem … tj Uran Neptun Pluto Sedna Nibiru Yuggoth Země plyšových chapadel? Ehm... Takže pro chaos magickou praxi jsem vám dal návod na to jak pokecat s TiAmat. Ale jak jsem řekl gatewalking není šumerského původu.

 

Je vůbec něco původní?

Obávám se že nikoliv i když obávám to je jen pro formu … ono je to fuk. Jsou dvě pasáže jež jsem považoval za původní a bohužel jak řekl Cody vše je překopáno k obrazu svému. Série tabulek Maklu tj spalování a Magan je též upravená … s nadsázkou by se dalo říct, že tam kde sumerologové napsali řádek xy – xz nečitelný Simonova parta vrazila chapadla (Kutulu, Azag Thoth, Inshigarrab).

 

Inspirace vším množným

Jak vidíte tak Simonův Necronomicon je kompilát všech možných náboženských systému okořeněný Cthulhu myth tak aby to vypadalo vtipně pardon hrozivě. Upřímně nechápu kdo může tento Necronomicon považovat za knihu absolutního zla. Ten kdo si toto myslí je slepý idiot a měl by jít na neurologii aby mu vyšetřily mozek.


Cthulhu Kutulu Azathoth Azag Thoth jak to nejspíše bylo?

Jak to tedy nejspíš bylo s našimi přáteli z hvězd? Herman Slater a jeho bana Alias Simon se inspirovala Lovecraftovým mýtem Cthulhu a začala za pomocí sumerštiny tvořit entity jež se podobají v psané formě těm z Lovecrafta tak vznikl Azag Thoth což v překladu ze sumerštiny opravdu znamená zlý mág, Inshigarab což znamená bůh ví co Xastur jakožto Hastur a Kutulu náš milovaný Cthulhu.

 

Takže je to všechno na hovno?

Ne na hovno to není protože to funkční je, egregory chlapíků s volacími čísly 60 50 40 a dalšími jsou stále živé a funkční však je ctila celá Mezopotámie po dobu tolika tisíciletí. Horší už to je s egregory druhé strany Kutulu a spol, protože ty se začaly utvářet s největší pravděpodobností před necelým stoletím, ale i to se mi z výzkumu přecejen vymyká a vypadá to že naši přátelé mají mnohem delší život než jsme si mysleli.


Existuje Necronomicon?

Jde o to co si pod Necronomiconem představíte. Necronomicon je kniha jež existuje v akašické knihovně nebo v DreamLandu tím si jsem jist, fyzicky kniha nejspíš tak jak jí vnímáme neexistovala. Simonův Necronomicon je naprosté popření Lovecraftova Necronomiconu jež nyní nazývám pro lepší rozdělení prostě Kitab Al Azíf.

A existuje tedy kniha "Necronomicon"? Ano (důvodů proč to říkám mám mnoho)

 

 

ForumKontakt
spodnilista