Necronomicon SpellBook

news

NecronomiconRecenzeArtHDPOdkazymapa Koubič Sytes

Necronomicon rozcestník

 

Necronomicon SpellBook adsaf


No dobrá asi by bylo dobro říci pár slov o této knize napadlo mne jednoho podvečera. Z této myšlenky vzešlo nakonec i něco víc než jen něco málo slov a rozhodl jsem se udělat samostatné pojednání o tomto díle v závanu toho, že bylo přeloženo do mne příjemnějšího jazyka českého. Takže můžu podat méně zkreslené informace než tomu bylo doposud.

Necronomicon SpellBook obal

Zaklínací kniha Necronomiconu nebo jak bych jí já radši nechal v původním znění … sorry ale tohle zní vážně blbě. Necronomicon SpellBook se zajímá o práci pouze s Mardukovou 50kou. Je to útlá knížečka čítající jen 31 stran což je sice víc než má Al Azíf, ale je to psáno moderně a logicky řazeno tj mnohem jednoduší četba než Al Azíf. Protože jsem zrovna v rozpoložení na psaní rozepíšu se zde o tom kdo Marduk byl.

MARDUK KURIOS

Marduk s mazlíkem

Mardukova podobizna z jednoho pečetidla. Spolus s Mušchuššu ( Zuřiví had) jeho mazlíčekem u nohou.


Marduk Kurios ... Tak je zvaný v Necronomiconu, byl nižší bůh sumeru. Velkého věhlasu se mu dostalo až v rozkvětu říše Babylonské kdy se stal nejvyšším bohem panteonu. Byl patronem města Babylon, zde měl velké množství funkcí, které se postupně rozšiřovaly ( tento trend panoval u všech sumerských bohů, tam kde měly domovské město uctívání tam jim byl přiřazen všechen věhlas. Marduk byl bůh zaklínání, moudrosti, léčitelství, určoval osudy, byl dárcem světla, byl považován za „pána bohů“ a za „stvořitele bohů svých otců“.
Nejspíše kvůli Enuma Eliš a jeho chrabrému činu v ní zapsaném, díky kterému právě podle výše zmíněné Enuma Eliš porazil TiAmat ( Matku života) se stal tak populárním. Upřímně se mi nelíbí označování TiAmat jako té zlé a Marduka jako toho dobrého. Hrát si na hodný a zlý hoši nemá smysl, vždy šlo, jde a půjde o moc a o to kdo zrovna sedí v managerském křesle. Už jen jméno TiAmat značí, že Matka života nemohla být zas tak zlá a krutá jak jí mnozí vidí.
To jsem se, ale zase nechal moc unést. Mardukovi byly poskytnuty síly. 50 hrůz v sobě nese. Bylo to 50 démonů, sil, vlastností, schopností. Říkejte si tomu jak chcete. Faktem je, že v N jsou tyto vlastnosti personifikovány do démonů. S pomocí těchto démonů, kteří mu byly propůjčeni porazil TiAmat a stvořil svět. A těmito sílami se zabývá celá Necronomicon SpellBook.

Marduk VS Tiamat ... no není překrásná ?

Marduk vpravo bojující s TiAmat vlevo …no ono už moc jiných možností nezbývalo

Ještě bych si dovolil použít citaci přímo z Necronomiconu

„Bohem Jupitera je Pán Čarodějů, MARDUK KURIOS s Dvouhlavou Sekerou. MARDUK se zrodil ze svého Otce ENKIHO, aby vybojoval válku proti silám Starodávných Jedněch, vyhrál v silném boji, podrobil vojska Zla a Královnu Starodávných Jedněch nechal padnout ke svým nohám. Tento Had není mrtev, jenom sní. MARDUK obdržel od Rady Nejstarších Bohů Síly a Padesát jmen, kteroužto sílu si podržel až do těchto dnů. Jeho Esence jest v cínu a v mosazi. Jeho Brána je Šestou, jíž musíš projít, když následuješ následující rituál. Jeho Příčka na Žebříku Světla je Nachová.“
„Toto je jeho Pečeť, ji musíž vyrýt do destičky z cínu nebo mosazi, když je Jupiter v nebesích mocný, zatímco provádíš zvláštní vzývání ENKIHO, Našeho Pána. Učiněno to musí být skrytě, jako v ostatních případech a zabalené do ryzího stříbra to čeká na čas svého užití. Věz, že MARDUK se objevuje jako mocný bojovník s dlouhým vousem a planoucím diskem v rukou. Nese s sebou luk a toulec se šípy, kráčí po nebesích, držíce Stráž. Dávej pozor, abys dožadoval jeho pomoci jen za nejstrašlivějších okolností, neboť jeho síla jest ohromnou a jeho hněv jest lítým. Když jest tobě třeba velmi kvapně pomoci sil hvězdy Jupitera, zavolej spíše jednu z patřičných Sil uvedených na těchto stránkách a ony dozajista přijdou.“

Toť by mohlo snad stačiti k obecnému pojednání o Mardukovi a je čas zabořit se do knihy samotné.

Úvod
To jediné mi scházelo k úplnosti, neboť ostatní jsem si dokázal přeložit. Aneb to nejdůležitější jsem pochopil tu omáčku okolo kategoricky nechal plavat. Co se tedy píše v úvodu této knihy ? Dosti zajímavé informace o samotném Simonovi. Zdá se že byl velmi vzdělaným, což zas takový šok není, byl biskupem nějaké zaniklé východní církve… Bůh ví co to bylo. Zajímal se o mystiku a magii a prováděl nesčetné množství exorcismů ( to zní jak pouták na film co ? ) A pokračujeme v bijáku. Simon se seznámil s dvěma odpadlými mnichy z jeho řádu, kteří spáchali ohromnou loupež starých knih po celé USA. Okej tohle i mě přišlo jako špatnej vtip a začal jsem pátrat v denících které jsou jmenované tj New York Times,  v Christian Science Monitor. Nic jsem nenašel a to mají archívy až do začátku 20 století. No možná sem špatně hledal… Simonovi se tento nespočet knih dostal do rukou a mezi nimi i Necronomicon. Další část úvodu je také jak vystřižená z Lovecrafta. Jistý  L. K. Barnes umělec fascinovaný Lovecraftovým dílem a Necronomiconem ( to mi někoho připomíná … mě) Byl přesvědčen že Necronomicon existuje, jednoho dne zavítal do starého knihkupectví a ze srandy se zeptal jetsli nemají Necronomicon ( to mi taky někoho připomíná). A hle oni měli. Tak se dal Simon do kupy s Barnesem a začala spolupráce. Zase jakožto tvor zvídavý a chtivý faktů jsem zadal jméno L.K. Barnes do google neboť podle starého moudra co není na google neexistuje se řídím už nějakou dobu. Zmínky o tomto člověku jsou jen ve spojitosti s weby zabývajícími se význačně Mýtem Cthulhu a Necronomiconem, tedy nemůžu nic moc vyvozovat.

Dále je již jen krátké povídání o bezpečnosti praxe a o tom, spíše etické zdůvodňování proč to má člověk zkusit. Protože na to má právo… souhlasím tohle je dobrej důvod.

Sedm kroků
Tohle sem psal už dávno, když jsem se snažil chytnou stébla praxe Necronomiconu a dát si do kupy nějaký funkční systém. Tohle se mi osvědčilo funguje to ... proč? to moudří chápou a vědí.

Rozbor Necronomicon spellbook  … Aneb stručné přepsání z angličtiny do češtiny ( skoro češtiny…  mojí češtiny)

Krok první: Vezmeme čistý papír a černý inkoust. Uděláme kopii ( asi stačí vytisknout)
Nikdo jiný nesmí nikdá vidět vytvořené  znamení

Krok druhý: Zvolíme si tiché klidné eavning ( večer ? ) jo určitě večer ( poznámka: občas neškodí zopáknout si angličtinu). Kde nás nikdo nebude rušit při ritualu. Nejlepší hodina je 3tí hodina ranní ( to moc na večer nevypadá). Před sebe na stůl dáme znamení. Zapálíme 2 bílé svíce a rozestavíme po stranách znamení. Po té pár minut jen sedíme a soustředíme se na cíl toho čeho chceme dosáhnout.

Krok třetí: Budeme upřeně zírat na znamení co jsme vytvořili. Toto je jediná věc kterou uvidíme. Uděláme 3 hluboké pomalé nádechy. A budeme se soustředit na cíl. V tu chvíli si budeme imaginovat obraz nás samých jak sedíme v ochranném kruhu. Imaginovat to čeho chceme dosáhnout. Pak pomalu zvedneme oči do nebes, bez zdvihání hlavy. A pomalu a čistě řekneme

ZI KIA KANPA (Zee-Kee-Ya-Kan-Pa)
ZI ANNA KANPA (Zee-An-Na-Kan-Pa)
ZI DINGIR KIA KANPA (Zee-Deen-Geer-Kee-Ya-Kan-Pa)
ZI DINGIR ANNA KANPA (Zee-Deen-Geer-An-Na-Kan-Pa)
Hear me, O Thou_________________ (here insert the Name of the Spirit
you are invoking)
Come to Me by the Powers of the Word_________________ (here insert the
word of the Spirit you are invoking)
And answer my urgent prayer!
ZI KIA KANPA
ZI ANNA KANPA

ZI KIA KANPA (Zee-Kee-Ya-Kan-Pa)
ZI ANNA KANPA (Zee-An-Na-Kan-Pa)
ZI DINGIR KIA KANPA (Zee-Deen-Geer-Kee-Ya-Kan-Pa)
ZI DINGIR ANNA KANPA (Zee-Deen-Geer-An-Na-Kan-Pa)
Slyš mě O ………. ( zde vložíme jméno ducha co voláme) ( např TUTU)
Přijď ke mně silou slova ……..( zde vložíme slovo ducha kterého voláme ) (např DIRRIGUGIM)
A vyslyš mé naléhavé prosby!
ZI KIA KANPA
ZI ANNA KANPA

Krok čtvrtý: Poté pomalu sklopíme zrak zpátky k znamení před námi. V ten samí čas vyčistíme mysl a budeme myslet jen na to čeho chceme ritem docílit.  (nebudeme věnovat pozornost zvláštním pocitům, stavům či zkušenostem) je to u tohoto typu ritualu běžné a není potřeba se plašit. Je důležité, abychom udrželi koncentraci. ( nevšímat si divných zvuků či obrazů co uvidíme) hehe jsou to jen entity co nás chtějí rušit při ritualu :) .Nejsou hodny naší pozornosti.

Krok pátý: Když už jsme v tomto stavu vydrželi nějakou dobu a cítíme, že naše koncentrace de do kopru… zakončíme ritual touto modlitbou.

ZI DINGIR KIA KANPA (Zee-Deen-Geer-Kee-Ya-Kan-Pa)
ZI DINGIR ANNA KANPA (Zee-Deen-Geer-An-Na-Kan-Pa)
Duchu Země, Rozpomeň se!
Duchu oblohy, Rozpomeň se !

Zase uděláme tři hluboké nádechy.Poté pokud sedíme tak vstaneme. Uděláme pár kroků okolo pokoje a zčoučnem všechny objekty co se zde nalézají ( obrázky, nábytek, rostlinstvo). Toto počínání má dva důvody. Za A) Pomůže to upevnit vaše astralní tělo. Které díky ritualu může být rozvibrované.
B) Převede to vědomou mysl z nevědomých procesů ( tohle přeložit je vořech)
Nyní se vrátíme zpátky ke stolu.

Krok šestý: Vezmeme znamení a zakryjeme ho. Nebo dáme pryč kde ho nebude vidět. Znamení bude nabité jemnou cestou. Teď nemůže být dlouho použito pro jiný účel. Nemůžete stejné znamení použít pro dva rozdílné cíle. Můžete však jedno znamení použít dvakrát pro stejný cíl. ( nedoporučuje se praktikovat rituál vícekrát než tři noci po sobě ). Uhasíme svíce a dáme je na přístupné místo. ( ty to sem ani psát nemuseli, je jasný že to nebudu frcat na Mars). Tyto svíce musí být použité jen na práci s Necronomiconem nikdy na nic jiného. Musíte brát ritual opravdu vážně, a s respektem ( jako kněz svou Bibli, či dřevorubec svou pilu). Nyní se z vás samých stává kněz a připojujete se do řádu iniciací, které byly praktikovány od počátku věků (tohle sem kapánek předělal)

Krok sedmý ( doporučený): Mnoho našich čtenářů a studentů považuje za velice důležité vést si záznamy o svých rituálech. Mohou tak porovnat jak dlouho trvalo než se začalo něco dít co se dělo, pocity. A prostě si oživit paměť. V prvé řadě zaříkání fungují. Možná nebudete chtít věřit a budete si říkat je to jen náhoda. Ale později budou mít vaše zaříkání fenomenální výsledky. Je dobré ohlédnout se pak zpět ve svém magickém deníku.

 

Mardukova 50ka

Dále následuje Mardukova 50ka s poznámkami jak se dá využít ten či onen démon v dnešním světě. Přecejen moderní člověk nepotřebuje tolik vědět kdy má zasadit pšenici, nebo kde najde na poušti zakopanou vodu, nebo nedej Marduk použít vyhledávače a ničitele přívrženců TiAmat, to vážně normální člověk nepotřebuje.

Závěr

No inu snad jsem vás obeznámil lehce s tímto dílem. Je již bez potíží sehnatelné v češtině na webu takže neváhejte a studujte. Nutno říct že Necronomicon sám o sobě je složitý na pochopení ze začátku a jeho struktura i jeho defakto zakodovaná poselství je potřeba postupně odhalovat, jako všechny okultní vědy. Ale až se dostanete k jádru pudla zjistíte, jak to je snadné. A jak málo stačí.

Hodně úspěchů a Good Hunt !

ForumKontakt
spodnilista