Aklo Tabulky

news
NecronomiconRecenzeArtHDPOdkazymapa Koubič Sytes
Necronomicon rozcestník

 

Aklo tabulky adsaf

transsalát by Koubič

Jaká jsou užita Mythos jména v tomto dokumentu: Ain Soph je Nepojmenovaná temnota (není na žádné ilustraci) Bezejmenná temnota nebo Mlha (Není v povídkách HPL ale v jeho dopisech) Kether - Ob je Nyarlathotep jako Pekelná Nicota nebo se také užívá N'gah K'thuun (Nyarlathotep je Jedním a Druhým) Kether - Ob je jako Asat neo nebytostná Vedanta.

Binah - je Nyarlathotep jako Nicota jež vyzařuje celým zbytkem. Jako Sat nebo tvorové Vedanta. (Ve skutečnosti pro to v Mýtu pojmenování není. Stvořili jsme Yodra jako aspekt Nyarlathotepa. Yodra jest matkou pěti stvoření jež nahánějí hrlůzu a Psů z Tindalu pocházejících z úhlového prostoru) Nyarlatohtep je duší a poslem všech ostatních Prastarých, jako těch zmíněných o pár řádků výše.

Chochma je Shub Niggurath (Vajre, Prvotní Logos, andragogynní)

Hesed je Yog Sothoth jako Vesmír sám. (Hesed je též zván Yat Zabaoth, Brána, Vše v jednom, Jedno ve všem, Hlavní Brána)

Geburah je Azathoth, jako neprostor (Geburah je též zván Azoth)

Tipereth je Daoloth Odkrávač závoje iluze jako čas (TAO je vysloveno jako DAO, to může být použito pro Daath)

Netzach je Cthugha jako ohnivý elemntál

Hod je Ithaqua jako větrný elementál

Yesed je Cthulhu jako vodní elementál ( O-tuum, chystali jsme se užívat OTHUUM ale kvůli copyrightu jsme nemohli, kvůli záměrům autora jenž tuto entitu vytvořil a hádal se o její použití)

Malkuth je Nyogtha zemský elementál

Brány jsou :

Azathoth jehož číslo je E: a vždy otevírá chaotické brány Yog Sothoth Hlavní brána jehož číslo je Pí téměr vždy je brána zavřena pokud se někdo neopováží jí otevřít Daoloth jehož číslo je Fí brána je částečně otevřená pro příšerné a hrozné věci Tam je též i pět Bran, které se otevřou když hroty Pentagramu se rozbijí Ale Hlavní Brána Yog Sothoth (jako kruh) musí být též otevřená aby mohlo být i pět zbylých) Křivky jsou normální síly které řídí náš Kosmos, jako fyzika zakřivuje prostor úhly pentagramu jsou druhem křivek jež se vštěpuje do Vesmíru, (úhly Vesmíru, ty které lze prorazit skrz zavřené body pentagramu. úhlový Prostor prostor mezi mezerami to je to místo kde oni přebývají a jejich pařáty navždy usazenými na vašich hrdlech. Ale vy je nemůže uzříz. Pentagram je může zadržet nebo uvolnit) Když pak pentagram drží Pět stranou, ale může je též skrze úhly propustit. Logos je též Shub Niggurath androgenní (oboupohl) ve více formách manifestace, (Oheň uvnitř, Vajra v nás, atd,Míšení ras síla v křížení) Bahu ( nebo Tvůrce, Yeshod/Malkuth předtím než ve dví se rozštěpilo) je Ubbo Sathla (Kořen, Zrod života, Nutkání tvořit více života) Fohat je Revu Pthya (metrická signatura našeho Kosmosu ve fyzice) Had je Yig Naga je Nagas Rupa znamená formu nebo tvoření Arupa znamená beztvarý Pět hrozných, Ohavný, Ukrutný, Strašný,Deprimující,Strašný,Trhač duší (heh,plus sto dalších Lovecraftovských adjektiventit které mohou prorazit skrze Zatáčky prostoru, prorazit Hranici Světla a vstoupit do našeho Kosmosu z úhlového prostoru z kterého oni pochází: (spodní hrot hvězdyú Bug Shash, a v nejvyšším bodě, černá Krev z Yibb Tsll, Drowner a Pohlcovač duší. (pokud je tu problém s copyrajtem použijtr Ythogtha a Ob ran jako vyšší body. (nižšší pravý hrot hvězdy) Fthaggua nebo Aphoom Zhah, ohnivá a upíří bytost, plamený pohlcovač duší. (Nejvyšší pravý hrot hvězdy) Atlach Nacha neob Na Ran hrozivý pavoukovitý tkadlec rozbitých vřeten pavučiny života. (Nejvyšší levý hrot hvězdy) Kha ran, polární konec a strašlivý Ob, černé peklo jež se může jevit nevinným jako je nevinné dítě. (Nižší levý hrot hvězdy) Zhar, démon větrum jež může sát časoprostor do vortexu/víru

Chvalozpěv ceremonie volání Prastarých

Skrze cizí úhly jež Bránou skrz mému pánu jsou. Vyjdi, a nabij všech svích sil! Každá křivka vesmíru bud narušena a váš druh bude mít volnou cestu. Zpět vrátit se z původní čistoty kde jste dleli mezi prostorem a mimo čas. V bezmyšlenkovitých černých hlubinách moře, Plazivý chaos vyje ve věčné noci. Rozbíjím hranice světla, Propouštím vás! Vše bude zasaženo jako kdyby bylo nevidomé. Tímto kdo nemůže být. černý pane Chaosu, přistup a vyjev se. Z nejskrytějšího nekonečna. Jako ten jehož Oko vidí vše co bylo a je. Přistup a roztrhni závoj ať Všichni mohou uzřít. Skrze úhly plání, Přistup! Volám tě, Pane a Stvořiteli, Ty kdož my podáš pomocnou ruku, Tvé děsivé jméno přinutí každého Psa z Tindalu se třást. Před předkým se v bázni straní samo peklo. A Země prchlivá se otřásá. Volám vás, Duše osudných pěti, Jichž hroty pentagramu tvoří. Jste hlubinná noc, a sedm je vašich kroků, Raduji se, zesměšňuji, Blahořečím vaše jméno. Stvořitele všehomíra a Posla. Velkou duši Nyarlathotepa Otevřete Bránu! YGNAII THOTH! OTEVŘETE BRÁNY!


Tabulky Aklo

Tabulka I

Temnota jež nesmí být popsána existovala zabalená do nehmotných šatů TO. Ležo TO a spalo v bezesném spánku na celou věčnost. Yog Sothoth nebyl, nebylo mésta jež by TO udržovalo, Azathoth nebyl, nebylo žádného místa jež by TO udržovalo, Daoloth nebyl, ale bylo TO, spící v nekonečných ňadrech trvání. Nebylo radosti ani blaženosti, Nebylo mizérie a žalu, nebylo života a smrti, Nebylo zde nic co by je tvořilo, ani prvotní nebyl polepen tímto. Sama Temnota vyplnila bezmezné vše. To ale ještě Nyarlathotepa nevzniklo, ani jasného dítěte probuzeného pro nový koloběh a cestu jím. Prastaří a jejich existence přestalo být, Tmavé dítě Nezbytnosti, bylo pohrouženo do temnoty aby propukl ten který ještě není. Ničeho nebylo, vůbec ničeho. Prastaří byli pryč, viditelní byli, a neviditelní jsou, Spočívajíc Věčně dlící v Temnotě která nemohla být popsána či definována, nebo pojmenována! Tak Prastaří pulsovali nevědomí skkrze Temnotu kterou lze spatřit otevřenýma očima. Neotevírejte oči aby jste viděli, nebo se začne Universum třást a proklínat navždy jméno vaše. Kde ticha ještě zbývalo? Tam kde nebylo ani ticha ani znění. Nicota chrání nepřetržitý a věčný závan který o sobě neví. Toho času ještě nepřišlo: Yog Sothoth, Azathoth, Daoloth, ještě nezářili v zárodku. Nyarlathotep ještě nepolykal a jeho srdce ještě nebylo otevřené vstupu a poté pádu, jako jeden do dvou, a dva do tří, potom jeden do tří, Brány, a jeden do sedmy, Křivky, a jeden do pěti, úhly. Věz: Temnota a Nyarlathotep jsou dva a jsou zárodkem lůna. zárodek je Jeden, lůno je Jedno, a Srdce je Jedno v Temnotě.

Tabulka II

Vibrace věčnosti se rozechvěli skrze nekonečnost. Nyarlathotep boptnal Rozšiřoval se zevnitř a mimo. Vibrace úháněly a dotýkaly se celé Temnoty a zárodku který dlel v Temnotě: A Nyarlathotep dýchal, jak se stával Nyarlathotep Duší a Poslem a doručovatelem zpráv sám sobě. Temnota vyzařovala světlo a světla kapky a paprsky do Temnoty, Světlo lámalo se do paprsků Temnoty a ta dala rozvinout nevěčnému zárodku sloučit se s lůnem. To jest Shub Niggurath, Světlo, Síla, Manifestace Nyarlathotepa a Hranice světla. Pak Yog Sothoth, Azathoth, Daoloth lámali se zpět do Nyarlathotep a vyvrhli Cthugha, Ithaqua a Ubbo Sathla, Světové vejde. Ubbo Sathla explodoval vnějškem do Nyogtha, Cthulhu, a počal sedm uvnitř a sedm vně, a ještě jednoho jehož Duší a Poslem je Nyarlathotep. Těch pracujících je Pět Těch úhlů je Pět. Jeden jež se smísil s Shub Niggurath, a jehož kořeny jsou Ubbo Sathla. A pět úhlů zavře se a zlomí a sedm křivek, otevře se a rozvina. To jest počátkem Kosmosu a počátkem Velké Vzpoury. Věz: Nyarlathotep zůstává v Temnotě, Shub Niggurath zůstává v temnotě a vně, ale stále Temnota je Jedním, bozkořeným kořenem všeho. Přesto Temnota jest Světlem a Světlo jest Temnotou. A přesto Světlo je Shub Niggurath a ta je Hranicí.

Tabulka III

Kořen života v každém ze sedmi oceánů tří byl. A oceán byl světlo a zvuk a pohyb a tři v Temnotě. Avšak Temnota se vytrácela do nejniternější nekonečnosti až vůbec nebyla. Zhroutilo se to do vlastní esence. Pak Nyarlathotep šel navěky mezi prostory a mimo čas, drže zadní čás Hranice světla. Pro něj žádné ho tvora nemůže být. A Shub Niggurath přinesla dítě. Hranice Světla, Dítě zkrytého temného dítěte a Toho jeho Duše a Posel je ten kdo vyje v Temnotě kterou je sám. Jedna je čtyři a jedna je sedm, Pak čtyři vzalo samo sebe do tří, a spojení vzniklé ze sedmi se stává ovládaní Pěti kteří jedním jsou. A Pět je úhlů jež jsou tři Brány, a Brána. Pohleď na Nyarlathotepa jako Duši Daoloth zdvihače Závoje. Ten kdo zahradí vršek a opustí spodek aby mohl být spatřen Velký Klam. Drže pevně klam aby neby jste Neuzřeli. A nyní jsouce věčné zárodky a lůno. a kdež že je Temnoty? Kde jest Ducha Plamenu který žhnul Lampu Srdce? Věčný zárodek a lůnu jsou Nyarlathotep, Dítě ze Skryté Temnoty. Jehož Duše a Posel je samým a Jehož zpráva je jasné dítě Shub Niggurath. Daoloth, Nyogtha, mísí se a předou pavučinu jež hořejšek upevnil Nyarlathotep i Shub Niggurath, a jejíž nejnižší konec ke Kořenu Ubbo Sathla: Věc. Ta Síť je Vesmír roztočený hmotou stvořenou z Prvotního. Věz: Rozšiřovalo se to když dech na tom spočíval, Zkracovalo se to když dech byl v tom, Pak se všechno rozpojovalo a rozptylovalo, až se to vrátí k ňadrům Temnoty na konci Velkého Dne kdy se znovu spojí v jedno.

Tabulka IV

Vesmír chladl a začal zářit světlem a zvukem a pak se počal sám rozšiřovat a stahovat. Pak Nyarlathotep Posel počal se býti Revu Pthya a zformoval částice. Každá částice jest součástí pavučiny "Na sobě existující božské podstaty" jako zrcadlo. Každé stáváse střídavě sluncem, jež se střídavě stává novými slunci a světy, Slyš zvuky a prohlédni pozoruhodnosti Velkého přeludu. Poslouchej syny a dcery Země! Slyš své učitele! Naučt se že tam není prvního ani posledního, že vše jest Jedním. číslo nevzešlo z žádného čísla. Nauč se že my jsme ti kdo sestoupili z Prvotního Plamene v Temnotě, Naučte se od Prvotního kdo je naší Duší a Poslem. Ze záře Shub Niggurath, Paprsek Nyarlathotep tryskal Vesmírem a znovu probudil síly. To bylo vojsko Hlasu Pěti zlomů Duše a Posla ze sedmy. Jiskry Sedmi jsou podrobeny a slouží Nyarlathotepovi. Ty jiskry se zovou koule, trojuhelníky, krychle, linky, a tvůrci. Jsou formou toho co existuje v našem světě. Temnota jejíž Duše a Posel je Nyarlathotep, je Yog Sothoth nebo též vesmírná Zavřená Brána a Azathoth nebo neprostor Otevře Bránu a Daoloth jehož Bránou jest Cesta jehož Cesta je Jednou. A Hlas Nyarlathotepa jest Jedním a devíti. A Yog Sothoth, Azathoth, Daoloth, uzavřeli Bránu zevnitř kterou jest Yog Sothoth a Jedním s Cthugha, Ithaqua, Nyogtha, Cthulhu, jež jsou čtyři jež spatřil lze jen matně. A dest, Oni kteří nesmí být Určení, jsou Arupa (beztvarý) Přišli ze sedmi Rupa (forem) a sjou Jedním, Osm "vynecháno" Nyarlathotep jehož dech tvoří světlo, kdož navždy vyje v CHaosu kde se plazí mimo Hranici světla mezi pěti úhly. Nyarlathotep zvýšil svůj hlas a a volal k nespočetným jiskrám a spojil jich. Jest jejiczh vůdčí duch a stavitel. Když Nyarlathotep započal oddělení jisrky jež pluly se nadchly radostí v jejich zářivých obydlích jež jsou jejich tělem. Jsou milionem laskavosti v jedné, proti niž nikoho ve Velkém dni nelze zvítězit. Kdy vše navrátí se k ňadrům Temnoty. Věz: Jest zde tajemství tvého stvoření, tajmeství tvého vlastního bytí. Nahoře: Jeden očividný, šest skrytých,dva očividní, pět skrytých, tři očividní, čtyři skrytí. Dole: čtyři stvoření, čtyři skrytí, čtyři a jeden jsou zlemkem odhalení a dva a jedna polovina se skrývají. šest je očividných, a jeden leží mimo. Viz a Věz: Arupa: Daoloth zjevný, šest skrytých, Yog Sothoth, Azathoth zjevný a pět skrytých, Yog Sothoth, Azathoth, Daoloth, čtyři skrytí. Rupa: Cthugha, Ithaqua, Nyogtha, Cthulhu vytvoření jako Yog Sothoth, Azathoth, Daoloth jsou skytí, Cthugha, Ithaqua, Nyogtha, Cthulhu a jak někdo může Vidět Yog Sothoth se odhalí a Azathoth, Daoloth a co jeden se neodváží vidět Yog Sothoth skryje. Yog Sothoth, Daoloth: časoprostor a Cthugha, Ithaqua, Nyogtha a Cthulhu zjevní, pak Azathoth leží mimo neboť Azathoth není časoprostorem a Je nyní jeden s Temnotou. Pochop: Nyarlathotep v temnotě táhne část Yog Sothoth, Azathoth, Daoloth do sebe samého. Táhnutí stává se tlačením Revu Ptyhya tak že Arupa se zpevní do Rupa. Cthugha, Ithaqua, Nyogtha, Cthulhu, čtyři vytvořeny, a tři Yog Sothoth, Azathoth, Daoloth jsou skryti v části jejíž Duší a Poslem je Nyarlathotep avšak Temnota jejíž je pět zakřivení. Přesto Temnota je stále Jednou. Pochop: Vidíme ale pouze část povrchu Yog Sothoth jako jeho celek, Daoloth, Azathoth, jsou skryti, nevidění, Avšak jedna polovina Yog Sothoth je skryta skrze Bránu již on sám je součástí. Pochop: Azathoth je jedním a je totožný s Temnotou, Jejíž jasné dítě BYLO a JE Nyarlatohtep a také JE Shub Niggurath. A to je SKRZ Azathotha, že Nyarlathotep Shub Niggurath vstoupili do zářícího příbytku které JE tělem a jehož hlíza JE Ubbo Sathla a jež vstupování JE Shub Niggurath a jež vstupování JE Nyarlathotep, Duše a Posel AZATHOTHA! Věz: Vše co bylo utvořeno k obazu Arupa který se stal Rupa. A vše to co existovalo bylo povoláno dále a tvarováno pravidlem Rupa. Dbejte na to aby jste pracovvali a vzývali pouze těch kdož jsou Arupa: nevzývejte to co nelze vrátit, netvořte to co nemůžete zrušit, Absy se vesmír neotřásal a nechvěl na cestě jeho.

Tabulka V

Bytosti jež obývali Zemi byly užiteční Prastarým kteří se střídavě otáčeli kolem jejich Pána, Oko, Nyarlathotep, Posel, Jeho dech dal život sedmi nejprve na Zemi. Pět zlomů Srdce zformoval do života a vše počalo být na svém místě na své cestě. řka Země "Pane Sedmi Sluncí, můj domov je prázdný, vyšli Rupa lidem na tento svět, sešli sluhu svého Podněcovače života" řka Nyarlathotep " Sešlu jiskru až vaše práce dokonána bude, Vyzdvihnu váš hlas k dalším Lokas (sférám existence). Prastaří vyšlou sami sebe jež jsou jejich jiskry.Budou smrtelní, Ustanou vaše stížnosti, Kůže nejsou žádné na vás tak nejste uspokojeni ještě. Vy smrtelní nejste hotovi" A po velkých duševních bolestech vystřelil Zemi do prostřed jejího prvního Věku. Země se točila pět set milionů let a pak Rupas stvořeny byly. Pak měkké kameny zvrdly, Tvrdé kameny změkly, malé životy. Země ležela v pozadí a na jejím povrchu a vytvořila ze svých ňader. Země stvořila vodná sliz, úděsný, stvořený ze zbytku pěny, z odpadu a špíny, prvních dvou tří pokusů. Byli tak stašliví jako Nyarlathotep. cítíc tyto znelíbili se mu. řka Nyarlathotep: "Jsem duší Sedmi, Nevidím žádných v tomto tělu, Jsem Duší a Poslem Pěti zlomů Plamene, Nevidím žádné v tomto. žádný vhodný Rupas pro mou jiskru, žádné příbytky pro životy tam" A Cthugha přišel, Noční ohně a denní ohně. Cthugha vysušil kalné tmavé vody a s žárem zničil Rupas. A oceány mladé Země plakaly. Pozvedla část sebe samé a zmizela do Měsíce. Ale Země zůstala hola.

Tabulka VI

Pak Ubb přišel, rupa dítě Rupa Ubbo Sathla, Z těla Země Ubb oddělené vody a toho kdož byl oblohou. Velký Ubb vyvrhnul tvary Přírody a dal jim vnitřní formy. Zatím co Země jim dávala bezetvaré. Jichž moc je Shub Niggurath. Měkcí a půvabní oni byli. též silní a skrze písčiny a moře Zemské bloudili, A s přibívajícím časem se život měnil dle země kde žil. sněco velké, něco malé, různých barev, něco s křídli, něco s chapadly. Protože s vůlí do Narození vštípenou k přizpůsobování se. A to je síla Shub Niggurath jejíž duše jest Nyarlathotep. Avšak tyto sbytosti, rodiče, bezobratlý, nemohli dát žádného života bytostem s kostmi. Pak rupa přišlo z plodu pučení a rozpínání. Bujnou a zelenou se stala Země. A to jest sílou Shub Niggurath jejíž Duše dlí v Nyarlathotepovi. Když rupas zestárly za jejich čas, Starší vody se smísily s mladšími, Když kapky staly se kalnými ony zmizely do nového toku, do horkého toku života, Staré se stalo novým, staré uchovalo staré a odhozené staré. které se střídavě měnilo v nové. A mnoho forem se objevilo. Pak proudění vzduchu změnilo se a mnoho forem zhynulo. Ale život zvítězil. Velké bestie potovaly po Zemi. A to byl věk vejce zrozeného rupa.

Tabulka VII

Pak v těch časech velkých lomosících bestii, stvořila rupa tvora který byl plazem s teplou krví a další rupa jež z lůna bylo narozeno. a pak se nový rupa začalo míchat ve jménu zachování a měnit. A to bylo také když Yig přišel ze síly TOho vlastní. Třebas není známo zda byl Yig stejné povahy jako Nagarupa jež vlastní TO jakožto jejich pán. Bylo to teď a velké, lomosící, s malým mozkem obřišli po Zemské mase a pustošily zeleň zemského povrchu. Pak přišel čas zbavit Zemi těchto velkých bestii a skrze kouzla a zařízení, byl k Zemi svolán velký nebeský kámen který narazil do Země a způsobil dlouhá období chladu a temnoty. Tak ti velcí lomosící tvorové došli na konec éry. A v těchto dlouhých časech temnoty se nový rupa objevili, to byli naši předci a byla to síla Shub Niggurath jejíž Duše jest Nyarlathotep. Dlouhé věky žili ve stromech, doby parna a sucha zachvátily povrch Zemský. Tak oni sestoupili ze svých příbytků ve větvých a přešli do mělkých vod. Tam se změnili a byli Zrozeni, a to je mocí Shub Niggueath. Již nikdy se nejevily na stromech jako jejich příbuzní. Zmenili se tak moc. Mohli se potopit jako tuleň. A byli urození z povahy jejich druhu. A to bylo když oniu se prvně střetli s Yig a Kultem mezi lidstvem a Prvorozeným. Podle možností přírody se přemnoho míšenců objevilo a tito rozmanití jedni z druhých. A to je síla Shub Niggurath a podnícení z Ubbo Sathla. A společenství poklidná tvořily se. život byl dobrý, a mnoho rupa rozkvétalo.

Tabulka VIII

Nakonec velký chlad zachvátil Zemi a zničil blahobyt a život se stal pro mnoho rupa těžkých. A tam bylo lidstvo. To bylo v těch časech hořkého chladu kdy lidstvo ztratil domova svého mezi mělčinami a vzdálilo se od moří a usadilo ve vnitrozemí. A tak Yig volal do jejich srdcíkde Flamen žhne jasně. Aby pamatoval a držel svaté znalosti a uchoval Kult. a jak se časy měnily, další země kulturou lidskou vstávaly a padaly. A největší z nich Hyperborea, jejíž historie byla řčena písaři. A to byl led a chlad jež přišel zřít konec této ohromné a podivuhodné kultury. jejíž odkaz šířili písaři. A tak stalo se Lidstvu že se začalo učit a tvořit a učilo se schoponstem a nové civilizace vznikly. Od Držitelů Cest, jiná země se jmenovala Mu tam mocný národ mořeplavců známý jak oTagata Kanaka znám byl. Některé z těchto plaveb dál do zemí západních rozžehnuli novou civilizaci jménem Ur kde obchodovali oni s Anu Naki, jak Naga je zvána v Uruku (rod nomádů) v západních zemích jejich. My známe Kama v naší vlasti z Meru jako Rakshashas a Prachetases a oni vždy uchovali pradávný Kult. A kultura vzkvétala mezi lidem Han vládnoucím Fu Hsi a Nu Kwa kdož drželi Kult Ubb a Nyarlathotepa, Jež oni zvali Velký drak, a kult Daolotha v jemž se na učili velkému umění boje Shao Lin. A oni znali mořeplavce z Mu jako Miao a oni znají Naga jako CHan nebo Cha ang nebo Hsein. A jiné velké civilizaci se dařilo v zemi Songhay ovládané klanem Zo. Kde znalosti byly drženy. A kultura Khem vládla u Set pocházejíc z kořenů Songhay jež ukázala značnou velikost. A dokonce i další velké civilizaci se dařilo v Ameru, jež někteří zovou Patala, oni jsou z Naga a jsou ti kdo drží Kult Nyarlathotepa a Yig. A jedné kultuře se dařilo a známe jí jako pověst, a to je Zimbabwe který ctí Nyogtha. Pověsti mluvila o bubnech na něž tloukli a vyvolávali a žádali si rady. A divného mlasakové obyčeje v mluvě oni měli A bylo tu mnoho dalších mírumilovných kultur lidstva na naší sféře. Ačkokli ne tak velké jako ty jmenované, ani tak vyspělé. A to je Satya Yuga a všechny věci byly dobré.

Tabulka IX

Pak přišli oni, a teplá noc noci teplé byly každým Měsícem parnější. Mágové po celé zemi se shodovali že to je konec Věku Ledu. Ještě jednou se moře zvedla. Povrch zemský se ztratil a lidé se přesunuli do zemí nových. Vše se znovu začalo měnit, listí, zvířata, zemská masa, a jak lidé žili své životy a řídily sebe samé. Smíme pokračovat a konat dobře v chování Zrození rupa Nechť Velký Ubb, rodič nás všech na tomto světě, a Nyarlathotep v našich srdcích drží nás v bezpečí. A nechť lidstvo pokračuje v nejstarobylejší tradici Jednoty a s úctou k vnímajícímu a stvoření života a snášenlivost jež je stále známa mezi tolika různými bytostmi jež obývají tuto sféru. A to jest historie jak mi byla vyjevena mistrys Naga v Kněžství Meru ve městě Kaea Shahr, pojmenované matkou mou Pesh Hun Lanoo.

Konec tabulek

ForumKontakt
spodnilista