Liber Noname

news

NecronomiconRecenzeArtHDPOdkazymapa Koubič Sytes

Necronomicon rozcestník

 

Liber Noname adsaf

Fragmenty halužkoidního zla plozené spoluuctívači chapadel.


Aet ueta'Y'aga'raet

Stanul jsem na místě kde stávalo město Mari a v němž žil mudrc jemuž staří říkali Ayakabi, jeho jméno bylo po mnoho věků známo, ale bylo již před stovkami let zapomenuta a nahrazeno novými.Mudrc z Mari chodil krmit dobytek a žil v domě poklidně.Vytesal desku z olivového kamene a zasadil na ní jedovaté houby.Na desce bylo mnoho a také tam stálo LANZU AYTH LALIU MA'OTH DAGAN!!a pod tím mnohasetkrát Aet ueta'Y'aga'raet.Deska s hounami smrtelně jedovatými a se strašnou modrošedozelenou barvou a zápachem co neodpuzoval, ale znamenal zlo a smrt byla mudrcem vztyčena v jezírku nádherné oázy kam chodila pít všechna zvířata a lidé.Od té doby se voda zkazila a pojala jedovatou modrou barvu a každý kdo se jí napil dostal horečku a na těle mu vyrostly boláky s hnisem co při dotyku praskaly a počase praskaly bez dotyku když byly plné.Ten hlupák co pil zahynul a jeho mrtvolu nechtělo nic žrát, ani mouchy, tam kam byla zakopána nic nechodilo ani nerostlo.V oáze opadaly listy z mnoha stromů a ty pak obrazily bledými výhonky jakoby kořeny co nikdy nezezelenaly a byly tuze odporné a nejedlé.Všechno v oáze se změnilo a co se nezměnilo uhynul a pomalu tlelo.Mraky nad oázou byly stále černé a slunce svítilo jen jednou za mnoho dní a jen na okamžik.Mudrc k jezeru chodil rozmlouvat s Ilů co přinesl zkázu co byl jako tlamy bíka bez tvaru a v jediném oválu at' zemřou všechny tlamy a všechna kůzlata!!Už o nich nemůžu psát o těch hrůzách s křikem co dere život z těla.Musím ještě napsat že Aet ueta'Y'aga'raet je klíčem k volání La'N A-Yoth Lalith-kozy s tisícem kůzlat.

Našel jsem knihy ze skla kde o něm psali velcí bez očí, kteří také jako mnozí přišli na tento svět jako i na mnoho jiných světů.Znali umění výroby Aulů, ale stejně jako Staří(Staré věci,velcí staří,Elder things)nikdy netvořili Shoggoth na našem světě tak ani Aulů nebylo tvořeno na světě našem.Mudr znal jak oživovat mrtvé a vdechovat jim život ale po mnoha letech to umění zapoměl nebo se nad ním jen rozhorčili ti od kterých to umění má.Musíš vědět že nejdůležitější k tvoření mrtvých je formule Aet ueta'Y'aga'raet a sní správná doba, mnoho obětí a jména duchů mrtvých a padlých andělů.

Tento mudrc žil skrytým životem a znal mnoho tajemství.K chrámům kde byl uctíván stařešina nesmrtelných chodil mnohokrát a pronášel modlitby v neznámých řečích a do vzduchu kreslil kříže a hvězdy rudým ohněm bez tepla.V chatrči žil a v ní měl mnoho nádob ze skla a amuletů s neznámým písmem,byl osamělejší než slunce na denní obloze, neboť' ptáci nežijí v tom samém světě jako slunce a slunce je samotné ve dne.Znal mocnou formuli Aet ueta'Y'aga'raet, která není všemocná ale má tři moci.Mudrc kradl děti a oni to poznali pozdě.Rozřezával jejich tělíčka zaživa a do nitra těl jim vkládal červy z neznámého světa.Děti pak rostly rychleji a byli zlé a všechny děti dohoromady měly méně lidství než jeden jakýkoliv z obyvatelů padlého města Mari.Věděli o něm tvorové z moře a přišli za ním aby jim dal formuli Aet ueta'Y'aga'raet a přestože odmítl jeho rodu dali nesmrtelnost.Sám skonal vpustině zapomenut.Pro tebe je však důležité znát jak mu začali říkat-Thoth.Thoth co znal tři moudrosti o formuli Aet ueta'Y'aga'raet.

Proč mu říkali Thoth a zda-li byl jedním z velkých Thothů kterých bylo málo a nechodili na zemi a byli téměř bohy a né lidmi či jinými rasami zálěží na tobě jestli pochopíš a nesvede tě chybná cesta.

Q'alu
Po zemi chodil když ještě nebylo tolik zemí a strašná zhouba zde ještě nebyla všude.Byl svržen do temné brány a vyhoštěn ze země.Při vládě velkých bohů se navrátil do Kemetu a stanul na trůnu, když padli i oni a pak polobozi.Při vládě prvního který byl člověkem byl z trůnu shozen a velcí černokněžníci jej uvrhli do poušti daleko od všech lidí, pak po pěti stech letech se vrátil z pouště a skrčil se u cesty, pak čekal a každého kdo prošel nejprve znehybnil kouzly a pak mu snědl kůži a po pět dnů se o ně staral aby pomalu umírali.Z agonie sílil a pak když se jí nasytil člověka začal škrtit, ale neuškrtil.Vzal nůž a rozřezal mu hrudník a břicho, střeva roztahal stále žijícímu člověku umírajícímu v agonii, ale nemohoucímu zemřít po okolí a zamotal je do křovin a mezi kůly.Pak teprve mu teprve pomalu vzal tekutiny života, až zněj zbyla jen mumie.Velbloudům, oslům, koním a všem ostatním zvířatům vydral za živa vnitřnosti a vlezl si do jejich prázdného mrtvého těla, dokud nezačalo být žráno hejny much a jejich červy.Pak jej opustil a čekal na dalšíh poutníka jehož stihl stejný strašný osud.Poté co se rozkřiklo o děsu na cestě vyslal vládce lidí skupinu vojáků a ti se šílení strachem vrátili a mluvili o nestvůrném svalu s tisícem očí, stínem a zrakem jako dvě křídla, kopyta i nohy a hrůznosti, těla hub i hmyzu a desítky hnijících hlav.Stín jeho se rozpínal jako zlatá pečet' plná kopyt.Skelná hlava byla plná hnisu jako velký vřed jenž byl krásný proti Q'alu.Všichni vojáci zahynuli často svou rukou nebo vyčerpáním neb je Q'alu pronásledoval ve snech a nespali nikdy déle než okamžik a v šílenství běhali ze svých domů.O Q'alu se doslechli kouzelníci, toho času byl již Q'alu zapomenut ale pověst jedna či dvě byly živé.Sebrali sůl a své hole, studovali tři dny v knihách a z jedné z tajných komor s pomocí drobných vyzvedli černou knihu toho zpropadeného kouzelníka a vydali se tam kde byly stovky zabitých poutníků a kupců.Zhrůzy co v poušti nalezli způsobily šílenství nejednoho znich, ale zbytek znich byl odhodlán k pomstě.Jeden z nich co byl horovým služebníke vzal svou hůl a několikrát mávl sní ve vzduchu a vyřkl mrtvé jméno.Tehdy se vzedmula ohnivá vlna a popálila Q'alu.Ten starý démon jedinou svou myšlenkou zabil jednoho z kouzelníků a pak se začala bytva co nebyla vidět.Kouzelníci vyhráli v přetlačování, ale byli vyčerpaní.Atony létaly k Q'alu a d'ábel se bránil seč mohl.Nakonec vyřkli zaklínadla z knihy co našli v mramoru a Q'alu shořel v ohni a musel zde zanechat své tělo než skočil do hlubin mimo tento svět.


Q'alu je nepřítelem všech neb si myslí že byl zraněn kvůli zradě temnoty a nepřátelství světla.Q'alu je blázen a chvěje se v agonii mimo tento svět.Zůčtování se dočkal nebot' prožívá agonii ze které vyrostl z trpaslíka v obra v poušti.Nyní nemá tělo ale agonii má pořád.


Přivolat jej nemůžeš, ale povolat zpět jej můžeš.Nakreslíš znaky trojůhelníků a znak SE,YE,NE a GE.Vše do kruhu z křídy a ty sám se schováš do druhého kruhu z křídy a vysypěš jeho linii solí.Pěčet' nemá a ty jí neznáš, v prázdnu trůní na kostech a s kostmi sem nemůže, rozdrásá ti kůži a spálí tvé tělo, uděláš li chybu skončíš hůř psi ti budou jíst tvůj jazyk a kočky ti vyžerou oči.Raději si protni žíly nožem než povolávat
Q'alu.Až jej uvidíš budeš chtít prchat a když prchat budeš budeš utíkat do náručí věčné agonie, nebot' Q'alu není dobrotivý a smrt ti lehko neposkytne.Přivoláš jej vykřiknutím jeho jména do všech světových stran beze slov a obětováním malého dítěte šípem vystřeleným z kruhu na dítě připoutané mimo kruh ke kůlu a čekající na smrt.Nezapomen že musí téct hodně krve a dítě musí křičet o život, neslibuj mu že bude žít, děs jej!


Poté co jeho plíce opustí poslední vzdech a zaplní se tou hnusnou krví poklekni a v zubech rozdrt' v zubech zelenou žábu takovou co tady nežije ale z Kemetu(Skokan egyptský).Nesmíš si utírat krev a šlemy z těla žáby, pouze ji sežvýkej a polkni, pouze trochu kostí smíš vyplivnout, když je nebudeš moci polknout.Tehdy začneš patnáckrát volat jméno Iss'Yurthoth a pok aždé jej doplníš žádostí: Q'alu A'K nurgot!
Budeš li zhnusen nesmíš zvracet a pokud budeš zvracet musíš zvratky znovu sníst.Pak po chvíli teprve přijde Q'alu.Budeš li Q'alu věřit skončíš bez jater, ale ještě nějakou dobu budeš žít a umírat nafouknutý a žlutý.Q'alu ti ale za oběti poskytne duchy a démony nesmírného zla ale velké poslušnosti a menší síly k ochraně mísností a budeš je moci přesunout do nitra zlatých prstenů a drahokamů, které zaviní šílenství a neštěstí každého kdo je bude vlastnit.Další věcí co budeš muset pamatovat je že po dobu tří dnů se budeš muset stravovat tučně a přejídat se.Budeš li se postit jakkoliv čeká tě neúspěch.Různých drog co nepřináší vize budeš do doby jeden den před vyvolávání užívat pravidelně a dopřávati si neřestí všech až se budeš ve své nízkosti rozplývat.

,,Nalezl jsem jeskyně v hoře co je jednou z hor jen tak vystupujících z vyprahlé země a vešel jsem do ní čekajíc že naleznu kameny velké ceny nebo v ní alespon přenocuji.Loupežníci v těch horách již nebyli 100let a tak jsem se nebál.V jeskyni jsem šel do hloubky, jelikož se svažovala a pak šla jako komín strmě dolů.Stanul jsem posléze na dně a uviděl velkou jeskyni s tisícem bezedných otvorů ve stěnách.Z těchto otvorů pak visely dlouhé černé provazy, jako by vnich byly kosti a byly pokryty černým asfaltem co nešel odtrhnout ani pod ohněm.Jako zčernalá kůže umrlců.''


Ten hlupák pak jeden z provazců vytahoval a vytahoval jej tak dlouho a stejně nenašel konce.,,Vše vypadalo jako by v provazech byly kosti a tyto provazce černé smoly mi náramně připomínaly zčernalé a zabalené do nepozemské látky a stuhlého dehtu nohy koz a na koncích bylo něco jako kopyto ale do špiček.Zápach v podzemí nebyl k snesení a na konci jeskyně seděly tři rakve z šedivého kamene co se zdál namodralý.V prvních dvou rakvích s zažloutlým a jen stěží průhledným víkem co bylo prasklé ležely kostry.Obě byly větší než lidské i s masem a hrubé.Z lebek zbyl jen šrot a mnoho kostí chybělo, jen páteře byly celé.Velké zuby byly jako psí a byly poslední vcelku z lebek.Kosti ležely na polštáři z nádherné rudé látky bez ozdob.Další rakev byla v zádu za nimi a leželo vní nedotčené tělo oné nestrvůry.Jednookého obra s šupinatou kůží, ale šupiny černozelené a neplazí, žádný had takové neměl, spíš to bylo jako kůra stromu nebo rozpraskaný kámen či lišejník.Netvor byl zjevně mrtvý, protože se nehýbal a nedýchal, na sobě měl jednobarevný šat stříbrný a jakoby postříbřený.Jen nohy,ruce a hlavu včetně krku měl bez šatu.Ležel na rudém polštáři a kolem něj se povalovala ve vzduchu hutná olejnatá mlha, byla jakoby vzduchem vodou i kamenem.Na rakvi bylo mnoho neznámých znaků.Hvězdy s pěti cípy, kříže, kruhy s neznámým písmem a geometrické symboly.Uprostřed všeho byl znak složený z podivné hvězdy a neznámých čar a kruhů, tento symbol byl vyveden v krystalu co zářil jako sluce.Na všech rakvích tyto znaky byly ale jen na této byly zřetelné a zářící.Na stole vedle rakví byly další rozličné znaky a zrcadla plno kamenů a jazyky.Vzal jsem kámen a rozbil jsem průhledné víko rakve co chránila obra, protože se mi náramně zamlouval jeho amulet ze zlata s neznámými kameny.Poté co jsem rozbil desku vznesl se ven oblak modré mlhy a neznámých olejnatých kouřů strašných zápachů.Stáhly mě mrákoty a uviděl jsem jak podivný olej nebo kouř mizí z rakve ven a to co ještě před okamžikem teklo na dně se odpařilo jako pára.''Zděšený kupec pak chtěl uprchnout, chtěl sice utíkat již když viděl poprvé rakve, ale vždy jej přemohla zvědovost a nyní jej přemohla touha po zlatě.,,Popadl jsem amulet a počal utíkat z jeskyně.Pak jsem uviděl jak obrova ruka najednou zvedá ruku a o rám rakve zvedá své tělo.Pak vydal mručivý zvuk a společně sním se zvuk začal ozývat z hlubin jeskyně.Zoufal jsem, viděl jsem jak celý stůl s podivnými jazyky a kameny a stroji vyhasíná a umírá.Zároven stím se začali probouzet obři z mrákot v celé jeskyni.Již povstal ten jeden přede mnou a jen shodou okolností mě nepojala milostivá náruč mrákot a já stál jako přimražený, než obr vyskočil z rakve, sice trochu omáměně avšak odhodlaně mě zabít za to že jsem jej probudil ze smrti v rakvi.Počal jsem prchat komínem, myslím že strach pohánějící mé nohy způsobil že bych předhonil i toho nejlepšího běžce.Brzy jsem již běžel po půdě ale za sebou jsem ještě zahlédl obra jak mě pronásleduje.Onen cizí netvor mě chtěl zabít a já prchal po celý den než jsem padl vyčerpáním v malé vesnici.Nevím kdy mě zanechal obr být a z útěku si nic kromě strachu nepamatuji.

Áu

Jeho jméno bylo vleptáno do jeho kůže a jeho hrdlo roztrženo pařátem jeho. Nebyl poznán, jeho ohavný pach byl však svědectvím o jeho tváří. Ač nosil tento hrozivý z poslů voskovou masku a v ruce třímal berlu samotného Aychauba, byl právě on jím! Byl tím jenž vytrhl z útrob Silízových a strhnul jeho vůz do plamenů. Jen pro něj je Silíz slepcem zohaveným a šíleným. Jeho jméno bylo vleptáno do kůže Chalabovy, jenž jej volal. Jeho hrdlo bylo roztrženo a udušen byl vlastní krví avšak velký pán jenž jej označil nedovolil aby se jeho krev kdy srazila a odnesl jej k oblakům skálopevně bloudících nad Sghay, kde byl Chalab velký a starý byl spoután řetězy ukovanými z kamene síly azathothovy, která je spalující a zohavující samotným ohněm. Přikován byl v chrámu Sne-Pretchově, kde jej vrah Silízův odložíce voskovou masku tisíců podob svou ohavností a drápy pekelného chaosu mučí na věky věků a zraňuje ve všech jeho podobách. A Chalabův řev je slyšet napříč prázdnotou a pánův smích jej doprovází, aby dal předobraz všem tyranům a mučeným a harmonie jejich bolesti a radosti. Ni velcí samotného času jej nikdy neutiší. Je mu souzeno navždy se topit vlastní krví. Je mu souzeno navždy být drápán a stát v přítmí plíživého. Je mu souzeno mít oči spáleny silnějším ohněm než všechny plameny sopek a nikdy neoslepnout Je mu souzeno křičet do prázdna, aby jeho žadonící a ubohý hlas byl umlčen smíchem, který v dalekém Aethu podnítí na tisíc tyranů k podobným činům.

Bůma
Za hranicí světla a tmy žijí velké sovy, nemusí být sovami vždy.Někdy vypadají jako rudé světlo nebo hejno ptáků s rytmickým zpěvem co vyjde vstříc dechu umírajícího.Jsou na místech, kde má dojít k prolití krve a čekají jako supy, jejich lov počíná se smrtí.Maso je nezajímá, to přenechají broukům a supům.Oni jsou supi duchů.Přelétají přes oceány a čekají, vždy dají znamení a varují, mnohdy klamně.Přesný počet mrtvých udají dopředu a pak podřežou i nejsoucí a někdy zase varování nenadejde klamně a někomu ohen neuhasne.Mohou působit i na živé a zjevovat se jako mrtví, ale mrtví to nejsou.,,Tvé mrtvé děti to nejsou,ikdyž tak vypadají,jsou to Bůmy a pasou i po tobě''
Jejich ohnivé oči co žhnou jako láva a mají rudou barvu, jako světla světlušek a spálí tvou kůži a oslepí tvé oči.Některé rány se již nezahojí, když je způsobí ohen Bům.Odnesou tě do ledových jeskyní plných nelidských skrčenců, ale pak tě vrátí, jejich smlouvy jim nedovolí si tě odnést od nich či přímo!Různí lidé vidí pekelné sovy jinak, avšak sovu vidí mnoho lidí.Uvidíš li rudá světla na nebi nebo velkou sovu, či nočního motýla velkého jako člověk prcheji pryč, žádná znamení ti nepomohou, nastane tragédie a všichni musí utéct.Nedávej na proroctví, když je blízko Bůma jsou chybná a povedou tě do spárů smrti.Co vypadá jako varování je pastí.Není dobré a moudré těmto Bůmám co vypadají jako sovy nebo motýli stavět sochy, je to jako když by ovce uctívala vlky nebo zvěř v lese lovce.Sypej sůl a obětuji vše ze zvířat a dětí co máš, nebo tebe si odnese a spořádá, pak uteč za hory, řeky a moře co nejdále od tvé země.Pamatuji!Bůmy jsou moudří a vidí i za ohyby času a od začátku až ke konci věcí.
!!Yeag'Naoi ms ags haer nagiru muethu aethu arephu naephi oephi!!je jedinou zbraní a je jako malý kámen proti tisícům šípů a kopí.

První zaříkávání Y'Hatha

Ia'Ngu'alay

Ei'Shuboth
Errrath gew erj'ath
Yyoth aggath
Ag H'jan'th
Yg Az'Ythol
Ia Ighol Adhol Iworal
Las pen ga'U Da'q
De'L'dhe Akka'G'
Sothoth

Yg'Yeg Sethoth
Azzoth
Nyggoth
Yuggoth
Alloth

Lili'Ath

Azath'Oth
Nyborath Aggil
Ia'Ngu'alay
Errrath gew erj'ath
Yyoth aggath
Ag H'jan'th
Yg Az'Ythol
Ia Ighol Adhol Iworal
Las pen ga'U Da'q
De'L'dhe Akka'G'
Ia Ighol Adhol Iworal
Iss'Ghanar
Iss'Yurthoth
Azzithoth eg-ghanar'J
JeG'Uss'Jkoth'Uggoth
Ia Ighol Adhol Iworal
Adhem Ithoth
Emeth Ymeg'oth
Aggath Yoth Aggas
Eg'Ed'DhJ'Akae'N
Nyggoth va Yuggoth apakathas Emorath Awor!!
Ed'ygghol'dhamath 'Su'dhe'voth
De'L'dhe Akka'G'

Lenoth'H'gevoth
Zenoth'J'Azoth
Iss'Ghanar
Iss'Yurthoth
Yog Thathus Yog Aaa(áá)ssus
V'V'V Ethum Aggalas(šelma)
Ethum Aggalas Va'ghVagh'NeajV
Iblis Aorth!!!!!
Ia'Ngu'alay
Errrath gew erj'ath
Yyoth aggath
Ag H'jan'th
Yg Az'Ythol
Ia Ighol Adhol Iworal
Las pen ga'U Da'q
De'L'dhe Akka'G'
Gigig uth Ug
Ia Yem Ag
Zeeelo'tjh agavth
Azzithoth eg-ghanar'J
JeG'Uss'Jkoth'Uggoth
Ia Ighol Adhol Iworal
Sothoth
Azzoth
Nyggoth
Yuggoth
Alloth
S'g Annum Nyborath Aggil ey ey!!

Volání Ei H'Ghat dle Al-azifu
Věz že Ei H'Ghat není tvořen kůží ani kostmi, ale není z nehmotných fluid a mlh, jako démoni astrální či neskuteční z Ahyssu.Ty hlupáku jenž chceš stvořit na tomto švětě tuto bytost budeš muset pro ní najít tělo a vodu života.Využij vlastní krev, jednu lžíci ji vem a smíchej s plnou co největší mísou vody a krve mrtvých zvířat.Ei H'Ghat pak mají formu a byt' slabí se Ei H'Ghat spojí s vodou a krví a vní znovu obživne.Bude muset být sycen tvou krví.Jeden každý den jednou lžící.Později budeš předkládat oči mrtvých ryb a velbloudů či maso mnoha zvířat a mrtvý hmyz.Jeho tělo byt' podobné spíše hmyzu a červům než člověku je stejně hmotné jako tvé či jiných lidí avšak pokud nebude krmen Ei H'Ghat zanikne v prach.Po dobu co bude krmen tvou krví se tě nepokusí zabít a pozřít a někdy splní tvé rozkazy i přestože jeho pravou pečet' nikdy nezískáš.Nikdy nenapadne tvou veškerou krev jako sluha s tělem zvířete ale bude ji vyžadovat stále dokud nepadneš.Jakmile ji přestaneš dodávat pokusí se tě zabít a nejsilnější bude o úplňcích kdy bude, jako ještěrka teplo ze slunce, sát bílé světlo měsíce.Dokud tě nezabije smí na světě pobívat jen dva měsíce pokud není krmen tvou krví a je tudíš tvým největším predátorem.
Mísu s krví a vodou umísti do prostorné temné jeskyně kde budeš vyvolávat zlým jazykem.Nebude třeba ochranných kruhů nebot' Ei H'Ghat se znovu narodí z tvé krve a vody a zatím bude slabý a po krvi nebude dychtit.Bude moct být ubit fyzickými zbraněmi, ale nezemře, jen se navrátí do svých sfér neexistujících v hmotě.Pokud již jiný hlupák dal pevné tělo Ei H'Ghat nebude možné jej vyvolat, jelikož je jen jeden Ei H'Ghat, ikdyž mrtvý Ei H'Ghat nepodléhá času.Budeš se muset otázat zda-li je možné Ei H'Ghat vyvolat.Vezmeš tu svíci jenž je z vosku včel, zkaženého tuku a výkalů koz.Sní půjdeš na kopec ze kterého nebude vidět jediného člověka, ba dokonce ani města, vesnice či stanů kočovníků.V dáli kde jej lzde zahlédnout jen stěží mohou být, ale nesmíš být zpozorován člověkem.Budeš sám a nikdo tě nebude sledovat či pomahat.Budeš na kopci a svíci zapálíš.Předtím však okolí pokapeš nejlépe krví berana či kozy vžádném případě však krví nečistých zvířat.Nebudeš pálit kadidla či sypat koření a vonné bylinky, jestli budeš činit jako hloupá hospodyně a řídit se receptem jen okrajově zemřeš nebo zešílíš, kdyš budeš mít štěstí budeš jen zmrzačen či se rituál nezdaří.Po vzplanutí plamene s barvou ohně bez jiskření začneš volat duchy:Ie Ie YzuzuYzuzu Ulutz Ulutz Ga'thus Dangar.Tak budeš volat dokud svíce nezhasne, avšak nesmí zhasnout tvou vinou či vinou jsoucna.Pokud nezhasne ani po osmnáctém odříkání zaříkadel jsou duchové volaní k uhašení svíce uvězněni silou Ei H'Ghat a nemohou přijít.
Pokud svíce neuhasne můžeš tedy začít s vyvoláním Ei H'Ghat.Vyvolávat bude jen ty sám a tvůj hlas nebude smět nikdo rušit.Dva ti mohou pomáhat, ale je možné že zešílí nebo zemřou pod vahou smrti.Neřekneš jim to nebot' strach a útěk může zprovodit tvůj rozum ze světa.Na stěn jeskyně rozmísti tři velké kruhy a do nich tři pentagramy, aby se jejich hroty nedotkly kruhu.Pak vše postříkej mrtvou krví psa či jiné šelmy směsenou s mlékem a jedovatých bylin zdejších tvého kraje.Ty jeden jediný budeš odříkávat následující zaříkávání:


Nei Nei Agggulath
Nei Nei Agggulath
Nei Nei Agggulath
Nei Nei Agggulath
Nei Nei Agggulath
Nei Nei Agggulath
Nei Nei Agggulath
Nei Nei Agggulath


Nesmí tě ani napadnout dělat gesta prsty při prvním odříkáváním nebo si počítat počet odříkaných formulí.

Thei'G'
Jkal Dg'ei Ei H'Ghat
Čkal Z Kulu Ghat
Thei'G'
Ngu Azzatut Ei H'Ghat
Thei K annuluk
K Azzaluth Azazenuth
Ei H'Ghat Ia Eghei A'kemet Ei H'Ghat
Ni kusul Ag'gg Sun'Kadhus
Therugui'Dhei A'Thei
Thei'G'
Jkal Dg'ei Ei H'Ghat
Čkal Z Kulu Ghat
Thei'G'
Ngu Azzatut Ei H'Ghat
Thei K annuluk
K Azzaluth Azazenuth
Ei H'Ghat Ia Eghei A'kemet Ei H'Ghat
Ni kusul Ag'gg Sun'Kadhus
Therugui'Dhei A'Thei
Jejeth' Ia Ei H'Ghat
Thei'G'
Ei H'Ghat !!!
Ei H'Ghat !!!
Je'H Khesek U'm


Druhé zaříkávání proběhne bez chyb či výrazných emocí.

Na závěr bude zavoláno Ei H'Ghat třemi zvoláními jeho jména. Pokud se v ten okamži nezhmotní z odporné směsi krve a vody fyzické tělo Ei H'Ghat stala se hrubá chyba jenž může vézt k strašným chorobám a prokletí.Je zřejmé že vyvolavač nebyl schopen správně vyřknout zaklínadlo nebo se nedržel příkazů. Počne li nějaký pomocník mluvit neznámým jazykem jenž zjevně neovládá musí být urychleně zabit a ve vyvolávání se ten den již nesmíte pokoušet.

Věže v potopeném městě

Když na severu byl ještě ostrov velkých kouzelníků obklíčen zlostnými ledy a kry nedovolily plavit se po okolních mořích vynesli na zem zlí čarodějové co se chopili vlády vejce zlých červů z ohně a světla a (pravděpodobně)klaněli se černým pánům co přišli z místa za clonou z prachu co brání výhledu ze snů co sní každý člověk a který je všem společný, černí páni vyznávali velké bohy ze stínu co s tisícem chapadel či bez těla prolétávají mimo tento svět i náš vesmír.Velké čaroděje co se zvou Thoth avšak pouze ty zlé.S'tcha.Azag Thoth je jedním z mágů S'tcha.Příroda je jenom sobecká a čiší temnou harmonií co není známa lidem.Ti co jsou příliš slabí zahynou a silní červi či nebezpečné letající šelmy rozdrtí jejich lebky a vysají mozky i s vodou co je obklopuje.Mozek je jen houbou a drží duši i vodu pevně ale ne tak pevně aby je nemohl někdo oddělit.Jako dva kameny z krevelu se drží duše a jako plži slizký mozek a velká síla odtrhne krevely od sebe a stejně tak smrt či démoni a šílení duchové jejichž názvy jsou dávno zapomenuté odtrhnou od mozku duši.Ti slabí přijdou někdy jen o mozek ale často i o duši, kterou sežerou sovy z jiného světa a ti co jsou slabí a nechtějí se spokojit s porážkou otevřou skryté brány a budou jednat nečestně a to je zlo, když zabiješ přítele a jeho maso nesníš to už není příroda, když jej zabiješ jen pro radost a nebo pro lepší postavení sebe sama v němž ti překážel.Příroda je sobecká ale ne zlá, je mechanismem, člověk a ostatní rasy mají možnost přiklonit se k zlu nebo dobru.Dobro je tupou hloupostí nebot' jedině po boku Yog-Sothotha máš možnost stát se mocným a nezáleží na tom zda-li jsi zdatný v běhu nebo věštění.Velká deska Oarthu praví:Yog-Sothoth draze odmění i mrzké tvory co slouží jemu a jeho velkým bratrům, napojí žiznivé, spálí kůži protivníkům a ozbrojí neozbrojené.Je důležité abych hlupákům řekl že tvorové Oarthu jsou původem lidé, jejich předci byli odvlečeni od světla a stali se zrůdami s ošklivými obličeji a drápy z obsidianu a jsou uctívači Yog-Sothotha. Zlo je pouze předsudkem těch co jsou spokojení a štítí se odhalit pravdu, Yog-Sothoth zná pravdu,Yog-Sothoth je pravda, Yog-Sothoth otevírá bránu ze sna.Yog-Sothoth je jediný pravý Hermes, ikdyž Hermů bylo a je stále mnoho, jen Yog-Sothoth se nebojí zla a je proto pravým Hermem.

Dobro je slabost, dobro nemá v přírodě obdobu, dobro je výmyslem slabých, v lidstvu se narodil slabý člověk a od té doby se slabost přenáší na všechna pokolení, ti co jsou příliš slabí aby poznali pravdu, aby poznali jaké je když vyrvou tlukoucí srdce z hrudi člověka, co je za bránami tajemství, co se bojí poznat všechna tajemství a pocity jsou slabí a zaštit'ují svou slabost dobrem nebot' dobrota je slabost.Dobrota je slitování, slitování nad nepřítelem tě přivede k smrti.Slabí jsou mnohdy silní a jejich síla jim stačí a nechtějí poznat vše co mohou i slabý člověk může být silným pokud se odváží za hranice tabu a neskutečnosti.Zlo je síla.

Těmito slovy se řídili kouzelníci v severské zemi obklopené mořem a když vejcem z ohně přivedli sem černé pány.Yog-Sothoth jim dal moudrost a tucet per kouzel.Pak nastala vláda zla neboli vláda síly.Stovky lidí z města Thlei se staly velkými čaroději a omezovala je jen hmota a možnosti jejich těl.Kouzla byla tak silná až havran dosedl na nejvyšší věž a ta se zatřásla, pak meč ze světla pokořil základy ostrova a bylo jen vidět velkého ptáka ve zbroji jak v róbě ze zlata a čelenkou ze zeleného kamene odlézá zpět do očí a skrze sloupy bohů až k hvězdám.

Ostrov se potopil a město usedlo na dno chladného oceánu.Přežili jen někteří. Věže města nesly moudrosti Yog-Sothotha a jeho bratrů. Nejvyšší věž byla věží paláce králů, velkých věštců.Ta na sobě nesla ohnivé vejce.Vejce puklo na tisíce dílků a vychladlo.Věž s kymácením padla do ulic města a prach jejího torza odplaval v rozbouřeném oceánu. Druhá velká věž AYUM zůstala bez střechy stát na dně a na ní dodnes dlí Anatilský nápis:Y'hm'ntah je králem, ale král sám je stínem.Věř v sílu ledu.

Na druhé straně věže je velká pečet' ze stříbra na které je velký kříž a dva malé do půlky vertikálně zapojené kříže(jedná se o runy gebo).Tato pečet' ti umožní vyvolávat hrozivé démony Ay'Natutu, kteří jsou téměř bez nadání a jsou v celé hierarchii démonů nejníž.Můžeš znich dělat své strážce, posly nebo znich dělat armády, jsou hmotní.Pečeti na věžích ti snědí děti.

Třeti věž je věží krystalů a je pokrytá vzácnými nebo nádhernými drahokamy.Na věži jsou tři velké pěčeti.Ze zlata je pečet' Umut, která je zobrazena níže a umožní ti vyvolávat démony Aza.Pečet' ze stříbra a a 2/3železa zobrazuje prostý kruh s osmi menšími kruhy uvnitř protnutými od nejzazšího okraje k okraji číslem 9 a po jeho okrajích sahají od okraje k okraji kruhu rovnoběžně dvě prosté čáry vyryté do kovu.Tato pečet' je pečetí strašného krále jehož jméno bylo zapomenuto a není možno jej vyvolat.Poslední pečet' je pečetí půlměsíce z něhož vystupuje hrot šípu, tato pečet' není pečetí démonů ale svazku lidského plemene Anatilců a černých pánů, bratrů jejich krve.

Pán moří se stal předlohou sochy vzniké na místě čtvrté věže.Věže čtyř stran na které byly čtyři nápisy nesmírné moudrosti:

1.Na jihovýchod:Zrcadlo je ve veškerém světě vším a vše se zrcadlí

2.Velcí mají velekněze a je jedno jestli jsou na straně věčných nebo prastarých

3.Dva psi s dvěmi hlavami a jeden pes s třemi

4.Splníš li jednu úctu dokonale nebo její opak budeš mít vlastnost jako bozi a pokud všechny nebo jejich absolutní opaky známé z desek věků staneš se bohem. Dálší věž měla sochu co držela desku z měděného kamene ta nesla nápis o jednotě odděleného a stejnosti rozdílného. Věz však že věže jsou starší než město a že pouze některé nesou moudro a skutečnou cestu. Město je pod vodou a jen trosky věží přestály vše, zbytek města byl zničen a spláchnut s vodou.Jediné co z města zbylo je nové Thlei vystavěné na skále, potopeném kusu země.

ForumKontakt
spodnilista