Al Azif fragmenty z Itálie

news
NecronomiconRecenzeArtHDPOdkazymapa Koubič Sytes
Necronomicon rozcestník

 

Al Azíf fragmenty z Itálieadsaf

za přepis ze scanu vděčíme kolegovi Cthulm.

The Necronomicon Italian Edition

Frank G. Ripel

Do angličtiny přeložil Fames K. Campbell Fr. a Frank Huter

Z angličtiny do češtiny přeložila Nela RyG!lová

 

O Prastarých a zplozencích jejich

Prastaří byli, Prastaří jsou a Prastaří budou. Z temných částí prostoru Naxyr vyslovila jména Prastarých, z čehož se zformoval Kosmos. A Oni přišli, neviditelní a prvotní. Vládli od počátku Času. Azathoth, Prvotní Chaos, jež obývá střed prázdnoty Nekonečna je choť a syn Naxyr, první Hybatel Temnoty, ničitel myšlenky a formy,král Prvotního ohně.(( Lev Isis si žádá o meč.Bíla žena Ištar sídlí na skrytém Jihu.)) A před Nyarlathotepem se zformovaly Aeony, z nichž se zrodil. Nyarlathotep! Plížící se Chaos! Objevil tajemství Kothu.Jeho odměnou byla(návnada,vábení…?.). Je Jejich poslem a jeho obydlí se nachází na vrcholu Velké hory. Zde přebývá, přestože jeho část zůstává v nekonečnu.

Cthulhu je pánem Těch z hlubin, pán Západu,kde vládne nejvyšší temnota. Tato prvotní místa nikdy nepoznala Světla. Jeho znamením je Štír na hvězdné obloze. Nodens vládne Abyssu, odkud přišel od Prastarých. A Yog-Sothoth, nositel Chaosu, pán Tvaru, vnější přítomnost prvotního Slova, Brána Abyssu. Je průvodcem přes Práh prvotní Hrůzy.

Ve Velkém oceánu žili po dlouhé věky, dokud Naxyr nezvedla svou mocnou ruku a z Moře se zvedla Země.A Oni (ve velkém počtu) povstali na Zemi, kde šířili Temnotu. Na Severu vztyčila mocná města a na Jihu v Plateaus postavili paláce, kde mohli přebývat. Prastaří pokryli Zemi a jejich synové (zde?) budou přežívat navěky. To byly časy, kdy měli vlastní formu. A Oni bojovali navzájem, bratr proti bratru.

Starší Bohové viděli, co jejich synové učinili a jejich hněv byl velký, proto je uvěznili v zapomnění, ve světě zvaném Khar. Zde přebývali,ve spojení, jako jeden. Poté Starší zemi Khar svrhli a Prastaří unikli do Podsvětí, kde Starší umístili na bránu Jejich velké pečetě. Založili velká svobodná města v podsvětí, Thaar, Muun ,Leen. Prastaří nepřebývali v prostorech lidem známých, ale v Úhlech mezi nimi. Vládnou všemu mimo Zemský prostor a vždy budou čekat na čas, kdy proniknou Velkou Branou, protože Země je znala, zná je stále a znovu je pozná. A Prastaří přijdou.

Cthulhu spí v potopeném městě R’lyeh a čeká na chvíli, kdy bude vzkříšen. Až Nyarlathotep vysloví Slovo, oni se probudí a přijdou na Zemi. Velký Cthulhu umístil pečetě na Bránu, aby se nikdo drze neodvážil projít.A čeká, až Nyarlathotep řekne Slovo, probudí se a přjde na Zemi se svým řádem a bude zde vládnout věčně.Yog-Sothoth bude osvobozen a ukáže jim cestu na Zemi. Ten čas se nazývá Nera. Čas kdy otevřou Bránu je zapsán v prostoru a času. Buď připraven na hodinu zvanou Nera.

 

alternativní překlad první kapitoly by Koubič

Prastaří byli Prastaří jsou a Prastaří budou. Z temných zákoutí vesmíru Naxyr vyslovila jmen jejich tehdy vesmír počal se tvořit. A oni přišli, nevidění a prvotní. Vládli od počátku Času. Azathoth prvotní byl Chaos, kterýž obýval prázdnoty bezrozměrna, on mužem a synem Naxyr. Prvotní hybatel Temnoty a ničitel myšlenky a stvoření. Vladař prvotního ohně. On je lev který žádá o meč. Je hvězdou je bílou ženou dlící na skrytém jihu.

Před Nyarlathotepem věky uplynuly. A z věků Nyarlathotep vzešel. Nyarlathotep! Plazivý chaos. Ten kdo odhalil tajemství Koth. Daň byla převeliká. Jejich Poslem jest. Příbytek na vrcholu Velké hory má. Zůstane zde část jeho jež bez cíle a neustání potuluje (nekonečnem) se nekonečným berzorzměrnem a v těkání.

Cthulhu, pán Hlubinných. Pán Západu, kde fouká dvacet Kvílících a kde největší Temnota vládne. Tyto pradávná místa nikdy nepoznala Světla. Znamením jeho na nebeské klenbě jest Štír. Hastur bratrem je, pobývá v nejvyšších výšinách. Na jihu na trůně neviděném on dlí. Hlasem Prastarých Hastur je. On je ten kdo rozumí vůli Prastarých. Je ničitel. Kráčel v závěsu Ohnivého kočáru s Polárními vichry. Je světlem, jako Býk kráčí po horizontu.

Shub Niggurath Černá koza s tisícem mladých stále se sráží s Azathothem. Její obraz budí hrůzu pře všude. Jako koza prochází na hvězdné obloze.

Nodens pánem Propasti z které dávno Oni přišli.

A Yog-Sothoth, vehikulum Chaosu, pán Tvaru. Vnější přítomnost prvotního Slova. Brána do Propasti. Jest průvodcem přes Práh prvotní Hrůzy.

Ve Velkém oceánu oni prodlévali věky, až dokud Naxyr nepozvedla svou mocnou paži a z moře počala se rodit zem. A oni se rozrůstali a Temnota opanovala Zemi. Na severu vztyčili mocná města a na Rovinách z jihu postavili místa kde přebývat mohli. A tak Prastaří pokryli celou Zemi a jejich synové zde budou do konce věků. Tehdy tvořili jedno. Oni bojovali proti sobě. Bratr proti bratru. A Starší bohové viděli co Prastaří (jejich synové) učinili. Obrovská byla jejich zloba proti nim. A oni uvěznili Prastaré v zapomnění. Ve světe známém jako Khar. Zde oni dlely a spojili se v jedno. Potom Starší Bohové strhly zemi Khar do hlubin. Prastaří unikli do podsvětí kam Starší umístili na brány mocné pečetě. V podsvětí založili Prastaří tři velká města, Thaar, Muun a Leen. Prastaří nedlí ve vesmíru černohlavcům známém ale v úhlech mezi ním. Ve vnějšku Zemské sféry nyní vládnou, a čekají na čas kdy projít budou moci skrze Velkou bránu.

Neboť Země jich pamatovala Země jich zná a Země jich bude znát opět. Prastaří vyčkávají. Cthulhu spí v zaplaveném městě R‘lyehu a čeká na čas kdy bude vzkříšen.

Až Nyarlathotep pronese slov, oni se probudí a zaplaví Zemi.

Po dni noci přijde kde člověka světa mine Prastaří budou vládnou Světu zas.

Jako ohavnosti známi budou, jejich spáry se ovinou, Země si moci jejich bude pamatovat. To jest Prastarých zrod pokořitelů Starších Bohů, Ničitelů. Tam kde oni vládli z Podsvětí navrátí se včas.

A po dni přijde noc, dny člověka jsou teď, Oni budou vládnout tam kde už vládli. Jako ohavnosti budou známí. A jejich moc se rozšíří po Zemi. Zde je počátek Prastarých těch kteří pokořili Starší Bohy a štvali je do Podsvětí.

Velký Cthulhu vložil pečetě své na Bránu, aby nikdo hanebný neodvážil se projít A on čeká. Až Nyarlathotep vyřkne slovo. Probudí se a navrátí na Zemi a jeho řád zde bude vládnout věčně. Yog Sothoth bude uvolněn a vytyčí stezky k Zemi. Ten čas se chýlí. Čas kdy se otevře Brána je ukotven v prostoru i času. Vyčkávejte neboť co stát se má stane se.

 

O uvěznění Prastarých

Poté Oni opustí Podsvětí, kde vládli Dvanácti Světům a kde byli drženi v zajetí. Hastur však objevil Brány, které byly umístěny mezi Světy, a každou bránu propojil s jinou říší. Existují Světy, jež dlí uvnitř Světů a Brány mezi Bránami. To byl poslední úskok Starších Bohů, takže Prastaří nemohou najít Bránu jež je vyvede z podsvětí, protože Jejich čas ještě nenadešel.

Velká královna Naxyr uvěznila Cthulhu v potopeném městě R’lyeh, Hastura v Zemi Han, Nuhrama ve Světě Lag, Azathotha v ruinách Hacthne, Dagona v oblasti zvané Hug. Nyarlathotep mnoha tváří přebývá v temném Kadathu.Yog-Sothoth byl uvězněn v R’lyehu spolu s Cthulhu.Shub-Niggurath může volně volně přebývat v prostorech Nekonečna.

Nei Tempi dei Tempi, nelle Tenebre di oscuri Mondi, la Vita nacque e prospero. Per Volere di chi Tutto reggeva sorsero dal Nulla i Giusti Signori dal Triplice Manto. Loro compito era equilibrare la Vita ed amministrare la Giustizia sugli esseri viventi che sarebbero giunti dopo di Loro. E cosi la Luce, che fino a quel momento era adombrata da piu e piu Veli di Oscurita, sorse sui pallidi Mondi in formazione che stavano creando l'Universo Primigenio. I Giusti Signori non avevano spoglie mortali ma per comodita scelsero una forma per poter meglio amministrare i propri compiti. Scelsero un Pianeta giovane e lo prepararono per potersi li insediare. Per molto tempo Essi vissero senza porsi alcuna preoccupazione poiche la Vita non era ancora scaturita dalla Matrice Cosmica. Poi il tempo venne, vennero le prime forme di vita intelligente. Per un incalcolabile periodo di tempo la vita non li tocco. In seguito la vita sorse sul loro Mondo ed Essi dovettero celarsi agli sguardi dei mortali per poter eseguire il compito loro affidato. Passo ancora molto tempo ed Essi assolsero il loro compito. Ma la loro fine era segnata da imperscrutabili Leggi che da sempre regolano l'Universo. Essi non vollero abbandonare la loro forma poiché il loro desiderio era quello di attendere e regolare i vari mutamenti del Tempo. Ma i nemici, che in loro stessi e da loro stessi agivano contro di loro, li fermarono poiché i Giusti Signori, nel loro agire, produssero grande squilibrio nei Signori dell'Equilibrio. Questo squilibrio fu il rifiutare. Dura fu la condanna che colpi gli Antichi. La loro memoria fu cancellata. Di Essi si perse il ricordo. Gli Uomini non piu equilibrati si diedero al vizio e alla corruzione dell'Antica Sapienza. Ma il Ritorno dei Signori della Giustizia e segnato. Essi si incarneranno come dei comuni mortali ma riscopriranno la loro eredita Divina e Ritorneranno ad essere Dei, come in Principio. Felici quei Tempi che conosceranno i Nuovi Dei, grandezza e prosperita, bassezza e carestia, li contraddistingueranno.

 

O Velké Shub-Niggurath a jejích Tisících Synech

Shub-Niggurath je vládkyní Těch rohatých. Tomu, kdo je ukázněný, může dát vše. Opustila svůj svoje místo, kde vládne Světlo a pořádek,aby odešla dolů do Temnoty k lidem a zde plní všechny fantazie těch, kteří jí slouží. Vykoupí ty spravedlivé a trestá ty, co chovají zlovolné úmysly k Jejím vyvoleným. Shub-Niggurath, Černá Koza s tisícem mladých je mocí a silou Universa. Buď opatrný, čtenáři, protože Jí nikdy neporozumíš. Vyvaruj se urážek a přečinů a vše si dobře rozmysli. Ona dobře skrývá své tajemství.Její příchod dobře poznáš,ale musíš být připraven.Černá Koza s tisícem mladých, to je Shub-Niggurath. Ó člověčě, skloň se před ní, ale nežádej milosrdenství, dokud ti je sama neprojeví.

Chceš-li ji spatřit, musíš být řádně očištěn, Toto tě učiní pánem své vlastní záchrany. Shub-Niggurath je nad tímto povznesena. Odolává božskému vědomí, které se mezi lidmi ztrácí. Ovládá plamen moudrosti, jež jednoho dne pohltí Zemi a upevní místa Prastarých jež tu kdysi zaujímali, až se jednoho dne Oni vrátí zpět. Taková je jedna z podob Shub-Niggurath.

Neodvažuj se dovolávat se něčeho, co není v tvých silách splatit. Ale Ona je neustále přítomna, pokud jsi jedním z těch, které považuje za své Syny, kteří jí činí potěšení. Naslouchej, ó člověče a slyš má slova a možná jedné noci, kdy se celý svět otřese a planety se setkají zahaleny ohněm, Ona se objeví jako černý stín který nedokážeš zařadit mezi nic,co již znáš.

Potom bys měl porozumět jejímu tajemství. Porozumíš tomu, čemu nyní rozumět nedokážeš. Toto by sis měl neustále opakovat, Shub-Niggurath je, byla a vždy bude. Ona nikdy nezanikne a Země se bude neustále obávat jejího zjevení se.


O Hasturovi, o Tom, který nesmí být jmenován a jeho hlase

V Temných prostorech Vesmíru, Hastur, Ten, který nesmí být jmenován ovládá světy, kde přebývá člověk. Jeho Hlas je naplněn zlobou a ničí vše co mu přijde do cesty, včetně všeho života. I život jež přebývá na temných hvězdách. Přebývá nad námi a ovládá vzhled Vesmíru jako takového. Cítil však lítost k Vyvoleným. Ve svém běsnění opovrhuje otroky, jež jim stojí v cestě. Jeho moc trhá města a drtí masy lidí, nikdo však nepozná ruku a podstatu toho, který toto činí, ani žádný z prokletých otroků Jeho, Hasturova podoba zůstane lidem neznáma.

Naslouchej jeho Hlasu, ó člověče, jak v temných nočních hodinách volá, zpívajíce svoji píseň Prastarým. Můžeš odpovědět jeho volání,ale On mluví jen se svými vyvolenými. Hastur je tím způsobem, který vede k tvé záchraně. Nebo dáš přednost tomu, že budeš čelit Jeho hněvu? Potom by jsi měl naslouchat Hlasu Toho, jež nesmí být jmenován. Mezi Jeho zuby se vyplazí had a úděsné drápy, jež tě uchopí, způsobí tvůj zánik v hrozivém víru.

Na chladné planině Leng bys ho měl vždy najít. Slyš jeho pláč, nesoucí se navždy potemnělou oblohou pusté planiny, kde se jeho příšerný křik nese věčností. Tento hlas když uslyšíš, Té tělo ochabne a Tvé údy zeslábnou jeho příšerností. Byla ti dána tato volba. Nenásleduj cesty marnosti, vždy na Tbe bude přichystána léčka připravena uzmout Ti to, co je Ti nejdražší.

Tato píseň Hasturova by tě měla probudit z nejhlubšího spánku, přeješ-li si naslouchat. Proto ji On stvořil. Byla Ti dána obrovská možnost výběru. Nezahoď ji kvůli zbytečnostem tohoto světa. Zanech svého běžného života a dej se na cestu,na jejíž konci dojdeš k nesmrtelnosti. Vzdávej své díky Velkému Hasturovi, protože On tě osvobodí.


O Velkém Cthulhu a Jeho snění

Mrtvý Cthulhu leží snící. Jeho sny vstupují do našeho světa. Žije v temné hlubině oceánu, kde přebývá již od úsvitu času. Občas se zde krátkou chvíli pohybuje a svět se otřásá. Třese se také strachem z toho, že byli Prastaří osvobozeni.Ale toto teprve nastane.

Jejich čas ještě nenadešel, ale Oni přijdou. A Velký Cthulhu bude moci volně kráčet po Zemi, ale nyní může pouze snít. Jeho vláda však nepotrvá včně, vrátí se tam, kde je jeho původ. V ten čas bude Země žhnout černým plamenem zkázy a Prastaří se znovu navrátí ke svým trůnům z ebenu a slonoviny.

Toto je předurčením Velkého Cthulhu a On udělá vše proto, aby se to stalo. Tento úžasný čas jednou nadejde. Prozatím si povolil, že může snít v R’lyehu, ve svém temném příbytku,kde bude přebývat až do své smrti. Jeho vyvolení s ním sdílejí sny o zapomenutém čase kdy vládnul. Jednoho dne se shromáždí, aby zničili ty, kteří se mu protiví. Někteří se staví čelem proti zjevení se Prastarých, ale vše mluví o nádheře jež se jim dostane až cizí aeony přetečou. Ti Vyvolení dokáží poskytnout víru ke svobodě Cthulhu. Ukáže Ti,že následuješ důvěrně známou temnou stezku. Naslouchej Jeho slovům, protože On Ti odhalí skrytá tajemství Vesmíru. Jasně poznáš, až budeš vědět vše. Všechno se ti bude jevit zcela jinak. Vyberete si Jej a stanete se bohem. Ale zatím pouze šest z vás mi porozumělo.


On si na vše vzpomíná. Velký Cthulhu spí ve svém domě v R’lyehu a neodvažuje se probudit se, než nastane jeho čas. V ten pravý čas k Tobě přijde. Ve své propasti hluboko pod vodou naslouchá a jsi-li jeho Vyvoleným, dá ti znamení, z čehož by jsi se měl velmi radovat.

 

Týkající se Yog-Sothoth

Předtím než se pokusíte poznat zapomenuté tajemství Kadathu, měli byste projít kolem Yog-Sothoth. On je pánem Prastarých, ne však ve všech zemích a jen žřídka s zjevuje na obloze. On, Ó člověče, se bude snažit ukázat ti podstatu a bude bojovat za to, aby ti vyjevil svoji proradnou přirozenost. On je prahem pro ně a pro jejich vyšší plány.


Jakmile Jej spatříš, příšerná a neznámá hrůza Tě zachvátí. On představuje jen jednu z jeho mnoha odlišných forem. Protože on sám je tou formou. Jeho forma je bez důsledku. On počítá duše a s tím budeš muset bojovat. Je schopen Ti dát vítězství a slávu, ale nebude to v žádném případě pro tvoji vlastní poctu. Vskutku, on způsobí, že tě ostatní budou kvůli tvým vítězstvím nenávidět, od té doby co způsobí, že jsi toto nedokázal pouze svými dovednostmi. Protože on dokáže způsobit, že se budeš plazit v bahně lidstva, stejně jako bezpočet jeho přisluhovačů. Vzdávej své díky Yog-Sothoth. Je posledním svého druhu a může Ti ukázat cestu ke Kadathu.

Nepociťuje žádnou lítost k lidstvu, stejně jako lidstvo nedokáže způsobit to,aby se tak stalo. On zničí každého tvora který trpí, ale to je jeho údělem. Lidé bojují za to, co je čisté a čistotu mohou najít právě v Něm a získají tím to samé. Porozuměj těmto slovům, ó člověče, úpěnlivě Tě o to žádám. Jiní mohou najít tuto knihu Tajemství a Vědění a způsobí tak, že bude odhaleno to, co by mělo být utajené. Kdo by měl znát toto tajemství k tomu, aby jej užil ke správným účelům?

 

O Třinácti Globech, které představují tělo Yog-Sothoth

On, Brána, je složen z třinácti duchů. Ale tvrdit toto jako konečnou pravdu je špatné, neboť tyto Globy neexistují jen v této podobě. V prohřešcích člověka existují, od té doby, co je Yog-Sothoth ve své božské proradnosti stvořil. A zrůdy co nepoznaly vítězství skončí tím samým způsobem.


Veliká nebezpečí v sobě tyto Globy ukrývají, protože se mohou objevovat v mnoha podobách, ale naslouchej! Oni Tě dokáží zničit jako větvičky v ohni, když se s Tebou setkají. Po tom, co se naučily ovládat svého pána, tam ve středu chaosu. Mohou Ti sloužit jako nečinní duchové, ale navždy se budou těšit z puchu vydávajícího Tvá duše, od té doby, kdy ovládnou Tvůj život. Oni jsou jako neplodná skořápka, připravená o vědomý život, ale neustále žijí. Oni dokáží přestát svoji sílu, ale ta síla sama o sobě jest utrpením, neustále je sžírající. Yog-Sothoth jich nemůže dosáhnout, oni existují jen pro několik málo vyvolených, ne pro všechny, užívej je proto s varováním, neboť jejich síla a moc způsobují temnotu.

Temné touhy jim dodávají sílu, nejsou však obklopeny jejich šílenstvím. Život je nemůže pohltit, pouze jejich pochlebování, od té doby, mé Děti, jste vy skuteční a oni ne(odkaz na fyzickou existenci).Toto je poslední varování před těmi hrozivými, proklínali jste globy Yog-Sothoth, ale ony jsou nicota a nekonečno.

 

Týkající se Nyarlathotepa, jeho vlády a mladých světů

Slyším plazivý Chaos volající zpoza hvězd

A Oni stvořili Nyarlathotepa jako svého posla a zahalili ho do Chaosu, aby jeho forma mohla zůstat skryta v prostoru mezi hvězdami. Kdo by měl znát záhadu Nyarlathotepa? Protože on je maskou a vůlí těch, kteří přebývají tam, kde není Času. On je knězem Éteru, přebývá ve větru a má přemnoho tváří, na něž si nedokáže nikdo rozvzpomenout. Mořské vlny před ním zamrzají a bohové se třesou hrůzou. Ve snech lidských našeptává, ale kdo poznal jeho pravou podobu?

„A ten poslední odkudsi z Egypta přišel Ten tmavý cizinec, před nímž se muži klaněli; Tichý, štíhlý a tajuplně hrdý, Zahalen v šatu rudém jako planoucí západ Slunce.“


Nyarlathotep, jako mocná bytost, která je všude a zároveň nikde, cestoval mezi hvězdami a galaxiemi a zakládal civilizace. Byl zplozencem Chaosu a znamenal smrt těm, kteří se opovážili přiblížit. Byl stvořen Božskou rukou, člověk by mohl poznat píseň Vesmíru, ale je to právě ona píseň, jíž děsil lidstvo. Oni s ním neuzavřeli mír. Oni neodhalili tvář toho, jež skrývá vůli Těch, kteří tu byli dříve než Čas. Neslyšeli jeho nejasné šeptání, jakmile ztratilo poslední stopu lidskosti. Strach v lidech narůstal spolu s rostoucí civilizací.

Prastaří se skryli, neboť tu byli dříve než Čas sám. Zbytek Bohů nemohl Nyarlathotepa následovat, on byl již na cestě na své mladé světy, jež chtěl zkusit sám vést a šeptat zde svoji zprávu. Jeho pokusy však byly marné. Měl svoji zprávu už jen pro svou pro velkou a tichou choť, Shub-Niggurath, Černou kozu s Tisícem Mladých. Potom se stáhnul na ještě mladší světy. Proto byl uvězněn s nimi a Cthulhu začal snít své sny, od té doby byl nepřístupný zbytku všech. Sny Cthulhu byly božské povahy a země se počaly rozrůstat lidstvem.


Po mnoho eonů strávil Nyarlathotep momenty vzácného štěstí se svými dětmi, než lidstvo povstalo v tomto ráji zamořilo Zemi a pošpinilo to, co bývalo čisté. Mnoho bytostí sloužilo Nyarlathotepovi a mnoho jich jemu bylo přiděleno, aby zajistili, že drzost mrtvé ženy povstane k její pýše a zničí vše, co stvořil, proto se rozhodl ukázat lidstvu svoji pravou tvář. Na nějaký čas se vzdálil a zachránil své děti a toto je pravda.

A s nimi se stáhl ve svém tajném snu do Velkého onyxového paláce na vrcholu Kadathu, veliké hory zdvihající se z planiny Leng. Čas od času Nyarlathotep vzpomínal na časy své vlády. Potom jedna slza skanula z jeho temné tváře a mrtvá žena si povšimnula změny v jeho snech. A ti co obývali rozličné fantastické vize je zamořily. Je zde a všude a vždy bude, Nyarlathotep.


O chladné planině Leng

Ty, kdo pátráš na sever od potemnělé země Inquanok, najdeš pustou a zmrzlou temnou, ohromnou a třikráte zakázanou planinu Leng.

Poznej Leng, ztracený v čase, kde pramení vše spalující zlo a kde hnusné skřeky ohavných Shantaků protínají vzduch; doprovázené vytím Na-Hagů, kteří přivádějí na svět své mladé v šerých slujích a pronásledují lidské sny podivným šílenstvím a kde se nachází chrám z šedého kamene, pod nímž přebývají Noční Vyzábliny a kde dlí Ten, který nosí Žlutou Masku, všichni osamoceni.

Ale vyvaruj se, ó člověče, Toho, který kráčí v Temnotě opevněním Kadathu, protože on vidí Tvoji hlavu již sťatou a zná drápy zkázy.


O Neznámém Kadathu

Který člověk poznal Kadath? Pro toho kdo spatří to Jež přebývá v cizích časech Spojující včerejšek, dnešek i zítřek.

 

K Trapezohedronu vztahující se, v chrámu Ast – Or – Maarth v Atlantidě

Nyní, Ó, můj čtenáři, jehož mysl je plna vědomostí, věz, že je v Atlantidě střežen Černý Křišťál Astarův. Není to předmět, který by byla darován lidem na Zemi, přišel z dalekých končin Vesmíru. Tam, kde sídlí Prastaří a kde byl založen jejich chrám. Nebyla to však obyčejná neživá věc, ale žila a mnoho lidí ji uctívalo. S tímto krystalem mohli kněží Ast-or-Maarh, Boha Tajného kultu, plnit své jedinečné tužby. Ve skutečnosti byl totiž vytvořen za tímto účelem. Díky němu mohli vycestovat i se svým fyzickým tělem do jiných rozměrů a rozmlouvat s Prastarými, od nichž se jim dostávalo množství vědomostí. S postupem času se však kněží začali dopouštět mnoha zbytečných zločinů a krystal potemněl, až jednoho dne zmizel. Kult Chaosu počal chátrat, protože se mu nedostávalo nezbytné podpory. Po krátké chvíli to způsobilo pád říše Atlantis a celý ostrov byl pohlcen oceánem, který podle něj dostal své jméno. Ale Černý Křišťál nebyl zničen s pádem jeho strážců, stale existuje a vyčkává na příchod Prastarých, kdy bude znovu použit a ruka žádného člověka nebude s to jej zničit. Skrze sílu krystalu budou příbytky lidí ohroženy, jako by byly ze stébel slámy. Kult Chaosu se navrátí. Pouze jeden pomíjející jej dokáže zastavit, potom by byly základy exisetence zachovány. Ty je nedokážeš uzřít, protože oni předčí Tvoje chápání. Chaos vyslovil Hastur. Chaos přijde. To je vše.

 

Vztahující se k Dagonovi a Hlubinným

Dagon se stal temným bohem všech, co se kdy plavili po mořích. Byl zde od pradávna a plnil svůj úkol velmi dobře. Jeho úlohou bylo udržovat řád a vyučovat své služebníky, Hlubinné. Hlubinní žili v závratných hloubkách moře v dávných dobách a existovali i ve štíhlé podobě, s modrou kůží. Veliký byl jejich strach před Dagonem, který je usmrcoval v obrovských počtech. Ale byli i vyučováni, učil je příšerným znalostem a museli mu za to být ku pomoci. Ovšem velká moudrost a znalosti byly ztraceny Hlubinným a starobylým národům, což bylo přáním samotného Dagona. On věděl, že kolem obchází Chaos a veškerá moudrost by předčasně zničila města Hlubinných a že jeden z jeho dětí by je osvobodil, protože to bylo předpovězeno již od počátku Času. Chaos však přišel skrze člověka a on by se pokusil osvobodit Prastaré, přes to všechno, co dal lidem i Hlubinným. Ale toto by mu nebylo tolerováno, tak tuto znalost přenechal člověku. Toto bylo poslední gesto Prastarých, od té doby Oni vyčkávají, až přijdou neznámé aeony a Oni se navrátí. Poté lidstvo zcela zdivočelo a takto primitivní civilizace se snažila vzpamatovat a osvobodit ty, které Starší Bohové zničili. Ovšem neuspěli, jinak to být ani nemohlo, neboť to byli stále jen lidé. Je to jejich vina, ale bylo řečeno, že Prastaří se vrátí. Až se tak stane, Dagon bude bohem plodnosti a manželství. Skrze něj bude vše ve zcela novém světle.

Potomek Hlubinných oživí kosmickou píseň, píseň, která se sama vyplní skrze splynutí jejích vibrací. Toto sjednocení dovolí, aby se prastaré proroctví vyplnilo.


O čtyřech úhlech, jež rozdělují Zemi

Sever

Na studeném Severu, kde číhají hrozivé záhady a kde se tyčí Kadath, tam můžeme najít Prastaré, ty chladné vládce Země. Tam na Severu je ohromné město obývané Prastarými a Jejich Potomky, ale jeho páni nyní spí. Veliké ledové jeskyně ukrývají poklady a objevy našich dávných předků, toto obrovské bohatství je pro lidstvo ztraceno, ale Prastaří jej mají pod svojí kontrolou. Ve správný čas je však Synové Prastarých najdou a budou užívat. Dej si pozor, ó člověče, na nebezpečí přicházející ze Severu. Buď opatrný a zdrž se upřeného sledování polární záře, toho modravého světélkování na noční obloze Severu, neboť Temní Průvodci uchopí Tvoji mysl a svedou Tvé kroky do své tajemné a chladné oblasti, jíž vládnou.

Východ

Neúrodný Východ, Země zaslíbená a plná nadějí. Podle pradávné písně tam povstane vše co se probudí a přijde zpět na Zemi. Z těchto míst, vzešlých z noční temnoty přicházejí bezbožné a strašlivé věci. Veškerou moc a sílu potom dostane jediná bytost, jež přinese zkázu,ale i řád. O jeho příchodu bude poučen každý tvor. Svět se otřese stejně jako čas a lidé budou prchat stíháni šílenstvím. Ale ti kdož budou vědět co se má stát, zešílí a toto bude jejich spásou oproti těm, jež zůstanou v nevědomosti. Protože Brána se po miléniích otevře a Toho, jež bude zrozen ze srdce Země zalije oslepující světlo a ztratí všechny vědomosti.

Jih

O hrozivém Jihu, zemi Ohně a síly Jih skrývá vědomosti lidí. Duchovní dědictví je vyryto do kamene hory, z níž vyšel život. Nikdo se neopováží vkročit do horkých jižních zemí, od té doby, co podivné bestie střeží jeho tajemství a sílu. Ale všechno se zrodilo na Jihu a nemohlo tomu být jinak. Veliké lesy pokrývaly Jih stejně jako obrovská města obývaná cizími stvořeními, ještě než zde byla Tvoje rasa. I ostatní síly se přestěhovaly na Jih, ale poté vše bylo zničeno Božskou vůlí. Sleduj, ó člověče ten neslavný Jih, však nežádám to po Tobě. Až bude v horkých letních nocích Tvůj pohled sledovat hvězdy Jihu, tvá duše se oddělí od kosmického proudu a rozprostře se po obloze.

Západ

Temný Západ, země smrti a zkázy. Množství záhad a tajemných pocitů a také nepředstavitelná moc Tě budou táhnout přímo do středu temných sil. Tato země zkázy však skrývá nesmírnou krásu a čistotu. V západních zemích vziká život, který však není životem. Povstává zde smrt a vydává se z život. Mrtvá žena ve své podstatě. Vše musí projít přes západ, aby mohlo být očištěno. Musíš být čisté a božské podstaty. Předtím, než se vrátíš na Zemi, musíš projít hrozivou zemí Západu. Síla Temnoty prostoupí Tvé tělo. Svaly budou připraveny udeřit, Tvá mysl bude průzračná a velké věci se začnou dít až bude cyklus u konce. Sleduj, ó člověče, temný Západ jež Tě bude děsit. Za chladných podzimních nocí budou tvé oči sledovat oblohu, tam kde nelze spatřit horizont a tvá mysl se potopí do propasti času a prostoru. Nebude již pro Tebe žádné naděje.

ForumKontakt
spodnilista