Necronomicon

news

NecronomiconRecenzeArtHDPOdkazymapa Koubič Sytes

Necronomicon rozcestník

 

Trought Gate of Ganzir adsaf

Studie Mezopotámského podsvětí a využití v gnosi Simonova Necronomiconu.

WIP

Ganzir
http://psd.museum.upenn.edu/epsd/psl/img/popup/Oktn.png
IGI.KUR.ZA (Ganzer)

Napříč kulturami se objevuje podsvětí, kterému vládne bůh, či bohyně krutou rukou a ani v Chaldeji tomu nebylo jinak. Chaldejci měli pro podsvětí hned několik jmen. Irkalla, Ersetu, Kutha . V Irkalle mělo být hlavním městem Kutha. Onen Chaldejský Hádes měli pod patronátem dvojice Nergal a Ereškigal (příběh o jejich seznámení je genialní a doporučuji jej přečíst, porno par excellance) a dle některých mýtů právě brána do podsvětí zove se Ganzir.


Hory Mašu
http://psd.museum.upenn.edu/epsd/psl/img/popup/Oecd.pnghttp://psd.museum.upenn.edu/epsd/psl/img/popup/Ojfc.png
KUR.MESH


Někteří učenci poukazují na fakt, že slovo Ganzir se skládá z grafému KUR což znamená hora, tedy se domnívají, že sumerové považovali různá pohoří za bránu do podsvětí. V Simonomiconu máme odkaz na hory Masshu. Tyto hory se objevují v Eposu o Gilgamešovi IX tabulce.  V českém překladu je nepřesnost a vzniklá chaotičnost, výraz Mašu zde nenajdete ani kdyby jste se na rohy Ištařiny stavěly. Český překlad je stejně zmatečný jako je překlad Enuma Eliš, tedy překládá vše i jména a ještě špatně. Hory Mašu by měly být správně Twins, Dvojčata, nikoli Blíženci, kteří se zvou MASH.TAB.BA.GAL.GAL& MASH.TAB.BA.TUR.TUR. Nejpřesnější překlad by tedy zněl Twin Peaks, Dva vrcholky.

„Ty hory se jmenují Mašu (Blíženci) […]K horám jménem Mašu dospěl, jež denně východ a západ střeží, vrcholek jejich základů nebes se dotýká, dole k podsvětí úbočí jejich sahá. Girtablilu (Lidé-štíři draci) střeží k nim přístup,  vzbuzují hrůzu a děs, smrtelný je na ně pohled,strašná zář jejich halí hory, východ a západ slunce střeží.“

V sumeru je žář symbolem božkosti, tedy Girtablilu jsou původu božského. Domnívám se, a očividně i kluci z Warlock Asylum, že hory Mašu jsou stejně spirituálním místem jako je Iram ?at al-`imad, jedná se o místo neexistující na fyzické rovině, ale spíše na rovině mentální. Toto místo je obklopeno lesem cedrů a borovic, střeží východ i západ a je vstupem do nebes i podsvětí. Je to tedy takový středobod světa, pokud my věříme v heliocentrismus, pak sumerové věřili v Mashucentrismus, spojitost s Kadathem není náhodná.
Kolegové z Warlock Asylum udělali analogie na cedr a borovici a tvrdí, že cedr je signován sluncem a duchovním rozvojem zatímco borovice koresponduje s podsvětím a čistotou. Brána IGI.KUR.ZA (Ganzir) tedy neleží v Uru jak praví Simon, ale v spirituální sféře Twin Peaks aka Mašu.
Jak víme tak v Ištařině sestupu do podsvětí prochází 7 branami až stojí tváří tvář královně Ereškigal. Zde můžeme vidět Simonovu inspiraci, kde po vzoru jak nahoře tak dole stvořil 7 bran opačným směrem, tedy Simonomicon není tak out z mezopotámské tradice jak se všeobecně začalo tvrdit.


Popis sedmi bran dle upravené verse Sestupu Ištar:

At the First Gate
NINNGHIZHIDDA removed the Crown
The Great Crown of Her head he took away.
And ISHTAR asked
Why, Serpent, has thou removed my First Jewel?
And the Serpent answered
Thus it is, the Covenant of Old, set down before Time,
The Rules of the Lady of KUTU
Enter the First Gate
 
At the Second Gate
NINNGHIZHIDDA removed the Wand
The Wand of Lapis Lazuli he took away.
And ISHTAR asked
Why, NETI, has thou removed my Second Jewel?
And NETI answered
Thus it is, the Covenant of Old, set down before Time,
The Decrees of the Lady of KUTU
Enter the Second Gate
 
At the Third Gate
NINNGHIZHIDDA removed the Jewels
The Jewels around her neck he took away.
And ISHTAR asked
Why, Gatekeeper, has thou removed my Third Jewel?
And the Gatekeeper answered
Thus it is, the Covenant of Old, set down before Time,
The Decrees of the Lady of KUTU
Enter the Third Gate
 
At the Fourth Gate
NINNGHIZHIDDA removed the Jewels
The Jewels on her breast he took away.
And ISHTAR asked
Why, Guardian of the Outer, has thou removed my Fourth Jewel?
And the Guardian answered
Thus it is, the Covenant of Old, set down before Time,
The Rules of the Lady of KUTU
Enter the Fourth Gate
 
At the Fifth Gate
NINNGHIZHIDDA removed the Jewels
The Belt of Jewels around her hips he took away.
And ISHTAR asked
Why, Watcher of the Forbidden Entrance, hast thou removed my Jewel?
And Watcher answered
Thus it is, the Covenant of Old, set down before Time,
The Rules of the Lady of KUTU
Enter the Fifth Gate
 
At the Sixth Gate
NINNGHIZHIDDA removed the Jewels
The Jewels around her wrists
And the Jewels around her ankles he took away.
And ISHTAR asked
Why, NINNKIGAL, has thou removed my Sixth Jewel?
And NINNKIGAL answered
Thus it is, the Covenant of Old, set down before Time,
The Decrees of the Lady of KUTU
Enter the Sixth Gate
 
At the Seventh Gate
NINNGHIZHIDDA removed the Jewels
The Jeweled Robes of ISHTAR he took away.
ISHTAR, without protection, without safety,
ISHTAR, without talisman or amulet, asked
Why, Messenger of the Ancient Ones, hast thou removed my Seventh Jewel?
And Messenger of the Ancient Ones replied
Thus it is, the Covenant of Old, set down before Time,
The Rules of the Lady of KUTU
Enter the Seventh Gate and behold the Nether World

V Simonomiconu je pasáž, plně dotýkající se problematiky Podsvětí:

INANNA, the Goddess of the Fifteen, conquered the Netherworld, where some of theirs still dwell. This is a most perilous Rite, and may be undertaken by any man who as the formulae, whether he has passes the previous Gates or not, save that it is best advised to have passed through MARDUK Gate before venturing forth into the Pit. For this reason, few have ever opened the Gate of ADAR, and spoken to the Horned One who resideth there and giveth all manner of wisdom regarding the operations of necromancy, and of the spells that hasten unto death.
Only when thou hast shown thy power over the Maskim and the Rabishu, mayest thou venture forth to the Land of the IGIGI, and for that reason was this Covenant made, that none shall safely Walk through the sunken valleys of the Dead before having ascended to MARDUK, nor shall they breach the Gates that lie beyond ADAR until they have seen the Signs of the Mad God and felt the fury of the hellish Queen.

Innana, Bohyně Patnácti, přemohla Podsvětí, kde něktěří z nich stále dlí. Toto je nejnebezpečnější Obřad, a může být podstoupen jen takovou osobou, jíž je předepsán, kteráž prošla předchozí Branou nebo pokud neprošla, ledaže to je nejlepším oznámením průchodu Bránou Marduka před sestoupením z Jámy. Z toho důvodu nemnozí vůbec kdy otevírali Bránu Adara a hovořili s Rohatým Jedním, kterýž tam sídlí a předává veškeré vědomosti o nekromancii a o kouzlech, jež uspíší smrti. Pouze pokud jsi ukázal svou sílu nad Maskim a nad Rabishu, můžeš se odvážit dále do Země Igigi a z tohoto důvodu byla ujednána Smlouva, ježto nikdy nebude bezpečno Putovat skrze pokleslá údolí Smrti před vystoupením před Marduka, oni nikdy neporuší Brány které spočívají za Adarem, pokud viděli Znamení Šíleného Boha a cítili zuřivost pekelné Královny.

Rohatý jeden je nejspíše Ningishzida rohatý had, který střeží dle mýtu o Adapovi „Dobrý strom“ spolku s Dumuzim. Ano hned se vybaví Strom poznání, což zdá se má kořeny právě v tomto mýtu, kde Ningishzida je “Pánem Dobrého stromu”. Jenže Ningishzida je též chtonickou bytostí, někteří sumerologové tvrdí že byl dokonce potomkem Ereškigal. Proč by měl Adar hlídat Ningishzidu za sedmou bránou je dosti nepochopitelné.  Zde se ukazuje, že Levanda a spol. neměli tak hluboké znalosti Sumeru aby vytvořili zcela logický a správný grimoár. Samotné dělení IGI.Gi a AN.NU.NA.KI na ty z dola a ty z hora je chybné. IGI.GI znamená v překladu Ti kdož vidí, takže IGI.GI nejsou ničím jiným než Strážci ze Simonomiconu. Jenže IGI.GI jsou mladší sortou bohů, patří mezi ně EN.KI, EN.LIL, ANU, někteří řadí IGI.GI jako synonymum k AN.NU.NA.KI tedy těm Z Nebes na Zemi.
Šílený Bůh je AZAG.THOTH bytost vytvořená pro Simonomicon a pekelná Královna je s největší pravděpodobností Ereškigal. Pakliže bychom se chtěli držet realií tak šílený bůh může být jedině Nergal (kdo by chtěl trčet dobrovolně v Pekle kde je horko?). V Plancově Dictionary Infernal je Nergal šéfem tajné policie, což mi přijde genialní.


Praktická aplikace poznatků
Pro sestavení „autentického“ pracovního modelu je potřeba porozumění mythologie Chaldeje i Necronomiconu. Necronomicon od Simona je knihou habrující mezi genialním vtipným hoaxem a funkčním magickým systémem. Jsou zde chyby, jak v sumerštině, tak i nejspíše záměrné chyby aby praktikantům přivodil krásné sny.  Ony chyby v pochopení sumerů lze krásně smést ze stolu tvrzením, že to je grimoár vzniklý 750 našeho letopočtu a tedy jde o pseudosumerskou tradici tak jako tak. Šílený Araba / Levanda / Simon/ prostě nemohli pochopit sumerskou mystiku, protože v té době nežili a pak už je jedno, že je kniha sepsána v hospodě v 80. letech 20. Století, nebo v osmém století v Jemenu.
Co tedy víme, víme že k otevření brány Ganzir slouží porušená hvězda, v jedné z invokací zaměřených na dosažení Ganziru jsem spatřil pečeť ve stylu Simonomiconu s rozbitým grafémem DIN.GIR. Což dává smysl v kontextu s tím co vožralý Levanda napsal. Ganzir identifikuji s Daathem, je to brána na druhou stranu stromu. Inanna je tuším v pátek tedy v pátek provést invokaci (popsat návod)


Neoaeonská magická stezka
Co očekávat od brány Ganzir? Není to příjemné místo na pobyt, mě se zjevila jako tunel tvořený z lidských ostatků, taková červotočina z masa, deformované ruce mne chytaly a já se nezadržitelně řítil vpřed. Po rituálu jsem byl v těžké psychické disbalanci, jinak řečeno měl jsem depku jako prase.
Brána Ganzir vás provede po stupních žebříku temna, potkáte zde novodobé bytosti, AZAG.THOTHa, IAK SAKKAK, ISNIGARRAB, etc. Což NEJSOU bytosti z Lovecraftova Mythosu, jsou to jiné entity, a tak na ně je nutno pohlížet.
DE (Discaples of EnKi) rozpracovali list entit tak jak se jim jeví, a jak se chovají.

will be soon maybe

 

Diskuze

 

 

 

Copyright Koubič

all right reserved bo jak se to

ForumKontakt
spodnilista