Necronomicon

news

NecronomiconRecenzeArtHDPOdkazymapa Koubič Sytes

Necronomicon rozcestník

Tři pečeti Mašu adsaf


http://psd.museum.upenn.edu/epsd/psl/img/popup/Ogtd.pnghttp://psd.museum.upenn.edu/epsd/psl/img/popup/Okiy.png

KA.GUG

S největší pravděpodobností jde o ARRA, AGGA a BANDAR které dohromady dá Sigil of Gateway. Tedy tři pečeti Mašu jsou klíčem k branám vědění, paralela na Silver Key též do očí bijící. No takže tímto symbolickým sigilem se iniciujete do stezky Necronomiconu, což vůbec nevadí, protože ten symbol má boží design. V sumerštině by pečeť průchodu měla grafém zobrazený o něco výše (Nejsem expert na sumerštinu takže to berte s rezervou).  Humorné je že grafém pro Průchod se čte jako GUG, což v Lovecraftově Snovém putování jsou tvorové, jež jsou zapečetěni pod průchodem na povrch u věže Koth. I zde najdeme svérázný smysl pro humor od Simonovi bandy. Viz níže...

http://psd.museum.upenn.edu/epsd/psl/img/popup/Okiy.png


Hvězda AR.RA
Ze tří vyrytých znaků, je první znamením naší rasy zpoza hvězd. V jazyce písaře, posla Starších, který mě tomu naučil, se nazývalo ARRA. V jazyce nejstaršího města Babylonu, se nazývalo UR. Je to znamení smlouvy Starších bohů, a když ho spatří ti, jenž nám jej dali, nezapomenou na nás. Přísahali! Duchu nebí, rozpomeň se!
Z analýzy jména zjistíme, že jde o další z humorných vychytávek Magic Child. Ono AR.RA totiž znamená v překladu zhruba toto.


a a
AR.RAH
chválit zničení

aa
UR.RAH
Zničení člověka
Tedy hvězda AR.RA je něco jako zaměřovací terč do černohlavců. Ano oni nezapomenou vyhladit lidstvo, až se vrátí, to ani nemusí přísahat.

Znamení Starších AG.GA
Druhé je Starší znamení. Je to klíč, jímž je možné, užije-li se se správnými slovy a pózami, vzývat síly Starších bohů. Jeho jméno je AGGA.
AGGA: je jménem, které nesl poslední vládce města KISH, objevuje se v příběhu Gilgameš a Agga z Kiše. Jméno se dříve psalo jako AGA, či AKKA, nebo AKA. Toto jméno nás nezavede na zrovna objevnou cestu, protože AKA znamená v sumerštině ovčí vlnu.  AKA pak znamená druh jistého plavidla.  

AGA – vessel
a
AK – udělat
a
DE – přinést
a

AK.DE znamená přinést a i to není moc smysluplné v kontextu s tím co víme.
Jenže, je zde skrytý injoke. Agga jakožto poslední vládce města Kish je spojen právě s tímto městem a jménem.  Jeden z eposů o Gigmaešovi se jmenuje přímo Gilgameš a Agga z Kiše. U jména Kish by měli všichni učenci zpozornět protože to je jedno z jmen znamení z Hay Turnerova Necronomiconu. Jde tedy o proroka Kishe z Mythos story, navazující na povídku HPL, Jak bylo zahlazeno město Sarnath, od Lina Cartera. Viz Cthulhiana:

High priest of the city of Sarnath. When Sarnath was young, this holynian railed against the people of lb, inciting the people of Sarnath to destroy them. Afterward, the Elder Gods took him away to live with them. A thousand years later, a prophet claiming to be Kish came to Sarnath. He called upon people to escape the city and its doom, but few believed him. Just before his city's destruction, Kish and his congregation escaped the city, bearing with them the star-stones of Mnar. It may be that Kish and his followers escaped to Egypt, constructing the catacombs that bear the hierophant's name. Before his death, Kish wrote a book called the "Testament of Kish" (now lost) which told of Sarnath's destruction. A collection of his sayings later became part of the Pnakotic Manuscripts.

Toto znamení je zváno též hvězdný kámen Mnar či Znamení Starších. V Hay Turnerově versi se o znamení Kish píše:


Druhým znamením je Kish, překonává všechny hranice a otevírá brány do nejzazších rovin.

Takže Haleluja provolejme neboť AGGA je Znamením Starších, zašifrovaným do humorného hávu. V kontextu tedy máme konečně to Gateway na světě.

BANDAR
Třetí znamení je pečeť Strážce. Nazývá se BANDAR. Strážce je rod seslaný Staršími. Bdí, zatímco ostatní spí. K tomu musí být vykonány vhodné rituály a oběti; jinak, je-li volán, se obrátí proti vám.

a http://psd.museum.upenn.edu/epsd/psl/img/popup/Ohdf.png
BA.AN.DAR
Unit split
Bandar pochází z perštiny a znamená Nebe či přístav.

a
Bana – bow
Dara – dark, high
Dar - fearful
Dar - split
Nejpravděpodobnější spojení je BANA.DAR strašlivý luk či BANA.DARA temný luk.  Což vystihuje podstatu strážce. I přes to, ale pojem BAN.DAR nemá se strážcem nic dočinění. IGI.GI jako ti kdož vidí je mnohem trefnější název pro Watchera.
a a
BANA.DAR

Kdo je BANDAR? Klucí z Warlock Asylum jej stotožňují s KUTU.LU panem z Podsvětí. Osobně bych to bral jako otevřenou otázku.

 

Diskuze

 

 

 

Copyright Koubič

all right reserved bo jak se to

ForumKontakt
spodnilista