Necronomicon

news

NecronomiconRecenzeArtHDPOdkazymapa Koubič Sytes

Necronomicon rozcestník

Rituál otevření bran Ganzir adsaf

Další z úryvků knihy o Necronomiconu  jež píši, tentokrát trocha praxe. Zde je mnou vypracovaný rituální sestup do chaldejského podsvětí, striktně se držící chaldejského folkloru.  Verse míchající do sebe i Simonomicon je o něco níže. Zde je mnou vypracovaný rituální sestup do chaldejského podsvětí (jsem na něj v mezích hrdý), striktně se držící chaldejského folkloru.  Verse míchající do sebe i Simonomicon bude v příštím článku. Pro rituál jsem užil akkádskou versi sestupu, tedy místo Inanny jde do  Kutha Ištar, proto jsou inkantace v akkádštině a ne v sumerštině. Důvod je takový, že sestup Ištar je mnohem zajímavější a dynamičtější, v příběhu jsou mnohem ráznější dialogy. Cenou za užití Ištařina sestupu je akkádština, která není tak brutální jako sumerština, je více malebná, jak se přesvědčíte za okamžik, ale není to zrovna jazyk, který by my nějak sedl, něco jako elfština (akkádština) a mordorština (sumerština).

Theoretická východiska
Rituál provést při ustupujícím měsíci (novu?). Proč pátek? Pátek náleží Venuši, tedy Ištar (Inanně), ta sestoupila do Irkally a vrátila se (ze země odkud není návratu, tedy je dobré postupovat dle jejího putování). Jako vykuřovadlo použít nějaké spojené s  podsvětím, tedy je možno užít borovici.  Oblečení, já preferuji pyžamo, pokud preferujete něco honosnějšího tak do toho.
Rituálu by se měla účastnit trojice, protože zde figurují tři hlasy. Hlas Ištar (adepta který chce vstoupit) Ereškigal (té která dává svolení) a strážce brány (toho kdo bránu pro adepta otevře). Samozřejmě že to je symbolické a lze to učinit tak že imaginujete zbylé dva hlasy. Zde záleží na tom jak rozvinutou máte schizofrenii, pardon chtěl jsem říci imaginaci.
Co považuji za jediné důležité je užití přesné transliterace akkádské verse Ištařina sestupu, protože jde o naprosto autentický materiál mělo by vás to hodit do patřičného egregoru. Pro větší dynamiku lze použít i český překlad (přecejen blábolit v akkádštině není zrovna jednoduché). Též omluvte vy jež máte penis, že je rituál z valné části v ženském rodě, nevládnu akkádštinou na tolik abych si střihl upravit proslovy do rodu mužského, až na jednu výjimku, u které na to upozorňuji.
Brána Ganzir koresponduje se sefirou Daath, tedy se strážcem prahu Choronzonem, který jak mnozí z vás asi z praxe ví, není zrovna příjemnou zkušeností, Ganzir sám je domovem Ereškigal, Nergala, Namtara a dalších chtonických bytostí.

Dodatek: Je možno provést invokaci Ereškigal (u mága jež jí bude představovat). Též je možné udělat rit více teatrální, adeptka jež představuje Ištar si obleče náležité propriety a strážce bude postupně adeptku svlékat.

Invokace Ereškigal
(přeloženo rychlopřekladem z ruštiny do pseudoangličtiny a poté do pseudočeštiny, proto omluvte, že to je úplně na hovno)

Nejvyšší držitelé klidu Irkally
Oka smrti a královny KUR Ereškigal!
Volám vás duchové zármutku země
Volám vás jménem nevyhnutelným z vaší země!
Zapřísahám vás jménem předků
Zapřísahám vás jménem stínů a aktem temnoty
Zapřísahám vás slovy bolesti a rituály zemřelých!
Vyslanci boha Namtara!
Ano Namtare otevři mé oči abych mohl zřít
Ano Namtare otevři můj sluch abych mohl slyšet
Ano Namtare otevři můj nos, abych mohl cítit
Ano zjev se síla Namtara před mými pažemi
Abych mohl dřímat tuto svatou esenci!
Ano Namtare otevři se mé společnosti
Abych došel až na své hranice
A mohl dojít až do říše mrtvých!
Povstaň opět, zpřístupni mou esenci
Člověk a bůh jsou jedním
Ano budou okouzleni démony podsvětí
Sedm hrozivých Anunaki splní svůj dluh
Před torturou se zjeví zákon přímo před tvými zraky!

Rituál
Imaginujte jak jdete k pohoří tvořícímu dva vrcholky (Hory Mašu).  Je den a Šamaš je přesně mezi oběma vrcholky, zdá se, že celý svět se točí kolem hor Mašu, jako by byly pravým středobodem Universa. Hory jsou zbarvené do hnědo-černa, a sahající až do převratných výšin. Kolem vás kam oko dohlédne, rostou statné cedry. Pohoří připomínající dvojici zubů je stále blíže. Šamaš pomalu zapadá za horizont, smráká se, hory ozařuje aura západu Slunce. Vidíte, že do skalní rozsedliny mezi horami, vede prašná pěšina. Les řídne a cedry vystřídají malé borovice. Oblohu rozzáří myriáda světel, mezi nimi vévodí bíle žhnoucí Sín, jeho paprsky se dotýkají skály a ta se stříbrně třpytí.  Dotknete se skály, na dotyk je chladná a hrubá. Prach víří ve vzduchu. Sín ozařuje bělostně celou scenérii, jdete rozsedlinou úzkou ani ne tři čtvrtiny metru. Cítíte tíhu hor a svíravý pocit v hrudi, skoro jako by vám na hruď tlačila tíha celého kosmu. Pohlédnete nad sebe, přímo mezi skalisky září Sín, vrcholky skal nejste sto spatřit, jsou nekonečně vzdálené, ale rozeznáte že se ve výšinách opět zelená vegetace, jsou to již vzpomínané cedry, rostoucí na vrcholcích těchto hor. Jdete ještě dále, skály jsou ještě užší, ještě kousek a už by jste museli jít bokem. Konečně se prostor rozevírá a vy jste stanuvší před monumentálním portálem. Je to čtvercový, zavřený portál vytesaný ve skále, nad portálem je napsáno v klínopise IGI.KUR.ZA (Ganzir). Po pravici a levici jsou dva strážci, GIR.TAB.LÚ.U.LU, z části draci, z části lidé a z části štíři.


Prvý hlas Ištar
„Slyš, vrátný, otevři bránu!
Otevři bránu, ať mohu vejít!
Jestliže bránu neotevřeš a vstoupit mne nenecháš,
vypáčím dveře, přerazím závoru,
rozbiji ostění, vyvrátím křídla
a vyvedu mrtvé, ti pohltí živé
a mrtvých víc bude než živých!“

atû mê petâ bābka petâ
bābka-ma lūruba anāku
šumma lā tapattâ bābu lā erruba anāku
amahhaṣ daltum sikkūru ašabbir
amahhaṣ sippū-ma ušbalakkat dalāti
ašabbir gišrinam-ma aša[hhaṭ k]arra
ušellâ mītūti ikkalū balṭūti
eli balṭūti ima’’idū mītūti

druhý hlas Ereškigal
Jdi, vrátný, bránu jí otevři,
však jednej s ní podle prastarých zákonů!

 alik atû pitâšši bāb[ka]
uppissi-ma kīma parṣī labirūti

Obrovská vrata se s rachotem otevřou, černota tunelu se vyhrne ven.

třetí hlas Strážce brány
„Vejdi, má paní, nechť Kutha nad tebou zajásá,
nechť palác té Země bez návratu se raduje z tebe!“

erbī bēltī kutâ lirīški
ekal kurnugi lihdu ina pānīki

Vejdete do čtvercového průchodu. Kolem vás je tma a chlad, zdi jsou popsané hustě klínopisem a doplněné chtonickými výjevy.

Vstanete před prvou bránou.
Když první ji provázel branou, korunu velkou z hlavy jí sňal. Ištar
„Proč, vrátný, sňal jsi mi z hlavy korunu velkou?“
ammīni atû tatbal agâ rabâ ša qaqqadīya

Strážce první brány
„Vejdi, má paní, tak znějí zákony vládkyně podsvětí!“
erbī bēltī ša bēlet erṣetim kī’am parṣūša
přepracováno pro both gender na
„Vejdi, , tak znějí zákony vládkyně podsvětí!“
erbī ša bēlet erṣetim kī’am parṣūša

Vstanete před druhou bránou
Když druhou ji provázel branou, z uší jí sundal náušnice.
Ištar
„Proč, vrátný, vzal jsi mi z uší náušnice?“
ammīni atû tatbal inṣabāte ša uznīya
Strážce druhé brány
„Vejdi, má paní, tak znějí zákony vládkyně podsvětí!“
erbī ša bēlet erṣetim kī’am parṣūša

Třetí brána
Když třetí ji provázel branou, z krku jí sundal náhrdelník.
Ištar
„Proč, vrátný, sňal jsi mi z krku náhrdelník?“
ammīni atû tatbal erimmāti ša kišādiya
Strážce třetí brány
50 „Vejdi, má paní, tak znějí zákony vládkyně podsvětí!“
erbī ša bēlet erṣetim kī’am parṣūša

Čtvrtá brána
Když čtvrtou ji provázel branou, sebral jí z ňader ozdoby.
Ištar
„Proč, vrátný, vzal jsi mi ozdoby z ňader?“
ammīni atû tatbal dudinnāte ša irtīya
Strážce
„Vejdi, má paní, tak znějí zákony vládkyně podsvětí!“
erbī ša bēlet erṣetim kī’am parṣūša

Pátá brána
Když pátou ji provázel branou, z boků jí odepjal z porodních kamenů pás.
Ištar
„Proč, vrátný, sňal jsi mi z boků z porodních kamenů pás?“
ammīni atû tatbal šibbu aban alādi ša qablīya
Strážce
„Vejdi, má paní, tak znějí zákony vládkyně podsvětí!“
erbī ša bēlet erṣetim kī’am parṣūša

Šestá brána
Když šestou ji provázel branou, sundal jí náramky z rukou a nohou.
Ištar
„Proč, vrátný, vzal jsi mi náramky z rukou a nohou!“
ammīni atû tatbal šemerī qātīya u šēpīya
Strážce
„Vejdi, má paní, tak znějí zákony vládkyně podsvětí!“
erbī ša bēlet erṣetim kī’am parṣūša

Sedmá brána
60 Když sedmou ji provázel branou, cudnosti roušku z těla jí sňal.
Ištar
„Proč, vrátný, sňal jsi mi z těla cudnosti roušku?“
ammīni atû tatbal ṣubāt balti ša zumrīya
Strážce
„Vejdi, má paní, tak znějí zákony vládkyně podsvětí!“
erbī ša bēlet erṣetim kī’am parṣūša

projděte sedmou branou ... vítejte v sumerském podsvětí ehm. V Ištařině sestupu do Ganziru je Ištar lstí své sestry usmrcena 60 nemocemi Namtarem (démon osudu aka Reaper) později je propuštěna též Namtarem a opět oblečena.

 

Inannin sestup do podsvětí Sumerská verse s transliterací

http://www-etcsl.orient.ox.ac.uk/section1/tr141.htm

Ištařin sestup do podsvětí Babylonská verse s transliterací

http://www.soas.ac.uk/baplar/recordings/itars-descent-to-the-netherworld-lines-1-125-read-by-martin-west.html

český překlad Ištařina sestupu lze nalézt na grimoar cz

Příště otevírání Ganzir dle Simonomiconu

 

Diskuze

 

 

 

Copyright Koubič

all right reserved bo jak se to

ForumKontakt
spodnilista