Necronomicon

news

NecronomiconRecenzeArtHDPOdkazymapa Koubič Sytes

Necronomicon rozcestník

Starší znameníadsaf

Ukázka z knihy Z'Fer-gryp'hh - Knihy znaků

Elder Sign Cthuvian

2010

ACETDA spis

 

Starší znamení

Z'Fer-gryp'hh

Znamení Starších/ Starší znamení (Elder Sign), nebo v Cthuvianu/ Yuggothianu/ R'lyehianu l'ofu-vwaez ,se užívá jako zažehnávací gesto či znak. Původní Znamení Starších se objevuje v povídce Belknapa Longa, Space Eaters, kde se jedná o klasický křesťanský kříž, nebo pokřižování. Díky tomuto znaku hrdinové povídky utečou jisté záhubě.
Lovecraft píše o Znamení Starších, jako o gestu, které se užívá v DreamLandu. Jako pravé Znamení Starších se považuje to, co nakreslil Klarkash-Tonovi do dopisu. Avšak v novele V Horách šílenství se setkáváme s hvězdicovitými kameny s pěticí bodů uprostřed.

Lovecraftova verse Elder Sign
Původní verse, od Lovecrafta je nejspíše převzaté Stromové písmo z arabských magických spisů, a vypadá jako větev s nahoře třemi a nahoře dvěma výrůstky. Toto znamení je původní Lovecraftův design.

Lovecraftův Elder Sign, tak jak ho nakreslil do dopisu Klarkash-Tonovi. Když jsem studoval arabské rukopisy, nestačil jsem se divit, neboť se tam tento znak vyskytoval v různých obměnách měrou vrchovatou.

Elder Sign
Discoridesovo Stromové písmo z knihy Secret of Ancient Magic

Toto písmo vytvořil arabský okultista Disaqoridos. Kolega Parker, který se snaží o proniknutí do arabského systému za účelem studia a komperace Mythosu s arabským folklorem si též všiml, že Elder Sign je značně rozšířen v okultních textech arabského původu a uvádí následující analogie.

Jméno znaku je Zai ???
Jedná se o solární grafém
numerická hodnota 7
je spojen s 19. měsíčním domem (manzil) který je nazýván Sting (Ash-shaula)
na zvířetníku je spojen se znamením štíra (burj al'agrab)
Božské jméno spojené se znakem je „Živoucí“ (al Hayy)
terestriálně je spojen s elementem Vodním a celestiálně s elementem Vzduchu.

Omen Antiquitatum
Elder Sign

Elder SignToto znamení je jen ukázkou toho, jak lze Zai použít v západním okultismu. Funkční Omen Antiquitatum lze stvořit za pomoci jiných jmen.
Tedy pro správné sigilium navrhuji použít jména Starších Bohů, tedy Yith, Elder Things, Mi Go, Cthulhi a Vnějších bohů jako prstence okolo. Popřípadě 7 planetárních sfér.

 

Znamení Starších Donalda Tysona

Elder Sign

Tyson nazývá své znamení Starší pečeť, nebo Velká pečeť Starých. Tyson vytváří celkem zajímavou mytologii. Ibn Schacabao měl špatně překreslit znamení a tak vznikl vzor, který známe od Lovecrafta. Nemá však detaily, které dávají Znamení správnou moc. Starší bytosti z Antarktosu vytvořili Znamení v kruté válce s Cthulhu, jako zámek Yog-Sothoth. Poté co zavládlo příměří mezi plémněm Cthulu a Soudky, Starší rasa vstoupila tajně do R‘lyehu a Cthulhu uzamkla v jeho hrobce. V Grimoire of the Necronomicon se dozvídáme, že onen sakrální tvar vytváří záření, které napodobuje záření nesprávně jdoucích hvězd, ale ještě umocňuje jejich sílu do mocného paprsku. Tyson své pohnutky vysvětluje v knize 13 Gates of the Necronomicon. Znamení starších spojuje s Yog-Sothoth který je znám Mlžnými mozky jako Nepřeložitelné znamení. Z toho usuzje, že gesto, které se rukou, dělá je Caput a Cauda Draconis.


Derlethova verse

Mnohem rozšířenějším je Derlethova verse, který popsal Znamení Starších jako pěticípou hvězdu s okem či ohnivým pilířem uprostřed.

Elder Sign

Toto znamení je asi nejmocnější, má mnoho možných využití a skrývá v sobě skrytou symboliku. Za prvé se jedná o pentagram, který sám o sobě je potentním znakem, muří noha byla známa tisíce let a užívala se jako ochranné znamení.
Za druhé vyjadřuje co jsou oni Starší bohové zač, Staré bytosti z Antarktosu, (hvězdicovité kameny používali jako náhrobky) které stvořily člověka (pentagram = člověk). Oko které je uprostřed odkazuje na třetí oko, které musí být otevřeno aby operatér viděl hrozbu.


Hvězdný kámen Mnar

Mnar je královstvím nalézajícím se ve Snové zemi. Tam se nalézají takzvané hvězdné kameny Mnar z kterých se tesají nejsilnější pentakly se Znamením Starších.

Elder Sign

Znamení Starších formu druhou má, v níž vyryté do šedého kamene Mnar slouží k zadržení moci Pradávných do konce věků.

Carterova verse

Carter Elder Sign

O Linu Carterovi se mluví jako o syntetizátorovi Mýtu, tam kde došlo k nějakým rozporům či nedořešeným otázkám, on vytvořil řešení. Jeho řešením dvojnosti Znamení Starších bylo následující: "Whether the Elder Sign was the star-stone itself, or merely the cartouche-like emblem ... was left unclear. Under the magnifying glass it proved to be an oval, broken at either end, with something in the middle like a tower or monolith of jagged lines; or perhaps it was meant to represent a stylized tree."

Simonova verse

Elder Sign

Elder Sign


Ze tří vyrytých symbolů je první znamením našeho Rodu z druhé strany Hvězd a nazývá se ARRA v řeči Pisatele, který mne tomu naučil, vyslancem Prvotních. V řeči prastarého města Babylonu to značí AR. Je to Znamení Závazku Starších Bohů, když jej uvidí ti, kdo nám ho dali, nezapomenou na nás.
Druhé je Starší Znamení a je Klíčem, jenž může povolat Sílu Starších Bohů, je-li použito se správnými slovy a způsoby. Má jméno a to zní AGGA.
Třetí je Znamením Strážce. Jmenuje se BANDAR. Strážce je Rod vyslaný Prvotními. Bdí, zatímco ostatní spí, ovšem musí být vykonán příslušný obřad a oběť; jinak, pokud je přivolán, obrátí se proti tobě.
Tyto znaky, aby působily, musí být vyryty do kamene zasazeného v zemi. Nebo rozmístěny na obětním oltáři. Nebo neseny Skálou při Vzývání. Nebo vyryty do kovu jednoho Boha či Bohyně a zavěšeny kolem krku, avšak schovány před pohledem rouhačů. Z této trojice ARRA a AGGA mohou být použity samostatně, jednotlivě, avšak BANDAR nesmí být používán sám, nýbrž jen s jedním, nebo oběma ostatními znaky, pro Strážce je zapotřebí připomenout Závazek, jímž je povinován Starším Bohům a našemu Rodu, jinak se obrátí proti tobě, sežere tě a zpustoší tvé město, pokud nepřispěchají na pomoc Starší Bohové vyrušení slzami tvých sluhů a pláčem tvých žen.

Tato verse je takzvaná Sigil of Gateway, Znamení Průchodu a spojuje v sobě tři prvky ARRA, AGGA a Bandar. Tedy determinace kdo jsme (Pentagram), symbolický znak smlouvy a ochranný znak.

 Syntéza AllInOne

Elder Sign

Kolegové z Temple of Haos a Circle of Alyah vytvořili syntézu všech tradičních Elder Sign do jednoho.

Jak si stvořit Elder Sign

Dříve jsem nosil sebou vyhotovený patvar z vosku, kde jsem na jedné straně měl Elder Sign (Pentagramová verse) a na druhé Sigil of Gateway. Uvnitř pak byl kámen s mou astrologickou analogií.
Jaký design užijete je samozřejmě jen a jen na vás a na vašem vkusu. Každý symbol je nějak zajímavý. Vyhotovený pentakl je nutno poté ještě nabít.
Jako zajímavou cestu jak si vyhotovit Elder Sign pro oltář je použití fosilizované ježovky.

Elder Sign

Reference: Lovecraft – V Horách Šílenství, Snové Putování k Neznámému Kadathu, Jak bylo zahlazeno město Sarnath; Derleth – Lurker on the Trashold; Carter – něco in attic; Tyson – Wandering of Al Hazred; Simon – Necronomicon; Hay Turner – Necronomicon; ruská verse Necronomiconu; Secret of Ancient Magic; Rayen Parker; Koubič - ACETDA Slovník Cthuvianu

 

 
 

 

Vše pod copyrightem ©Koubič 2006-2012

bez svolení autora není možné kopírovat ani upravovat články

 

ForumKontakt
spodnilista