Necronomicon

news

NecronomiconRecenzeArtHDPOdkazymapa Koubič Sytes

Necronomicon rozcestník

Formule Dho adsaf

Neboť se mi nedostalo odpovědi, co by jste chtěli vědět z ranku Mythosu, budu pokračovat v již zavedeném seriálu o práci s Pradávnými (Great Old Ones). V dnešním článku si řekneme jak navštívit jejich podsvětní zónu, Yian-Ho. Jako vždy půjde o osobní experience, plus výňatky z různých spisů. A jako vždy, nebude to jen česky, ale i anglicky, pseudoanglicky, barbarsky a Cthuvianem.
Předkládám zde polskou versi Necronomiconu, jež rozšiřuje původní Wilson, Hay, Turnerovu versi. V překladu z angličtiny lze spatřit i polštinu, hold ne na vše je google translate kovaný. Nemohl jsem si odpustit pseudofaktické pasáže z Ownnomiconu.

Mimochodem po uveřejnění první části seriálu o Pradávných, se to v našem bytě jimi začalo přímo hemžit.
Uvítám zpětnou vazbu, jaké máte zkušenosti s provedenými rituály.

Ia Yian-Dho, město v jádru Země, jehož se obávají mnozí, a které proniká až na planinu Leng. Ten jež nesmí být jmenován, již není vládcem toho místa, Král ve žlutém byl odmrštěn do světa Hali, kde jako červ krčí se, a na trůn Yian-Dho posazen byl Starší Bůh KaAmon, on jest pod patronátem Nyarlathotepa, toho jež vládne Kadathu. Blahoslaveni budiž slepí bohové, kteří tančí na nebesích.
Pod Yian-Dho, nalézají se mnohá sklepení, která nejsou z tohoto světa. Pradávní v nich bytují a sílí, čekají, až opět budou kráčet vznešeně na povrchu. Provolána buď úcta Yith, Starším bohům, kteří stráží průchody.
Jak pravil moudrý Ibn Shackabao „na to město leží vzpomínka v každém člověku, tak jako jest zapsán obličej jeho matky“. Yian-Dho jež jest na planině Leng je klíčem k Velké bráně. Pamatujte lide Yaddithu, že se nikdy nesmí sestavit klíč k zámku, jež otevírá průchody. Jinak temnota opanuje Zemi. To město, je chrámem mísícím mnoho kultur. Khemské sloupy se mísí se stupni Chaldejců a elegancí řeků. To místo však chátrá, tak jako chátrají výsostné pilíře Iremu. Pryč je okázalost toho místa, zdivo je rozežráno časem a sloupy jež podpíraly ohromné sály jsou povalené a bezduché.
Temnota se však neukrývá na povrchu, v trůním sále, ale v hlubinách, sáhy hluboko pod kamennou podlahou. Yian-Dho byl vybudován na propasti těmi, co uctívali Pradávné. Mocné síně jsou přemostěny kamennými mosty a lávkami, pod nimiž se rozléhají černočerné propasti. Do Vnitřního města však vede jen jedna cesta z Yian-Dho. Za trůnem z onyxu jest dlouhá svažující se chodba, která vede hluboko do nitra země, tam kde jest umístěn průchod, opatřený Znamením Starších bohů. Nikdo doposud nedokázal hlavní průchod otevřít. Proto je možno nahlédnout za něj jen pomocí vzorců, které se zvou Dho.

V Mythosu se hodně pracuje s pojmem Formule Dho-Hna, interpretací tohoto vzorce je mnoho. Wilson, Hay, Turner v Al Azífu mluví o Formuli Dho-Hna, jež funguje i jako transfigurátor. V již zmíněné Polské versi je k této problematice mnoho textu.

„Děda mi včera v noci předříkával formuli Dho a myslím, že jsem spatřil vnitřní město na a magnetických pólech. Dojdu na tyto póly, jakmile se země vyčistí, pokud nezaznamenám úspěch s formulí Dho-Hna, když ji použiju. Ti ze vzduchu mi při sabatu řekli, že než zemi vyčistím, uplynou léta, a myslím, že to už bude děda mrtvý, takže se budu muset mezi Yr a Nhhngr naučit všechny úhly rovin a všechny formule. Ti z venku mi pomůžou, ale nenabydou těla bez lidské krve.To nahoře vypadá, že bude mít náležitý vzhled.Trochu to vidím, když udělám voorské znamení nebo na to fouknu trochu lbn Ghaziho prášku, a podobá se jim, jako když bývají o filipojakubské noci na kopci. Ta druhá tvář se může trochu oslabit. Rád bych věděl, jak budu vypadat až se země vyčistí a nebudou na ní žádné pozemské bytosti. Ten, co přišel s Aklo Sabaoth, řekl, že možná změním podobu, protože bude třeba hod ně zapracovat na vnějším vzezření."

Co je Dho-Hna
"Yes, by the Dho formula it is possible to see the inner city at the magnetic poles. I have seen it, and hope soon to go there. When the earth is cleared off. When you come to Dunwich, come to the farm, and I will say the Dho formula for you. And the Dho-Hna. And tell you the angles of the planes and the formulas between the Yr and the Nhhngr.“
Dho-Hna je způsob, jak vidět město Pradávných, jedná se tedy o pomůcku při astrálních tripech. Moje kolegyně, Asenath Mason píše ve velice kvalitní knize Necronomicon Gnosis: The Necronomicon describes many worlds, distant stars and planets, underground and underwater realms, forgotten and hidden before humans. We can gain access to them through dreams and through astral travels. T h e C t h u l h u M y t h o s presents many methods to travel astrally to these hidden locations. O n e of them is to make contact with M i - G o , creatures from planet Yuggoth (identified sometimes with Pluto). T h e y can carry human consciousness at unlimited distances in the outer space that is the domain of the Great O l d Ones. There are also special formulas enabling the free travels between the worlds. These are e.g. the Silver Key formula, or the formula Dho-Hna.
We can also use the A n g l e Web. T h e formula of Dho-Hna opens the gates of angles with appropriate incantations and signs. T h i s way a magician open the door leading to the worlds hidden in dimensions between the angles.
Thus, the magician can travel to infinite worlds described in the C t h u l h u Mythos: the black planet Yuggoth, the C o l d Waste of Kadath, the great Plateau of Leng, the world of A b b i t h , Cykranosh, Y^ddith, the lost library of C a l e a n o , and many, many others. T h e cities of the Great O l d O n e s are characterized by a specific structure — weird shapes and lines which do not resemble any human geometry, like it is in case of Labyrinths of Z i n leading to the sunken city of R'lyeh. T h e g a t e to the labyrinths is opened by the Silver Key. It is the network of corridors and chambers built in the form of a giant labyrinth. Llnderneath there are tunnels leading to R'lyeh. In order not to lose
way, it is advised to call a guide - one of its dwellers.
Another example of astral techniques used to explore the forgotten worlds is a journey on Shantak birds, the steeds of darkness. Like in case of M i - G o , the contact with them is made in wild and desolate places, dark woods and caves. T h e Shatntak birds carry a magician to the infinite space, to a chosen location in the stars.

There are, however, more such places - multidimensional cities, temples, planets and other celestial bodies. T h e y can be explored through the Dho-Hna formula, or a Silver Key formula that a l l ow the magician to see hidden locations in time and space and travel there. Among the other in-between
worlds that exist in multidimensional realities we can mention: y\th (a distant planet from which some of the A n c i e n t O n e s came to the Earth), Yekub (an everlasting planet existing at the edge of all worlds), Shamoth (the black planet with a deep well - the g a t e to all e x i s t i n g spaces and times, the abode of Nyarlathotep), Vaddith (a place originally inhabited by N u g - S o t h s , the
ones that created most of the universe), C a l e a n o (the lost great library of the ancient knowledge!, A b b i t h (the world with seven suns and the double star Xoth. It is said that C t h u l h u dwelled on Xoth before he came to the Earth), and many more...

Kromě Dho-Hna, uvádí i Silver Key, což je universálnější technika vstupu do Universa Mythosu. Ku prostudování doporučuji Book of Key, jež jsem přeložil (budu však dělat retranslate kvůli jistým nepřesnostem). Zde
Asenath poté s Lodge Magan vypracovala kompletní postup jak proniknout do DreamLandu v knize Exploring of unnanamble, wandering trougth labirints of Zin.

Zde je dopis, jež jsem obdržel od kolegy z Řecka George Ioannidise na téma úhlů v gnosi Necronomiconu. Už dlouho chci George poprosit, zda by nenapsal nějaký článek v angličtině pro ACETDA, o své první knize a o té nadcházející. No tady je ten dopis: Personally, I begin working with this subject in 2004/5, first in a academic level, comparing major schools/orders of magic and the Mythos, discovering that most of them make use (in a ritualistic / initiatory way) of the trapezohedron, expressing the belief that the true secret of the Necronomicon lies in the geometry of the angles!!!
Thus, this was the subject on my latest book (Necronomicon: A Study to the Forbidden Magic of Lovecraft and the Great Mystery of Stargates, Archetypo edition, 2008).
It was Anton LaVey who first developed the notion for the magic of angles, which (with the help of Aquino) developed a proto-Chtulian ritualistic system. Then, the concept that marries Lovecraft and actual magic, was adopted and evolved by Temple of Set (Order of the Trapezoid to be precise), and it was followed by the Temple of the Vampire which in their final 5th initiating grade, have developed a very intriguing theory which is a combination between the shining trapezoid, the cube of space, and the Tesseract working… not to mention other influences!...

Jen bych doplnil, že rituál vytvořil Aquino sám, a s Laveyem se nepohodly po té, co mu do rituálu začla cpát satana. Geometrie užívala i čarodějnice Kezie, v Dreams in the Witchhouse. Obecně problematika Necronomiconu a geometrie je velmi zajímavá, stejně jako rituál devíti úhlů, a gnose Starry Wisdom.

Tesseractová realita
Tesseract či Hyperkrychle je krychle s 4. dimensí, matematicky jde o N rozměrnou krychli.  Jednoduše tedy jde o 3D objekt, který má extenzi do dalších dimensí. Tohle je mimochodem dost podobné meditaci, kdy z 3D rozměru expandujeme do okolí, až jsme vlastně vším. Hyperkrychle je tedy schématické znázornění toho, co lze nazvat Sítí úhlů, či prací Trapezohedronu. Nejde o nic jiného než o propojení dalších dimensí do jednoho bodu. Georgem zmiňovaný spis Temple of Vampire je zajímavý, scématicky znázorňuje cestu po různých úrovních snění, či magické cestě. V celé gnosi tedy jde o schopnost nahlížet na věci z různých úhlů, čím více tím lépe.
Pokud uznáváme teorii multivesmíru, či paralelních vesmírů, pak se vesmíry mohou teoreticky překrývat. King těmto zónám říká Tenká místa, například v Crouch End. Jinak se jim v Mythosu říká Nexus (Colin Wilson v geniální story Pustiny). Pomocí Vzorce tedy nahlížíme do jiného kosmu, který prosakuje. Jedná se spíše o matematickou operaci, než o magický rituál.
HPL však koketoval (v povídce Trought gates of silver key) hlavně s věcí, kterou presentuje Carlos Castaneda ve svých knihách. Říká tomu bod spojení, a není to nic jiného než schopnost cíleně měnit vnímání reality. HPL to dovedl do krajnosti, že posunem úhlu lze spatřit své budoucí i minulé životy (ve smyslu extenze ze svého archetypálního já Umr At Tawil), to také je založené na vědeckých teoriích, že čas není přímka, ale energie (podobnou teorii zastávám též). Castaneda píše : Na vně našeho energetického pole (vajíčka), se nachází jasný bod, který ozařuje jen nepatrnou část našeho energetického těla. Tento zářivý bod se nachází na povrchu našeho obalu a nazývá se "bod spojení". Pokud posuneme tento bod, a ten tak ozáří jinou část energetického pole, nastává změna vnímání. Vnímáme tak zcela odlišné světy, stejně skutečné jako ten "náš" svět. Takto čarodějové našli velké množství míst, kam přemísťovali svůj bod spojení a tím se ocitali v jiných světech. Bod spojení se nám posouvá třeba po drogách, holotropním dýchání, bdělém snění, meditaci, horečce, ohrožení života, ale i v každodenních náladách se nepatrně vychyluje třeba při smutku, bolesti, lásce, radosti. Čarodějové se pokoušely tento bod spojení uvolnit, ze své stálé pozice. Bod spojení se u normálního člověka nemůže pohybovat, protože je fixován na svém místě denní rutinou, myšlením a životním stylem. To je také důvod proč všichni lidé vnímají stejnou skutečnost. Všechny techniky čarodějů, směřují k uvolnění tohoto bodu spojení.

Je tedy možné i tuto doměnku aplikovat na vzorec Dho, kdy pomocí něj přesuneme bod spojení tak, abychom mohli navštívit Vnitřní město. Ať je to jakkoliv, společným znakem je schopnost vidět neviditelné, změnit vědomí.

Rituály Dho
V této podkapitole se podíváme důkladně na různé Formule Dho a rozebereme si je.  V této kapitole je právě přítomen ohavný překlad z Polské verse Necronomiconu. Ku praxy není text nijak nutný, jen dokresluje to co Wilson, Hay, Turner odbyli.

Vzorec Dho-Hna
Kdokolivek tento obřad provede s pochopením pravým, moci bude mít projít za hranici bran stvoření a do nejzazší propasti kde dlí průzračný S'ngac kdož věčně rozmlouvá o Chaosu tajemstvích.
The formula this is the first, which enable the trips on the lands, which though they are from among the earth, invisible they are for a human eye. Secretive they are since in międzykątnych the slits and the dimensions, about which anyone not śmie even to dream. At times only large Cthulhu sends selected their breath w on poły well-remembered sleep, koszmarach and night widziadłach.
When time you open those gate, knowledge, that they will create this the possibility of shift also and from among the stars so how this, which such roads uczynili. Remember however, that wander these they can pochłonąć you to such a degree that nijak will be to find this return road. Is therefore secretive in this large danger. You can be through eony the condemned person on the eternal wandering among unknown nebulas and of older Galaxies than any known these astronomical object. There also you can terrifying I-it, coated szlamem winged fungi, which faithfully they serve Mr., but if to believe to legends, they descend with Yuggoth. Unfortunate this, who will understand their strength, without the inclusion will try on. Knowledge also, that willingly they treat and they exist certain secret formuły
permitting on their recall and inclusion targu. You would be in possession sufficient strength, to know, how with them to come to an agreement and how it to call. In the spheres, you can be plunged in which, exists many other essences, demonów and strange thing. Distant I am from their terming duchami. They devour the psyches of wanderers and they would digest it through the centuries, to spit out it then in the abysmal star blankness. They fall then next innumerable eony and any sage cannot to domyśleć itself, ni to guess that it in the end meets.
Exists certain book speaking about this. Only one this in kind volume. Datas me was to turn over it scarcely one night, somewhere on the deserts Raba el Khaliyeh. Was not this good time. Driven it exactly in certain secret place, where had to be sentineled by charms magów and kapłanów Athamy. However this one night, one east księżyca, one burnt torch would suffice, deeply was imagined above the unknown in the cosmos. Is this large sadness. About so, sadness, because in the wisdom is its wealth. my psyche will find once the balm of consolation? You, which you desire magical darów, remember, that foot-path our is foot-path hankering for the consolation. For the eternally seen light rising sun. For the delightfulness of the coolness, which brings with itself luna.
I live digested by hankering, what sort ever still I did not experience. And perhaps, has the psyche already now determines food jakowejś larwy, with which I had to tend in the course of my trips. Many wanderers is not even conscious of this, what sort things meet in the road. Not, I ought rather to say, that this of things they meet them. They are conscious. They feel and thinks otherwise niźli man, but in the same way feels wild boars appetite. Secret relies on this, that their food is other. Otherwise also they can hunt, but they are myśliwymi above all hunting. They are mistrzami in the approach of casualty, which will not even be anything przeczuwała. They parasitize on it long, poty they will not take strength of subordinating. Only one against it defend can be exorcisms. Listed became through me and it is worth to know it but also to know, how it to use. Let kind they guard you in the road!
Remember also, would protect good your body. Small wrong can cause jemu man, even enemy your. If however will enter in its possession something, this waits you the similar end, if napotkał in trip archer, Mistrza huntings. How to recover something, that stands strongly on earth, but you float yourself within this, how and on outside?


Vykreslete síť úhlů těch šavlí z Barzai a oběť poskytněte kadidla Zkauba. Do té sítě vstupte vy skrze bránu Severní přednášejíc zaříkání: ZAZAS, NASATANADA, ZAZAS ZAZAS, přejděte k nejjižnějšímu vrcholu tomu cestou alpha načež vykonejte znamení Kish vyslovte na trojmo slova síly OHODOS-SCIES-ZAMONI! Postupte odtamtud do rohu severovýchodního opěvujíc třetí verš pátého žalmu Nyarlathotepovi náležícímu. Udělejte paternásobné pokleknutí zbožné v místech kde křivky se protínají.
Ten kdož dlí v temnotě Ten kdož přebývá ve středu temnoty budiž temnota věčná když podvolí se Onyxovému trůnu.
Pozastavte se u třetího úhlu a udělejte znovu znamení Kish pronášejíc těch slov jež cestu vyčistí do portálu.
ABYssus-DAcoNrsus, ZEXOWE-AZATHOTH! NRRGO, IAA! NYAR-LATHOTEP!
Následujte třetí cestu k vrcholu ze západu a vykonejte tam úklonu tu mlčky ( hluboce ukloňte se na třikrát a vykonejte Voor). Otočte se a postupujte cestu Proměny vedoucí do nejzazšího úhlu. Bránu otevřete tu do Abyssu devateronásobným stvrzením.
ZENOXESE, PIOTH, OXAS ZAEGOS, MAVOC NIGORSUS, BAYAR! HEECHO! YOG-SOTHOTH! YOG-SOTHOTH! YOG-SOTHOTH!
znak transfigurace
Vykonejte znamení Přeměny a vstupte do víru

uhly siť

 

Angles web
This figure should be plotted according to the magnetic Field of the Earth

.  
Zde předkládám upravený mail, který jsem psal kolegovi z ACETDA :Velice mne zaujalo Necronomicon Files v komentáři k 18 kapitole Riplenomiconu píše The title says it all. But, even though it gives the whole procedure, Dee's Necronomicon (or, at least, one of them) tells us that the Dho Formula is a series of words that must be spoken repeatedly, and this chapter gives none. From its name, it follows (I think) that the Dho-Hna formula makes use of the Dho Formula; so, is it among the words of power given in the Dho-Hna Formula? - or is the Dho-Hna ineffective because it lacks the Dho Formula? It can be either way.

Dho = zření
Dho–Nha = astrální cesta
Dho-Hna = fyzická cesta

Myslím že by se dal utvořit vibrační vzorec z anagramu Dho například Ohd, Hdo, Odh.
Dho Dho Ohd Odh Ohd Dho ad edcetera. Popřípadě přiřadit zvuk každému písmenu. D H O a na jeho vzorci postavit mantru. Samozřejmě že se jedná o nepodstatnost a naprosto zbytečnou věc, avšak věřím, že by to byla cesta jak uzřít Yian-Ho.

V Hayově Nomiconu je Vzorec Dho-Hna co si pamatuji otevíračem brány ale zároveň transfigurátorem. Tedy měničem. Myslím, že blíže je pojetí Riplyeovo. Každopádně bych nad tím nějakou dobu kontemploval.

O Městě mezi magnetickými poly a o tom jak ho zřít skrz formuli Dho  

Na Zemi existuje město neviditelné a nehmotné pro běžného člověka. Byla to kolébka starověkých bohů. Schovali město před lidmi aby zabránili znesvěcení toho mystického místa. Avšak dvě metody vstupu existují, jedna ke zření a další ke vstupu.  
První metoda se nazývá Vzorec Dho a zde se o něm bude rozprávět.  
Druhá rovnice se nazývá Dho-Nha a je to vzorec který umožní přístup do města Starých bohů.  

Není snad třeba varovat nerozvážlivé, že použití této rovnice je jen pro oddané služebníky bohů, nebo Pradávných samotných. Nicméně každý je obdařen zdánlivým zdáním svobodné vůle, a může činiti co činit chce, avšak trest stihne každého, kdož selže. Vzorec Dho je v podstatě velmi jednoduchý.  

Posaďte se a uvolněte tělo i mysl. Pak zapalte kadidlo Bohům aby vás chránili před napadením. Soustřeďte vaše myšlenky na město, a zřete pečeť připravenou pro tento účel. Ciťte energii ve vás a vězte že se to podaří.  

Podívejte se do křišťálu, nebo na sebe či něco podobného. Začnete v mlze rozpoznávat Zemi. Uvidíte vysoké zlaté jehlany, domov Starých bohů. Uvidíte že kopule zdraví slunce v ulicích bez života. Skryté, a přece není k pochopení že ho jiní nevidí.  

Dívejte se pozorně na mocné chrámy temnoty, kde věky Staří bohové provolávali své důležité temné ceremonie.  
Dívejte se pozorně neboť rychle přijde děs Veličenstva pradávného. Pak odvraťte svůj pohled od příbytku Starých bohů. Ač z nenadání vás srazí síla tak si odnesete bohaté zkušenosti. Dbejte na správné používání a pokračujte k vzorci Dho-Nha.  

Vzorec Dho-Nha

Za pomoci formule Dho-Nha vám umožní proniknout na nejposvátnější skrýše Bohů. Božího města, položeného mezi dvěma póly viditelné a neviditelné.
Vskutku dobrý si dávejte pozor při průchodu na různé nástrahy. Jsou tam nebezpeční strážci kteří chrání od každého znesvěcení. Jisti si můžete být koncem ve smrti ledaže by jste měli v držení Znamení Starších Bohů. Pozdravte Pány Spravedlnosti Trojnásobného pláště. Pak budete buď puštěni nebo ne. Toť závisí na vašem božském původu.

Vzorec Dho-Nha je velmi jednoduchý.

Proveďte formuli Dho. Až jednou navštívíte Město, neváhejte kocháním se. Vyšlete svého Ducha za mnohobarevné linie kde se oddělují svět až dokud nedorazíte do Pramísta Vědění.
Udělejte to co je vaší povinností a zbytečně se nezdržujte v tomto časem zapomenutém místě. Ihned se vraťte do svého světa, neboť vás rychle opouští síla, kterou sají kamenné základy města.
čím déle zde setrváte tím více budete připoutaní.
To je vše co bylo třeba aby jste se dozvěděli o vzorci Dho-Nha.

Formule Dho

While we focus on the Seal you feel the energy that comes out of it and look at the Stone of Vision, or give yourself to heal themselves and then use the technique of the Water Gate, remembering that the vision must be at level of the material plane.
To join the Town located between the magnetic poles have to run Formula Dho-Nha.
This formula is, after seeing the City of projecting consciousness beyond the multicolored lines that separate the worlds, beyond the lines that separate the World Thonal lil World is located in the initiative) from the World of Dreams (the border between space and time).
And when, O Thou beloved by the gods, you will be entered in the City, located between the magnetic poles, then you'll see ... and knowledge will be expressed in you so 'or warrior.

Alternativní postup s formulí Dho-Hna
Tento postup jsem vymyslel tak nějak omylem v meditačním stavu při usínání. Je to jednoduchá technika na principu mantry.
Proveďte meditaci na střední pilíř k Daathu.
Imaginujte jakékoli prostředí, já jsem byl v jakémsi sklepení starého dřevěného domu, srubu, chatky, či co to u Azathotha bylo. Meditujte a mantrizujte Dho-Hna Dho-Hna Dho-Hna (toto dělejte po celou operaci).
Podlaha před vámi by měla pomalu mizet, a vy skrze ní vidět neeuklidovské město Pradávných v celé své nepopsatelné hrozivosti a „kráse“. Město nejde popsat, snad jen ... představte si že vybudujete na malé kouli město skoro tak vysoké jako je ona koule. Ze všech směrů tak pronikají podivné lávky a basaltové věže.
Poté se z černoty podemnou začal vynořovat monstrozní obrys, černý jako gabro, s konzistencí mezi slizem a kouřem, který pomalu přilétal ke mně otvorem v podlaze. Zlovolně bzučel a drmolil něco co se dá popsat nejblíže jako mayština. Z otvoru se řinul hvízdavý vzduch.
Když už byl dostatečně blízko, vyšlehl ze sebe podivné útvary (něco jako roztažená žvejkačka) a přichytil se z 8 stran kolem kruhového otvoru. Usoudil jsem, že bych měl zavřít vrata. Instinktivně jsem začal mantrizovat Hna-Dho což potvoře zabouchlo „dveře“ před nosem. Ta ještě nějakou chvíli bublala maysky a bušila do podlahy, ale pak už byl klid.
No, to by bylo asi k Formuli Dho-Hna vše.

 

Diskuze

 

 

 

Copyright Koubič

all right reserved bo jak se to

ForumKontakt
spodnilista