Necronomicon

news

NecronomiconRecenzeArtHDPOdkazymapa Koubič Sytes

Necronomicon rozcestník

Shub-Niggurath Temnota v rouše kozímadsaf

Ve stavu WIP

Temná Matka
Znak Temné Matky

Cosi shnilého je v Shub-Niggurath. Z teoretického východiska lze s jistotou říci, že jde o androgynní bytosti personifikující plodnost. Tak hovoří její titul Koza s tisícem kůzlat. Jako symbol plodnosti je chápána koza protože kozel dokáže oplodnit až 70 samic.  Shub-Nigguath koresponduje z tohoto hlediska s Venuší, rohatou bohyní, Astarte, Velkou Matkou a dalšími bytostmi spojenými se sexualitou a Zemí. Je matkou Temných mladých, družkou Nyarlathotepa, souložila s Hasturem a Yog-Sothoth.
To vše je však jen jedna stránka této bytosti.  Tou druhou je její skrytá tvář. Už samo znamení Temné matky říká že má více tváří, ono znamení připomíná tři kozí hlavy, vyjadřuje mnohotvárnost Shub-Niggurath. Shub-Niggurath je matkou Dholů na vzdálené planetě Yaddith, říká se že odtamtud přišla na tento svět.

Jedna z Vnějších Bohů. často se nazývá černá koza lesů s tisícem kůzlat. Příležitostně je řazena jako samice avšak u takové bytosti je pohlavní třídění bezvýznamné. Tato obrovská mračna chapadel víří a hnijí, splývají s mlhou splétají se aby stvořily mizerné úpony. Z jejíchž čelistí odkapává sliz či svíjející se kopyta nahnutých nohou. Potomci Shub Niggurath jsou neslavně známí Temní mladí. Temní mladí se rodí samovolně možné dle vlastního přání. bylo zaznamenáno případů kdy zplozeny byly jiné stvůry po spojení dalších Vnějších Bohů s nižších bytostí. Jeden takový potomek bytuje v Albionu. Prý poskytujíc nesmrtelnost těm kdož ho ctí. V malé vesnici jménem Goatswood. Shub Niggurath se zjevuje všuder kde chce či kde skrze hypergeometrii vzývána je. Jako většina Vnějších Bohů prochází Shub Niggurath skrze čas a prostor a tak se může zjevit na více místech najednou. Shub Niggurath je pravděpodobně často přítomna ve středu Universa jako jedna z ohromných hrůz pomalu se svíjejících před Azathothem Často je Shub Niggurath považována za feminní neboť ztělesňuje kypící plodnost třecích se groteskních potomků s klidem znepokojivým a marnotratností. Tato bytost zdá se že nemá žádný významnější cíl ohledně Země jiný než krmení a množení se. Jako ploditelka panteonu Vnějších Bohů může být důležitější než si uvědomujeme. Dle učenců je tato Vnější Bohyně mohucí za několik beztvarých bytostí jež prosperují ve vnitřních prstencích naší Galaxie.

Etymologický rozbor nám dá jen malé indicie. Shub znamená v rozsypaném čaji Noc. V dalším nářečí sheb v plurálu shub znamená cestu, chodidla stopy. V sumerštině je výraz pro horskou kozu šeg. Nebo šegbar. Niggur je celkem jasné jedná se o latinské slovo niger. Tedy černá. Šeg Niggurath by pak byla černá koza.  Ath je v hebrejštině rod ženský. Shub Niggur jsou složky yonické, Luna náleží ženě tedy tma i noc. Dalším možným překladem je Vyzařující čerň, Shub v sumerštině znamenalo vyzařovat, viz Nam-Shub. To by pasovalo na Lovecraftův popis Shub jako zlou mrakovitou bytost.
Další možnost. Shab / Shub nigritia je v překladu Dark blackness nebo Night blackness. Tmavá čerň, Noční čerň, Temná čerň, Noční temnota, nebo také, Zlá zkaženost. V Shub Niggurath cycle Robert M Price uvádí jako nejpravděpodobnější původ jména Sheol Nugganoth. Boha, který se objevuje v povídce IDLE DAYS ON THE YANN Lorda Dunsanyho už v roce 1910. Tento bůh je nyní neuctíván a osamocen.
And I, too, felt that I would pray. Yet I liked not to pray to a jealous God there where the frail affectionate gods whom the heathen love were being humbly invoked; so I bethought bethought me, instead, of Sheol Nugganoth, whom the men of the jungle have long since deserted, who is now unworshipped and alone; and to him I prayed. And upon us praying the night came suddenly down, as it comes upon all men who pray at evening and upon all men who do not; yet our prayers comforted our own souls when we thought of the Great Night to come“
Asi se ptáte proč sakra Lord Dunsany. Dunsany měl na HPL obrovský vliv. Byl něčím co by se dalo nazvat vzorem. HP byl tak vynervován když mělo dojít k osobnímu setkání, že ani nedokázal požádat o autogram. Od Dunsanyho se HPL inspiroval ku tvoření vlastní Mytologie a světů. Tak jako to viděl v Gods of Pegana. Není tedy divu, že použil Dunsanyho boha, leč upraveného do svého Mýtu.
Dunsany měl stejný neduh, nebo duh? Užívat již existujících informací do svých story. Sheol Nugganoth v sobě skrývá dost humorné poselství. Azathoth ví zda si HPL byl vědom jak moc se spojí analogie s tímto jménem.
She'ol pochází z hebrejštiny a znamená hrob nebo propast. Jako jeden možný výklad je uváděn Ša'al což znamená burrow či burrower. V Bibli je Sheol zmíněn dokonce 60x převážně v žalmech.
Žalm 86:13 tvá láska je tak velká, že mne zachrání z hlubin Sheol
Jonáš 2:2 Z břicha Sheol já křičím a ty vyslyšíš můj hlas
Sheol je něco jako je Hádes Tartaros či Irkalla. Mimochodem Irkalla je jiné pojmenování pro sumerský underworld od Simonomiconu tak profláklý a to Kutha. Tedy Sheol je podsvětí či podzemí prolínající se napříč kulturami. Křesťané mají Peklo, Řekové Hádes a Mezopotámci Irkallu, či Kutha.
Problém Shub-Niggurath je v její neuchopitelnosti. Zdá se že tuto entitu musíme rozdělit na dvě a to Shub-Niggurath čistou, a Shub-Niggurath poškozenou.
Je něčím co lze popsat jakožto egregor všech věcí. Baphometh, androgynní bytost jež je míchanicí všech životních forem na Zemi je velmi blízko Shub-Niggurath. Jako egregor všech životních forem však má automatickou schopnost integrace všeho co se na Zemi objeví a tak vznikla Shub-Niggurath jako matka Polypů. Z kontaktu s touto entitou lze říci, že její schopnosti komunikace jsou velmi omezené. Ona sama působí jako Pradávný a současně shluk stromů a zvířat. Ona složka pozemská značně převládá, komunikuje hlavně přes emoce a visuální vjemy.

V invokaci z Liber Koth se zjevuje jako mnoho aspektů najednou, extatický kruh tančících nahých dívek kolem mokvajícího shluku černé hmoty jakoby integrující veškeré projevy života do svého těla. Ony dívky jsou aspekty Shub-Niggurath a vládnou omezenou schopností komunikace, sám hlavní aspekt uprostřed kruhu není schopen komunikace. Každá z dívek říká část sdělení. Jedná se o velmi smyslnou invokaci. Shub-Niggurath rozdmíchá smyslnou složku. Na otázku co chce, odpověděla všechno, pak mne přemístila do své vulvy, která byla gelovitou černí jež mne postupně pohlcovala jako dehet. Další aspekt pak dodal „jsem matka všech věcí, je ve mě všechno i temnota“. Číslo Shub-Niggurath dle AIO je 16 a koresponduje s All-In-One, Fibonacci, Matsya Avatar, Yig, Fire Snake, Body, Eleven, Lilith, Daemonic, Nocturnal, Not dead, Daath, Yoni, Singularita, Nahaš. Tedy s Yoni, Lilith, tělem, vším v jednom, nočním. Ale zároveň s Yigem, ohnivým hadem, což je zase naopak falická složka. Můžeme tedy říci že jde o On/a tedy androgyna,egregor všeho bytujícího co se dostane do tohoto kosmu, je zároveň emocionální složkou a protiváhou Nyarlathotepovi.

*Je samozřejmě faktem, že každá invokace je zabarvena osobnostní mága a samotným aspektem egregorem. Tedy jde o naprogramování patřičného sigilia plus osobní podvědomí a informace. Tato invokace přímo mluví o egregoru všech věcí, což vytváří patřičné asociace při invokaci.

 

 

Copyright Koubič

all right reserved bo jak se to

ForumKontakt
spodnilista