Necronomicon

news

NecronomiconRecenzeArtHDPOdkazymapa Koubič Sytes

Necronomicon rozcestník

Cthulhi,Good,Bad,whatever... adsaf

WIP

Cthulhi jsou rasa extraterestriálních oktopoidních bytostíz dvojhvězdy Xoth.Tatoadsaf bojovná a agresivní rasa přišla spolu s Cthulhu, jejich pánem a založila mrtvé město R´lyeh, protože jsou potomky jejich mistra, mají jeho podobu. Nejčastěji se objevují ve dvou rosolovitě zelených podobách. Jako chobotnicovité bytosti, nebo nafouklí tvorové s dračími křídly a drápy. Vládnou schopnstí, měnittvar dle potřeby, samotné končetiny a části těla jsou většinou neidentifikovatelné.
Tyto bytosti, ač se zdá, že jim voda neublíží, jsou suchozemského původu, cestujíce ze světa na svět jak se jim zlíbí.
Tito tvorové zdá se prochází jakými si kosmickými cykly aktivity a neaktivity. V mžiku se dokáže celá rasa dát do pohybu, aby za okamžik zase odpočívla do konce kosmického cyklu. Zatím co spí, tak jsou schopni jen duševních projevů, jako je vysílání telepatických zpráv a instrukcí, vize temných propastí zatopeného města a Cthulhu samého. Po té co se celá civilizace probouzí zdá se, že se snaží znovu vybudovat vlastní imperium.
Na Zemi vybudovali mnoho měst, z nichž některá byla zničena Staršími bytostmi ve válce o území. Některá sídla se však zachovala, ale stejně jako Starší bytosti Thrang z Antarktosu i ony podlehly přírodě, až zůstala jen Citadela R´lyeh. I ta však sešla z očí i mysli vědomích tvorů po té co Zemi zachvátila série zemětřesení, která potopila mnoho kontinentů do oceánu i s R´lyehem. Tam Cthulhu s Cthulhi čeká a sní. Nejspíše kvůli průniku Pradávných došlo k sérii kataklizmat, která způsobila potopení R´lyehu.
Dle některých spisů existuje takzvaná Pětice Strážců. Ti mají dle legend dřímat ve skrsté kopuli a pozorovat znamení signalizující vzestup R´lyehu. Pakliže čas nadejde, účastní se tato pětice ceremonie, jež vyzvedne věky dřímajícího Cthulhu z jeho svatyně. Tato pětice sídlí na různých místech. První v horách v číně, druhý pod písky Iremu, třetí v ledovcích Greenland. Čtvrtý někde v mořském útesu nedaleko Rhode Isladnu a pátý v hlubinách Amazonky. Tato pětice tvoří pentagram, znamení Starších v jehož středu leží R´lyeh.

Potopení R´lyehu
Někdy nazývaný Arlyeli nebo Urillia. R´lyeh se nachází v Pacifiku. Neví se, zda se potopil vlivem nepřízně přírody, při vytvarování Měsíce, nebo po té co Yith použili svou super zbraň, nebo obojí najednou. Další legena říká, že R´lyeh srazili do hlubin Starší Bohové. Tak se stalo, že Cthulhu zůstal v tomto ponořeném království a počal hybernovat a sensitivním jedincům posílat vize města, postaveného z kolosálních bloků zeleného kamene, jež do sebe zapadá v neeuklidovském způsobu. V mauzoleu na samém vrcholu nejvyšší hory Cthulhu čeká a sní. Za dveřmi opatřenými basreliéfy a možná Znamení Starších.

Cthulhu: legenda vypráví, že Cthulhu pochází ze světa Vhoorl nalézajícím se v dvacáté třetí mlhovině. Později odcestoval na dvojhvězdu Xoth, kde se pářil se stvořením Idh-yaa a stvořil bytosti Ghatanathoa, Ythogtha a Zoth-Ommog a jeho skrytou dceru Cthyllu. Z matné dvojhvězdy Xoth přilétl Cthulhu se svým potomstvem na planetu Saturn a z ní na Zemi.
O Cthulhi se téš tvrdí, že přivedl lid Xinian, indiány s protáhlou lebkou, z Xoth na Zemi. Podle náčřtů HPL máme dobrou představu jak tento bůh vypadal. Měl korpulentní tělo s malými zakrnělými křídly a hubenými končetinami zakonečnými pařáty a na každé straně trojici očí. Jeho barva je temně zelená, Donal Tyson uvádí, že se zdá z Lovecraftova popisu, že je Cthulhu z části průsvitný, translucentní, jako sliz.
V kruté válce bylo zničeno mnoho měst Thrang, a ti byli z povrchu téměř vyhlazeni, v té době Cthulhu kraloval nad souší celé Země, poté Cthulhu uzavřel se Staršími smír a došlo k míru. Na Zemi se vyvinul druh opů a lidí, kterým Cthulhu vstupoval do snů a říkal jim kde najdu jeho sochy a obrazy, které vzal sebou z hvězd. Také je instruoval jak správně ho ctít. A tak se stvořil Kult Cthulhu.
Kult Cthulhu funguje napříč Hairy, Luisianou, Jižním Pacifikem, Mexikem, Arábii, Siberií. Xinianem, Greenlandem. Nemrtví kněží jež vedou kult žijí někde v horách na území Číny, avšak skutečné centrum kultu je v arabské poušti blízko Iremu. Kult se snažil být utajovaný, ale na Hawaii prosákl do mýtů o Kana-Loa, zlém kalmárovitém bohu jež byl uvězněn v podsvětí. Rituály Cthulhu jsou většinou vykonány u oceánu nebo rosáhlých vodních ploch na Halloween.
Cthulhu sám je kněžím Yog-Sothoth a je v dlouhotrvajícím konfliktu s Hasturem  a Kthanidem. Jen pár tvrdí, že Cthulhu byl v Mu veleknězem Ktholo Souchis, který uprchl po zničení kontinentu.

Khtanid: Kthanid je vládcem konkurečního úlu, je Veleknězem Yad-Thaddad. Od Cthulhu se liší svou zlatavou barvou a zářícíma očima. Neví se zda, nenávidí Cthulhu, nebo Pradávné, ale pravděpdobnější je, že ve válce s Cthulhu došlo k pobití jeho úlu, rodiny a za to teď vede válku. Je také možné, že Kthanid jakožto uctívač jiného „pravého“ boha Yad-Thaddag byl s Cthulhu v náboženské válce. Jako židé a křesťané.

Cthylla: Je skrytou dcerou Cthulhu a Idh-yaa, jež byla zplozena na černé hvězdě Xoth. Cthylla má podobu šesti oké rudé chobotnice s černým prstencem s malými křídly a početem chapadel mezi osmi a dvanácti, opatřenými množstvím jako břitva ostrých čelistí. Stejně jako Cthulhu i ona dokáže měnit stavbu svého těla, jako například zvětšit svá křídla aby mohla létat. Říká se, že přebývala blízko podmořského města Hlubinných Y´ha-nthlei, ale také byla viděna na dně Pacifiku a u jezera Titicaca mezi Bolivií a Peru. Cthylla je zmiňována jen šeptem i mezi knihami Mythosu, protože její osud je natolik odporný i pro pisatele těchto spisů, že se obávají cokoli napsat. Těch málo však tvrdí, že pokud Cthulhu zemře, jeho duše se přepraví a reinkarnuje v děloze Cthyllhy.
Jiná vere mýtu tvrdí, že Cthylla přebývá v Yhe kde je strážena sluhy Cthulhu, Yuggya (Yugg je velký Flatworm, schopný střílet organické šipky do těla člověka a přenést genetickou informaci. Mohou žít prakticky kdekoliv ale preferují život pod zemskou krustou. Člověku dávají výměnou za spolupráci pevné zdraví a dlouhověkos. Yuggya jsou nějak skřížení Yuggové s Hlubinnými .) a Hlubinnými.

Cthulhi jako Super úl
Zdá se, že Cthulhi fungují na principu úlu, tak jako tomu je u hmyzu. Cthulhu je největším jedincem, který řídí zbytek úlu. Cthylla je bytost, jež se vyvinula do podoby „královny“ jež je nejlépe adaptována na množení. Po smrti nějaké důležité funkce, jakou je Velekněz Cthulhu, ho nahradí jiná bytost, jež vyroste do jeho proporcí a stane se novým králem úlu.
Bytosti které jsou známy jako Plémně Cthulhu jsou vojáci, určení na obranu úlu. Trubci jsou pak červovité bytosti s křídly jež hloubí tunely a starají se o chod celého společenství.
Kthanid pak není nikým jiným než králem odlišného konkurenčního úlu. Protože víme, že Cthulhi jsou značně bojovná rasa, je celkem zjevné, že často válčí o teritorium, a snaží se zahubit signifikantní členy kasty jako je královna, žena Kthanida.
(ilustrace by HPL)

Trubci – bytosti horror from deep Tirneye
Vojáci – cthulhi
Vladaři – Cthulhu, Kthanid,
Královny - Cthylla

Je možné, že právě Yuggové jsou trubci v úlu Cthulhi.

Kdo jsou tedy Cthulhu?
S kým jsou? V Horách šílenství zjišťujeme, že Cthulhi přišli na Zemi a rozpoutali ohavnou válku, ta skončila po té, co Cthulhi uzavřeli se Staršími příměří.

Otvor se černal takřka hmatatelnou temnotou. Ona černota byla vskutku reálná, neboť zakrývala části vnitřních stěn, jež měly být osvětleny, a ze svého dávného vězení se vyřítila ven jako kouř, přičemž viditelně zatemnila slunce, když se na máchajících blanitých křídlech vplížila do svraštělé a vypouklé oblohy. Z čerstvě otevřených hlubin se vyvalil také nesnesitelný puch.

Je ona temnota jež se vyvalia ven Cthuhu? nebo jsou to ve skutečnosti Pradávní? kteří byli uvězněni pod R´lyehem? V ten moment nebyly hvězdy správně, nenadešel čas, proto ani invaze nebyla nijak ničivá. R´lyeh byl v té době vytažen na povrch z hlubin díky geologické aktivitě. Kdyby byly hvězdy správně, rozhodně by příběh neskončil tak jak měl skončit, nemluvě o tom, že Hvězdy správně je termín, jež ukazuje dlouhodobou situaci, ne krátký moment.

 

Copyright Koubič

all right reserved bo jak se to

ForumKontakt
spodnilista