Necronomicon

news

NecronomiconRecenzeArtHDPOdkazymapa Koubič Sytes

Necronomicon rozcestník

Kdo je Kdo, aneb mami proč mne chtějí všichni sníst? III.adsaf

Great Ones, Elder Gods, Elder Ones (Velcí, Slabí Bohové Země, Starší Bohové Snové země, Starší Snové země)

WIP (doplněno o nová hesla)

Velcí jsou entity vystupující Pouze v DreamLandu, jsou to slabí bohové s lidskými atributy, kteří obývají citadelu Kadath. Po vzoru Nefilim i oni se páří s lidmi a tak vznikají hybridní jedinci. Takové polobohy lze poznat podle fyziologických rysů. Nad Velkými bdí hemživý chaos Nyarlathotep, který je navštěvuje na hoře Kadath jako hrdý faraon. Mezi Lovecraftovi Velké, které jmenuje patří, Nath-Horthath a Lobon, ale sám Lovecraft říká že jich je mnoho. Některé bytosti, které jsou v DreamLandu jmenované není jisté kdo jsou, uvádím je však jako Velké, neboť jejich atributy tomu nasvědčují. Někteří Velcí jsou ve skutečnosti Snílci, kteří obstáli a získali božský status. Dalšími Velkými jsou například Ariel, Zo-Kalar, Kammanon, Tamash, Karakal, Tarnash, N´tse-Kaambl, Nodens, Hagarg Ryonis.

Protože Mythos je rozštěpen do mnoha cest, stejně jako chaos star, tak se v této práci snažím o syntézu. Do Velkých tedy počítám i Starší Bohy snové země, včetně Kthanida, a Yad-Thaddag, kteří jsou nejproblematičtějšími.

Co znamená Velcí? Je to označení výsostného statusu, dá se říci, že jde o status královský, či aristokratický, nejde však o status božský, proto se říká Velkým, Slabí bohové Země. Naproti tomu Starší Bohové vystihují již božské entity, které jsou zde déle než Velcí, avšak rozdělit bytosti zde presentované na správné dvě kategorie je řekl bych nemožné. V zásadě však platí, že Velcí jsou v hiearchii pod Staršími Bohy, kteří jsou extraterestriální povahy nad nimiž dohlíží Ti Druzí Bohové s předákem Nyarlathotepem. Neřekl bych, že je možné striktně dělit Velké na Snílky země co získali status, a Starší Bohy na mimozemské entity, ale z velké části to tak nejspíše bude.

Nath-Horthath: vládce Calephais, před smrtí snílek ze Země. Zjevuje se jako světlovlasý muž s tmavou kůží a stříbrnýma očima bez zorniček. Nosí stříbrné kroužkové brnění jemného vzoru, plášť z azurového hedvábí a zlatou korunu vykládanou černými opály. Vždy ho doprovází lev. Nath-Horthath je hlavním bohem Celephais, ale má chrámy i jinde ve Snové Zemi. Lvi jsou jeho posvátnými zvířaty a nesmí jim být jeho uctívači ublíženo. Je snadné ho rozzlobit, pouze se svými uctívači má nejvyšší trpělivost. V Hyperborejském věku byl bohem Měsíce, který bdí nad všemi sny a chránící je před nočními můrami, též předsedal jako rádce vladařů.

Lobon:  Byl Velký uctívaný v Sarnathu. Lobon se zjevuje jako pohledný mladý kudrnatý muž s vousy. Má korunu z břečťanu, je oděn v bílém sametu a jeho osobním symbolem je kopí, se kterým je vždy vyobrazován. Dříve byl Lobon společně s jeho bratry Tamashem a Zo-Kalarem uctíván po celé Snové Zemi, ale po zničení města Sarnath jeho kult začal skomírat. Byl chápán jako bůh bojovníků, jež chrání před nepřáteli, ale lidé DreamLandu ho znali jako mírumilovného boha, Který nesnáší konflikty.

Tamash: Byl ctěn v Sarnathu a Hyperborje. Sochy Tamashe zpodobňují jako menšího muže s černými vlasy a vousy a stříbrnou kůží. Nosí zlatý plášť, pozlacený vavřínový věnec a hůl z kamene lapis lazuli. jeho kult byl zničen stejně jako kulty Lobona a Zo-Kalara s městem Sarnath, ale jako patron mágů a pán iluzí má uctívače stále. Tamash je na rozdíl od výše jmenovaných krutý bůh, užívající si bolest a neuvěřitelné historky, hlavně takové které jsou pravdivé. Občas přichází v doprovodu šestice démonů.

Zo-Kalar: Třetí z Velkých uctívaný v padlém městě Sarnath a později napříč DreamLandem a Hyperborejí. Je vysoký a štíhlý, má bílé vlasy a pleť a jeho oči jsou celé černé. Bývá oděn v černém saténu. Od pádu Sarnathu jeho kult téměř vymizel. Je považován za vládce nad smrtí a zrozením, je zodpovědný za koloběh života obyvatel Snové Země. Zo-Kalar je velice zádumčivý a většinu času pobývá o samotě, nanejvýše je doprovázen jedním či několika málo společníky. Dokáže předpovědět budoucnost, ale odpovídá jen na otázky ohledně smrti, avšak velmi zdráhavě a za strašlivou cenu. Byl uctíván aby přinesl dětem zdraví a starcům bezbolestnou smrt.

Kammanon:  Kammanon, Starší Bůh, nynější vládce Lengu, pokořitel Hastura a držitel žezla Yian-Dho pod patronátem Nyarlathotepa.

Oukranos: je bohem stejnojmenné řeky na západě Snové země. Ti kdo ho navštíví v jeho překrásném údolí mu občas začnou provolávat úctu. Oukranos není jediným bohem řek ve Snové zemi, ale je nejznámějším z nich mimo svůj domov.

Hagarg Ryonis: Zdá se, že se jedná o ženskou bohyni. Je zvána Ležící v čekání, Hagarg Ryonis se nepochybně podobá ostatním Velkým a má stejně jako oni lidskou podobu. Nicméně na sochách je zpodobňována jako odporné plazí stvoření s rohovitými černými šupinami. V této formě má šest žhnoucích zelených očí rozmístěných nepravidelně po těle a její zuby a drápy jsou z ostrého obsidiánu. Hagarg Ryonis je zřídka uctívána obyvateli Snové Země. Někdy tato rouhavost a neřestnost je tak divoká, že nezůstane Velkými nepovšimnuta a Hagarg Ryonis je vyslána a vraždí uctívače, dokud nezbudou ti, co se rozhodnou kát. V Hyperboreji přijala úlohu ochránce hrobek a domů, a soudkyně těch kteří nebyli souzeni.

Nodens: Je zván Pánem propasti. Často je považován za jednoho ze Starších bohů.  Nodens je zobrazován jako starý bělovlasý a šedovousý muž, který je však přes svoje stáří velmi vitální a silný. Jezdí ve voze vyrobeném z obří mořské mušle taženém podivnými stvořeními. Tomuto bohu slouží také Noční vyzábliny. Vždy je ochotný pomoci snílkům radou. Atlanťané ho uctívali pod jménem Chozzar, Bůh Magie a druidi ho velebili jako hada vodstev. Je také znám jako zabiják těch kteří mají odlišnou víru. Je možné že Nodens je jiné jméno boha EnKi.

Hypnos: Je bohem spánku. Často je zobrazován jako krásný,mladý spící muž usmívající se ze spánku, to ovšem není jeho pravá podoba, která je příšerná a příliš pokřivená pro lidské vnímání, jako nejhorší noční můra. Je vázán na hranici spánku mezi Dreamlandem a bděním. Od dob starověku není známý žádný jeho kult, ale občas ho vyvolají nerozumní lidé nešťastnou náhodou, může se to stát také při překročení hranic, které ve své říši stanovil. Jisté nelidské bytosti v Dreamlandu jej uctívají a volají, aniž by jim jakkoliv ublížil, ovšem pokud člověk nějakým způsobem přiláká jeho pozornost, tento Starší Bůh na něj obvykle sešle blesk za temné noci. Duše oběti (a často i tělo) která je zasažena se svíjí a křičí , poté Hypnos svoji oběť přemění do formy, která se hodí pro jeho účely nám neznámé. Hypnos nemůže zasáhnout nikoho kdo zcela bdí, nebo spí, oběť může dopadnout pouze ve fázi, kdy je napůl probuzena a zároveň napůl spí. Spáči v Dreamlandu jsou zranitelní, obzvláště pokud se setkají s tímto Starším Bohem. Říká se, že Hypnos žije v jeskyni blízko řeky Lethe a má moc uspat jako smrtelníky tak bohy.

Bast:. Objevuje se jako kočka, nebo žena s kočičí hlavou. Původně byla bohyní a patronkou Egyptského města Bubastis, později se její kult rozšířil i dále. Důkazy o jejím uctívání se našly dokonce v mnoha městech Římské říše. Zdá se však, že její kult od časů starověku už zaniknul, o to se ona však nestará, protože ji bezpochyby všechny kočky uctívají ve svých krutých srdcích. Má silný kult v Ultharu, městě koček, kde má velké zastoupení ve Chrámu Starších Bast je jednou ze Starších Bohů, přestože se zdá, že patří mezi ty slabší. Lovecraft miloval kočky a to je hlavní důvod, proč zrovna jí věnuje větší pozornost. Člověk, jež se ji rozhodne kontaktovat a získat její přízeň vykonáním obětí, které ji mají potěšit, může docílit toho, že získá schopnost komunikovat s kočkami, nebo může přenést duši člověka do těla kočky.

Ulthar: Někdy též zvaný Uldar ,nebo lthrch Je Starším bohem stejnojmenného města. Dle Sussexského rukopisu, byl synem Sothotha, který jej poslal na Zemi aby držel stráž nad Pradávnými. Dle Sussexského rukopisu se prý Ulthar pod jménem Ultharathotep vzývá v podobě velekněze jednou za tisíc let ve městě N'gah-Kthun.

Nasht a Kaman-Tha:  Není jisté zda patří přímo pod Velké, jsou to tajemné bytosti s vizáží egyptských kněží, které nikdy neopouští Kaverny Plamene, vstup do Snové země. Říká se, že Nasht a Kaman-Tha jsou jako jeden, ale Nasht se zdá má hlubší znalosti bdělého světa. Tito dva stráží vstup do Snového světa a rozhodují kdo je hodný vstupu a kdo nikoliv. Mohou poskytnout informace o Snové zemi a způsobech jejích bohů. Přezevšechno se neví zda patří mezi Velké nebo jsou jen jejich kněží. Jsou tím, co je známo pod pojmem strážci snové brány.

Ariel: Nositel pravdy, zejvuje se jako muž vyzařující jasné bílé světlo. vyzařuje oslnivé světlo pravdy, od kterého téměř všechny bytostí musí odvracet zrak, jen ti kdo nikdy nelhali, neskrývali či nepřekrucovali pravdu se mohou podívat na Arielovu formu bez úhony.
Nemá rozsáhlý kult, protože jen hrst je ochotna čelit pravdě a ještě méně jí dokáže přijmout. Mnozí z uctívačů jsou zaměstnáni jako poslové, protože je o nich známo že nikdy nelžou. Pokud kněz Ariela zalže, ztratí své duchovní síly a nenabyde je zpět dokud neprovede řádné vykoupení. Ariel přichází v lidské formě, ale jeho pravá tvář se můře různit tak jako sama pravda, která dokáže být zároveň nádherná a strašlivá.

Lilith: Královna noci, Lilith je silou předtvoření a plodnosti. Většinou přichází jako smyslná žena hříšné krásy, jež nikdy nestárne s alabastrovou pokožkou a dlouhými havraními vlasy.  Její oči žhnou jako uhlí, její rty jsou chtivě rudé a její tělo je nejerotičtější z toho všeho. Zjevuje se ale také jako tichá černá žena exotické krásy  jako Černá Madonna. Také se zjevuje v podobě žářící malomocné postavy jen s těží připomínající ženu.V některých případech na sebe bere odobu strašivlého obřího monsta. Lilith je nechvalně proslulou svůdnicí a matkou zrůd.

Robigus: Bůh rzi, zjevuje se jako pohledný můž doprovázný koněm, vlkem a datlem. má pod patronátem houby, proto je také nejčastěji uctíván farmáři, kteří tak doufají že budou ušetřeni nákazy úrody. Také ho uctívají obyvatelé Zakletého lesa (zoogové). Je také patronem hudby, ale snadno se rozčílí pokud je hudba špatná.

Krom: Bůh kosatek, vytvořil kosatky, ale poté jim projevil jen málo péče. Kosatky ho ctily a napodobovaly ho, ale i přees to má velmi málo kněží.

Snid: Bůh zlodějů, Snid byl dříve člověk, znám mezi lidem Snové země jako Temný poutník, za svůj život si vybudoval reputaci největšího zloděje který kdy žil. Legenda praví, že ukradl i prostředky s kterými se stát bohem.

Harrimast: Bůh pirátů, námořníci všeho druhu mu přináší obětiny. Piráti doufají v bohatý lup a obchodníci že se pirátům vyhnou. vždy je zobrazován jako zhárale charismatický pirát.

Isis: většinou přichází jako přenádherná žena obklopená symbolyckými okultními artefakty a věcmi. Ona není prodejná, hraje správce bohatství, duševního léčitele, kartářky, čarodějky a tak podobně.  Na vzezření této ženy je něco královského, mocného a uklidňujícího.

Tarnash: s největší pravděpodobností jde o Tamashe.

N´tse-Kaambl: Říká se o ní že její krása zatřese světy. Většinou se zjevuje jako přenádherná žena v přiléhavé róbě, držíce kopí a štít. Jejím hlavním veleknězem ve Snové zemi je Yuth. Koluje legenda, že právě tato Starší Bohyně, vytvořila Znamení Starších. Ve světle tohoto poznatku je možné, že patří mezi extraterestriální entity známé jako Thrang, či Staré bytosti z Antarktosu.

Vorvadoss: Bytost známá jako Plamenný, Zkáza písků, nebo Pán Universálních prostor. Objevuje se jako bytost s kapucí zahalená zelenými plameny s ohnivýma očima.Také se může zjevovat jako mlhavá stříbřitá entita ne nepodobná Tawil-at-U’mr s nelidskou tváří. Vorvadoss je jedním z mála zmiňovaných Starších Bohů, je uctíván ve vzdálených světech a téměř neznámý na Zemi. Pomáhá svým následovníkům a těm, kteří ho volají, promlouvá k nim a podává ponaučení svým tenkým, zvonivým, křišťálovým hlasem. Tento Starší Bůh promlouvá záhadně, dává tipy, ale nikdy nedává přímé odpovědi nebo řešení. Občas může Vorvadoss poskytnout moc těm, kteří si žádají, ale může za to požadovat určitý druh oběti. Vorvadoss umí dopravit bytosti na vzdálené planety, do různých světů i časů. Vorvadoss je někdy vzpomínán jako Vorvadoss černého zálivu Yarnak, nebo Bel Yarnak. Lid Mu uctíval Vorvadosse na vrcholku hory Nergu-K´nyan a mnozí jej považují za nejmocnějšího boha země. V Knize Iodově se o Vorvadossovi mluví jako jako o Ne Pradávný Ne Starší Bůh, zdá se však, že invokace Vorvadosse jsou prospěšné pro lidstvo, i když si nelze být jist.

Shub-Yoggoth: Tento Starší Bůh se objevue ve spisu Eder Gods z Kultu Cthulhu. His title is not the supreme of evil, but over Chaos itself. For this is the Universe at its essence. For it is Beauty and Ugly all at once. A zero, the almighty zero. Something that is insignificant and yet so overwhelming.

Mezi další ze Starších Bohů patří Amen, Anubis, Horus, Isis, Osiris, Ra a Ra-Harakhte. Je tedy pravděpodobné, že pod tímto pojmem můžeme spatřovat veškerá božstva Země, napříč kulturami. Quatzelcoatl, Anu, EnKi, EnLil, Afrodite, Hathor…

Problematičtí Starší Bohové Snové země

Jsou dva, výtvorem Briana Lumleye pro novely o Snílkovi Titus Crowovi. Jedná se o protiváhu Yog-Sothoth a Cthulhu.

Khtanid: Tvrdí se o něm, že je nejmocnějším ze Starších Bohů, Kthanid je chapdlatá hrůza. Tento Starší Bůh dlí v Elysii, které velí ze svého paláce pod prastarým ledovcem.  Legendy Mýtu Cthulhu říkají, že Cthulhu a Khtanid jsou dvojčata, bratři, příslušníci stejné rasy,nebo jsou nějakým jiným způsobem zpřízněni. Liší se od Velkého Cthulhu svojí třpytivou kůží a zářícíma zlatýma očima.  Říká se, že Khtanid je „dobrý“ jako je Cthulhu „zlý“. Jeho pohnutky jsou vedeny z nenávisti vůči Pradávným, kteří mu pobili rodinu zatím co dřímal v hibernaci.

Yad-Thaddag: Jeho podstata je protihodnotou Yog-Sothoth. Velké lehce proměnlivé seskupení zlatavých sfér. Tak jako je Starší Bůh Khtanid „laskavá“ verse Cthulhu, stejně tak se Yad-Thaddag projevuje vedle Yog-Sothoth a stejným způsobem jsou spolu s Yog –Sothoth spřízněni.

Kthanid lze chápat jako dalšího z Cthulhi, který vyrostl do enormní velikosti, jedná se o bytost stejné rasy, je velmi pravděpodobné, že Cthulhi fungují na principu mraveniště a tedy jedna bytost vyroste do enormní velikosti jako Nadmysl, která ostatní spravuje. Je na největší pravděpodobné, že existuje i Královna, kterou nikdo nezná a nikdy neviděl. Cthulhi jako rasa jsou extrémně bojovní a teritoriální, nenávist Kthanida vůči Cthulhu bude pramenit z mocenských pohnutek.
Yad-Thaddag je abstraktní pojem, znázorňující v dualistickém hledisku pozitivní stránku Yog-Sothoth, tohle je pokus o odzdebilnění Mytohsu Lumíkem. Jelikož se ale Titus Crow odehrává ve Snové zemi, pak je ona pohádkovost víceméně akceptovatelná.

Dodatek: z vlastního výzkumu jsem dospěl názoru, že někteří z Velkých jsou ti kteří se nazývají Greys, s největší pravděpodobností k nim patří i Nyarlathotep. Stephen Sennite má stejný názor a říká, že bytosti Lam (Greys) obývají Kadath.

 

Copyright Koubič

all right reserved bo jak se to

 

kredits: část překladů, ta která je čitelná a bez chyb je dílem mé paní za což děkuji jménem chapadel a úponků

ForumKontakt
spodnilista