Analýza

news

NecronomiconArtHDPOdkazymapa Koubič Sytes

Necronomicon rozcestník

 

Analýza díla HPL díl třetéadsaf

Za toto mne už kultisté zabijí

Genesis dle Al Azíf

Prastaří byly, Prastaří jsou a Prastaří budou. Vesmír zná bránu.Vesmír je branou. Vesmír je klíčem a strážcem brány. Minulost, přítomnost, budoucnost, vše je ve Vesmíru jedním. Ví, kudy Prastaří v minulosti prošli a kudy znovu projdou.
Na Prastarou Zemi dopadl asteroid. Nesl sebou spory, zárodek pozemského života. Elder Things, Prastaré. Dopadl do tehdy mělkého praoceanu který pokrýval prakticky celou Zemi. Zde začal zrod života. Genesis.
V hlubinách oceánů se rozrůstali, zatímco věky plynuly, dokud se z moře nezvedla zem. načež se v zástupech vynořili ven a temnota opanovala zemi.
Sémě Prastarých pokrylo Zemi a potomci jejich přetrvali věky. Pterodaktylové z planiny Leng jež dílem jejich rukou jsou. Klokani, kdož dlí v pradávných labyrintech Zinu v Australii  je blahořečí jako pány své. Oni zplodili netopýry co sedlají noc. Hlavonožec  jejich bratrem jest a buněčná masa (hlenky) jejich otroky (otroky jejich podstaty). Červy jim skládají poctu v nočním údolí v podzemí a savci zpěvem velebí je pod vrcholky starověkého Thorku. Oni kráčeli uprostřed hvězd a kráčeli po Zemi.
Za pomoci evoluce se z Prastarých Elder Things začal diferenciovat život. Až k dnešnímu člověku.
Cesta Prastarých ale byla členitější. Z dálek snad kosmu, snad dálek Země přišla nová evoluční větev, plémně Cthulhu hlavonožci. Hlavonožci začaly být dominantní rasou a velkými predátory do dnešních dnů. Prastaří tento evoluční boj jen těžko rozdýchávali, byli na jiné bázy než hlavonožci. Spíše medůzy a lilijice. Hlavonožci je ohrožovali nezměrnou silou. Po mnoha věcích však zavládla přirozená rovnováha. A hlavonožci pro Elders přestaly být hrozbou exterminace. Zatím se v hlubinách vyvýjely další větve evoluce korýši jež začaly za pomocí hub maskovat své tělo Mi Go. Rozpoutala se nová evoluční válka. A zase zavládl relativní mír. Tak to pokračovalo věky. Větve  Prastarých, plemena Cthulhu i Mi Go začaly kolonizovat souš či pobřeží. Tehdy byla Antarktida hotovým rájem a tak se tam začaly Prastaří stěhovat. Až nakonec se Země začala radikálně měnit. Vyhnala obyvatele do míst kde mohli přežít. Do hlubin oceánu.

Tito Prastaří byli nyní pryč, uvnitř Země či pod mořem; ale jejich mrtvá těla vypověděla prostřednictvím snů jejich tajemství prvním lidem.Tam dlí dokud nenastane čas, kdy ze svého temného domu v mocném podmořském městě R'lyehu vystoupí velký kněz Cthulhu a opět se ujme vlády nad Zemí. Jednoho dne, jakmile budou hvězdy připravené. Velký Cthulhu je Jejich bratrancem, ale i on Je může zřít pouze matně, Iä! Shub-Niggurath! Poznáte Je podle nečistého puchu. Mají ruku u vašeho hrdla, nevidíte Je však; a jejich obydlí je totožné s vaším střeženým prahem. Vesmír je klíčem k bráně, kde se dotýkají sféry. Tam, kde Oni kdys vládli, vládne nyní člověk; tam, kde člověk nyní vládne, budou vládnout zase Oni. Po létu nastává zima, a po zimě léto. Čekají trpělivě a mocně, poněvadž se zde opět chopí vlády."

Až se hlavonožci, tvorové vzešlý ze stejných spor ale evolučně na jiné koleji opět chopí vlády, pak Prastaří opět budou dominovat na Zemi a začne nový koloběh evoluce. Pak se hlavonožci stanou nejinteligentnějšími tvory planety a založí nové civilizace.

Myšlenka života sneseného z nebes je stará jako lidstvo samo. Vždy přichází vyší moc z nebes aby stvořila život. V moderní termonologii se to nazývá panspermie Jedná se tedy nejspíše o asteroid. Ten funguje jako skvělý štít proti kosmickému záření. Spory nesené na takovém šutru jsou mnohem odolnejší a je pravděpodobnost že po páru takových organismů na planetu započnou život. Spory bakterii jsou agilní a rychlé. Lepší evoluční katalizátor nenajdeme.
Lovecraft byl materialista, nevěřil na bohy a nevěřil na transcendentálno. Ale věřil vědě. Yog Sothoth není nic jiného než vesmír sám, se svým časoprostorem, který pozoroval cestu tohoto organismu po doslova eony. Ví odkdu Prastaří, přišli, a co jsou zač. Je branou kterou se sem dostali a je i branou kterou se lze dostat pryč.
Poté co dopadl asteroid na mladou Zemi začala exploze života. Je hypotéza že existuje evoluce a revoluce. Evoluce je pomalým ustavičným vývojem trvajícím miliony let, revoluce je vývojem v řádech desetitisíců let. Pád šutru je revolucí. Uvědomme si že Země před 3 miliardami let, kdy zhruba začal život, byla doslova a do písmene peklem. To co si křesťané představovali pod pojmem peklo bylo zde miliardy let. Země byla vysoce nestabilní, horká a její atmosféra z pohledu nás neobyvatelná. Tyhle podmínky byl pro bakterie naopak hotový ráj. Praocenám byl teplý občas horký. Začala diferenciovaná evoluce. Pokud ony spory by byly opravdu Elder Things pak by to byla původní větev tvorů. Z kterých se vyvynulo vše ostatní.

ForumKontakt
spodnilista