Analýza

news

NecronomiconArtHDPOdkazymapa Koubič Sytes

Necronomicon rozcestník

Simonomicon: Pravda, Fixe a něco meziadsaf

 

Každý badatel, který opravdu bere svou práci seriozně se občas setká s kopancem do rozkroku. Ti co svůj život zasvětili hledání Necronomiconu tak jak ho pociťoval Gentleman z Providence, se hnali a ještě i ženou za chimérou která je stejně tak egregor jako kniha sama.

Pravda o Simonomiconu je prostá tak jako šat šlapky. Dan s Johnem provedli investigativní vyšetřování hodné Woodwarda a Bernsteina a přišli na původ Simonomiconu. Magick Child chtělo udělat false grimoire a co lepšího použít než Lovecraftův Necronomicon? Poté vzali dosud známou nejstarší mytologii světa a Beng vznikl Simonomicon. Kniha hlavně určená jako zkušební materialy pro nové adepty, zda rozpoznají errory jež v knize jsou. Z tohoto Nomiconu se stala celosvětová senzace a fenomén na kterém si teď kde jaký blbec honí ego a mastí kapsy. Neboť nejdiskutovanější knihou byl, je a bude Simonův Necronomicon, který bude vždy diskutovaný z jediného důvodu, jediný neřekl, dělal jsem si z vás prdel. Snad honba za autenticitou systému žene tisíce lidí k něčemu co nevidělo Mýtus ani z rychlíku a tvrdí to o sobě že to je Necronomicon. Avšak i na tomto Necronomiconu visí aura černá jako gabro, a dokonce i krůpěje krve...


Simonomicon je považován za nejnebezpečnější versi Necronomiconu. Důvod jsme si už zhruba řekli v úvodu. Jako jediný nikdy nepřiznal, že je falzem. Tím jeho egregor získal velkou sílu. Druhou posilou byl fakt, že z velké části pracuje s mezopotámskou tradicí. A upřímně také se řadím mezi ty kdož razí heslo čím starší tím silnější a lepší. Proč ale Probůh kniha co velebí EnKiho má být zlořečeným Necronomiconem? Pokud je pravda to co píše Harms s Goncem (což nelze brát jako axiom neboť v jejich knize je též mnoho chyb) pak je slovo Kanpa užívané v Simonomiconu jako Remember ve skutečnosti Banish. Pokud je toto pravda pak každé Zi Anna Kanpa Zi Kia Kanpa je ve skutečnosti větší poslání do prdele než Edin Na Zu. Zdá se že to je titěrná drobnost, ale pojďme se podívat blíže. V Necronomicon files se spekuluje o tom, že invokace bran vedou do klifotických antizón.


O Klifách, Skořápkách se v Simonomiconu píše na třech místech. Ve dvou z nich ve smyslu varování, že pokud něco poděláte skončíte v Klifotu. První zmínka je v Testamentu Šíleného Araba.

Remember always to copy each of the formulae as I have put it down, and not to change it by one line or dot, not so much as a hair's breadth, lest it be rendered valueless, or worse: a broken star is the Gate of Ganzir, the Gate of Death, the Gate of the Shadows and the Shells. Recite the incantations as they are written here, in the manner this prescribed. Prepare the rituals without erring, and in the proper places and times render the sacrifices.

Pamatuj vždy opsat každou z formulí tak, jak jsem ji napsal a neměň ji ani čarou nebo tečkou, ani na tloušťku vlasu, aby se nepřestala působit, nebo hůř: porušená hvězda je Branou Ganzir, Branou Smrti, Branou Stínů a Skořápek. Přednášej zaklínání tak, jak jsou zde napsána, způsobem zde předepsaným. Připravuj rituály bez chyb, na vhodných místech a ve vhodné době a vykonávej je oběti.


Toto souvětí lze s klidem a bez sebemenších pochyb vyložit i takto „porušená hvězda je Branou Ganzir, Branou Smrti, Branou Stínů a Klif.


Shells tedy Skořápky, Klify se v Simonomiconu objevují třikráte. Podruhé v knize Maqlu v pasáži Exorcismus Anua


Thus, the Exorcism of ANUI have put the Starry Crown of Heaven, the potent Disk of ANU on my head
That a kindly Spirit and a kindly Watcher
Like the God that hath made me
May stand at my head always
To life me to favour with the Elder Gods
UDUGGHUL
ALLACHUL
MALLACHUL
MASQIMCHUL
DINGIRCHUL
No Evil Spirit
No Evil Demon
No Evil God
No Evil Fiend
No Hag Demon
No Filth-Eating Demon
No Thieving Demon
No Shadow of the Night
No Shell of the Night
No Mistress of the Demon
No Offspring of the Demon
No Evil Spell
No Enchantment
No Sorcery
NO EVIL IN THE WORLD OR UNDER IT
OVER THE WORLD OR INSIDE THE WORLD
MAY SEIZE ME HERE!
BARRA ANTE MALDA!
BARRA ANGE GE YENE!
ZI DINGIR ANNA KANPA!
ZI DINGIR KIA KANPA!
GAGGAMANNU!


Jako poslední se objevují Skořápky v Knize Voláni v pátém vědění.
Know, fifthly, that the worshippers of TIAMAT are abroad in the world, and will give fight to the Magician. Lo, they have worshipped the Serpent from Ancient Times, and have always been with us. And they are to be known by their seeming human appearance which has the mark of the Beast upon them, as they change easily into the Shapes of animals and haunt the Nights of Men and by their odour, which comes of burning incenses unlawful to the worship of the Elder Ones. And their Books are the Books of CHAOS and the flames, and are the Books of the Shadows and the Shells. And they worship the heaving earth and the ripping sky and the rampant flame and the flooding waters; and they are the raisers of the legions of maskim, the Liers-In-Wait. And they do not know what it is they do, but they do it at the demands of the Serpent, at whose Name even ERESHKIGAL gives fright, and the dread KUTULU strains at his bonds

Věz, za páté, že uctívači TIAMAT jsou ve světě zmateni a budou na Mága útočit. Hle, uctívají Hada z Pradávných Časů a vždy byli mezi námi a mohou být poznáni ve své zdánlivě lidské podobě, protože nesou znamení Šelmy, tak jako se snadno proměňují do zvířecích podob a sužují Lidi za Nocí a svým pachem, který pochází z pálení kadidel nedovolených při uctívání Starších. Jejich Knihy jsou Knihami CHAOSU a plamenů, Knihami Stínů a Skořápek. A uctívají vzdouvající se zem a roztrhaná oblaka, nespoutané plameny a valící se vody a jsou burcovateli legií maskim, Lhářů co čekají. Ani nevědí, co dělají, ale dělají to na příkaz Hada, z jehož Jména má hrůzu dokonce i Ereškigal a hrozivý KUTULU se napíná ve svých řetězech


Z psychologického hlediska se dá říct toto. Pakliže něco poserete dostanete se do klifotické antizony tedy Azonei. Protože není v silách moderního člověka udělat správně vše co se v Simonomiconu chce, tak jako tak jste v prdeli. Podvědomí vám naservíruje Skořápku jak vyšitou. Sumersky foneticky nikdo nemluví, což je u inkantací vyžadujících správnou pronancuation docela vážný neduh.Osobně však nemám nějak extrémně negativní zkušenost s praxí se Simonomiconem. Jen jsem si zašel za Sínem (osobní sympatie) a měl velmi příjemné zážitky. Trochu nepříjemnější byl experiment s Mardukovou 50. tam krom toho že na mne křičela lednička mne chtělo i cosi sežrat, ale jen v duchu přátelského laškování, ano jsem magor.


Pro praxi se Simonomiconem je dosti rozšířená jedna totožná vize. „Podivné sny kde je slyšet klepání na dveře, či sny o drolící se cihlové zdi... „ Gonce dále píše „též jsem slyšel o uživatelích, nebo pouhých čtenářích Simonomiconu, kteří zažili děsivé sny o tom jak něco velkého a silného buší na zdi. „ má osobní snová zkušenost podobného typu se datuje k 29.12. 2006 : 29.12. na 30.12. : napadl mě stromu podobný tvor ze zdi když jsem seděl na kanapi ... bylo mi řečeno že tyto stvůry se skrývají mezi touto dimezní a mohou útočit na lidi …Tato vize pokračovala i po probuzení kdy jsem slyšel šramot a ozvěnu říkající Jsou za každou zdí. Podobná vize se datuje i mnohem dále do minulosti a byl jsem jí zasažen ještě v době kdy jsem nebyl vědomě obeznámen s Necronomiconem. Tuto snovou zkušenost jsem sepsal do povídky jež se jmenuje Šílenství. V onom snu cosi amorfního prorazilo střechu starého domu a vyvalilo se ven. Na motivy této vize jsem o pár let později namaloval obraz který jak někdo poznamenal vypadá jako scéna z Alone in the Dark, hry na motivy Lovecraftova kosmu. Má přítelkyně Nela zažila totožnou zkušenost jako se mi udála 29.12.2006. Zhruba v březnu 2009 něco ve snu bušilo do zdí po probuzení též slyšela ještě nějakou dobu šramot a něco říkalo Jsou za každou zdí. Odlišnou vizi zažil můj kolega při vlastním energetickém skenování knihy. „Já to taky nepokoušel. Udělal jsem to co s každou knížkou, když chci rychle zjistit jestli se mi bude líbit a dopadlo to tak, že jsem se nemohl nadechnout. Prošel jsem něčím co vypadalo jako futra, kolem bylo černo a nějaká postava, nejspíš žena s černými vlasy, blížila se rychle ke mě minula mě a pak jsem nedýchal. Nakonec jsem se dokázal nadechnout, ale musel jsem fakt moc chtít. Bylo to nádherný a děsivý. Neslyšel jsem nic, nic jsem nevnímal, jen tu tmu okolo a to co jsem viděl. Letělo tam. něco jako pečeť a ta mi jakoby ukázala tu bránu a pak byla ta žena, nebo co to bylo, ta prošla skrz ni a ven a já dovnitř a zastavil se mi dech a já chtěl dál a ono to nešlo a pak jsem rychle utíkal ven a ona se vrátila zpět a pak byl konec. Otevřel jsem oči a volně dýchal. Pln klidu a míru. Bylo to nádherný a děsivý zároveň. Jakobych byl ve snu, ale vlastně jsem nesnil. Bylo to něco nepředstavitelného. Něco dokonalého. Vyndal jsem N z desek, aby tvořil jakousi knihu.Položil si to na levou ruku a pravou dal nad to. Nadech se, vydechl a s dalším nádechem jsem vstoupil do N. Pak najednou zmizel čas a já byl v tom. Před očima se mi ukázala rádomy pečeť nebo tak něco, ale vytištěná a ta mi ukázala to, co vypadalo jako futra. Prostě odletěla a jakoby otevřela nějaký dveře a těmi jsem procházel a čím blíže jsem byl, tím byly větší a pak jakoby vyplnily celý prostor a za nimi bylo opět černo a tam jsem nedošel. Protože pak jsem se začal dusit.“


Simonomicon je úzce spjat s vizí portálu. Vlastně jinak, Necronomicon je úzce spjat s vizí portálu. Tohle je logické a i blbci dojde proč. Necronomicon je skoro synonymem pro bránu jinam. Pomocí zlořečeného Necronomiconu je možno cestovat časoprostorem, otevírat brány do jinam a cestovat mezi křivkami a úhly. Keiza byla schopná procházet zdmi, Whateleyovic otevírali bránu Yog Sothoth aby si užil trochu srandy s tou dobou ještě příčetnou Lavinii. Asenath lezla do podzemí do jeskyní Shoggothů. Randolph Carter nejspíše otevíral zkušenostmi s učením Necronomiconu brány Stříbrného klíče. Mokvavá rodina v Kingsportu si touto knížečkou přivolávala smradlavé Byakhee. Myslím že oněch odkazů by bylo možno najít u samého Lovecrafta mnoho. U ostatních autorů už nemohu tolik sloužit, neboť nemám ani zdaleka celé mythospisectví. Tuto vizi rozšířil Simonomicon do té míry, že udělal gatewalking jako majoritní část praxe. Samozřejmě že jde o astrální travelling po odlehlých prdelích. Tedy sensitivní čtenář či dokonce praktikant je ovlivněn podvědomě touto rovnicí Necronomicon = brána = průser. Není divu že velká část experimentátorů má negativní zkušenost. Aura Necronomiconu je plná negativní energie.


Jak jsem už předeslal, Harms s Goncem mají zajímavou teorii. Dle nich jsou ty celkem neškodné inkantace ve skutečnosti nasírací sentence. Kanpa je dle této dvojice Banishing tedy Zmiz a ne remember tedy pamatuj.


IA NAMRASIT! IA SIN! IA NANNA!BASTAMAAGANASTA IA KIA KANPA!MAGABATHI-YA NANNA KANPA!MASHRITA NANNA ZIA KANPA!IA MAG! IA GAMAG! IA ZAGASTHENA KIA!ASHTAG KARELLIOSH!


Dlužno podotknout že jsme v žádném dictionary asyrštiny babylonštiny či dokonce sumerštiny nenalezl nic podobného kanpa. Jak v českých tak zahraničních zdrojích. Ani v soupisu zdrojů není od Harmse s Goncem žádný hint kde se této informace dopátrat.


V Necronomicon Files je několik chyb a spekulací.

Nug Soth v Hayově Necronomiconu je bastardizovaný script zednářů nikoliv parafráze na Deeho Enochianštinu.


Kutulu je možno psát jak KutuLu tak LuKutu. Viz Enuma Eliš kde je soupis Jedenácti Tiamatiných hrůz. Basmu, Mushussu, Lahmu, Ugallu, Girtablilu, Kululu, Kusarikku...


Rybí muž Kululu je tedy nejblíže Lovecraftovu Cthulhu.

Třetí tabulka Enuma Eliš v příšerném českém překladu zní

Kdo je uzří, nechť slabostí klesne!Když jejich těla se vzpínají, nikdo je nemůže zahnat.Stvořila hada jedovatého, saň a mořskou obludu,obrovského lva, vzteklého psa, člověka-škorpióna,zuřivé vichry, člověka-rybu, tura.Nemilosrdné zbraně nesou, nebojí se bitvy.Mocné jsou její příkazy, nemožno jim vzdorovat.Hle, takových jedenáct stvořila!


"Whoever looks upon them shall collapse in utter terror!
Their bodies shall rear up continually and never turn away!"
She stationed a horned serpent, a mushussu-dragon, and a lahmu-hero,
An ugallu-demon, a rabid dog, and a scorpion-man,
Aggressive umu-demons, a fish-man, and a bull-man
Bearing merciless weapons, fearless in battle.
Her orders were so powerful, they could not be disobeyed.
In addition she created eleven more likewise.


A teď můj překlad stejné části s hlavou a patou
Kdo je uzří, nechť slabostí klesne!Když jejich těla se vzpínají, nikdo je nemůže zahnat.basmu hada rohatého, mushussu saň a lahmu mořskou obludu. Démona ugallu, vzteklého psa a girtablilu člověka škorpiona. Zuřivé démonu umu, kululu rybího muže a kusarikku muže býka. Nemilosrdné zbraně nesou, nebojí se bitvy.Mocné jsou její příkazy, nemožno jim vzdorovat.Hle, takových jedenáct stvořila!

Pomoc?

Největší nebezpečí světa bylo je a bude člověk. A proto nejnebezpečnější na samém Simonomiconu je zneužití ze strany lidí. Jediná tato kniha z ranku Nomiconů byla potřísněna lidskou krví a hned několikrát. Spojitost s Simonomiconem však nebyla přímo dokázána, vrahové však tuto knihu měli jako Bibli. Takovýchto případů je více než by se dalo čekat.

Je paradoxní, že největší kriply nalezneme mezi uctívači Simonomiconu. Jelikož jsem členem v Discaples of EnKi tak vím, že oni to berou zatraceně vážně a meče brousí na uctívače TiAmat tj nás s upřímnou chutí po krvi, tj naší krvi.

Naproti tomu kreténi jež uctívají Chapadla a Nelidské zlo, jsou z valné části otevření, bezproblémoví a nábožensky povznesení. Neberou sebe ani svou víru moc vážně a to je myslím cesta, která je pozitivní.

Jaké povahy Simonomicon je?

Dan s Johnem mi nedali ve své práci jednoznačnou odpověď. Jejich teze, že se jedná o anti zonei grimoar je podepřena hlavně jediným slovem a to Kanpa jež oni překládají jako vypadni místo pamatuj. Jejich druhý argument, použití kuřidla jež démona nasere místo udobří je lepší, ale tam spíše jde o zkoušku adeptů než o pokus sestrojit na oko dobrý v jádru zlý grimoar. Pokud šlo Magick Child o to urazit hlavu všem adeptům, což by znamenalo vložit do samých inkantací atomovku v podobě Vypadni místo Pamatuj. Pak bych považoval Magick Child za bandu se vskutku dobrým smyslem pro humor. Co ale považuju za podpásovku je záměrné uvádění blbých informací v přiloženém slovníku.

Toto si lze vyložit buď:

1. Důvěřuj ale prověřuj, tj každý adept by měl sám provést překlad ze sumerštiny

2. pokus o destrukci všech adeptů (aby byla švanda)

3. Kanpa opravdu znamená Remember a Dan s Johnem kecají nebo mají špatné informace

Tak či tak je pravda, že každý adept by měl být bystrý, zvídavý a sečtělý a když jde do sumerského folkloru nechť se naučí aspoň trochu o Sumerech.

Zda Magick Child sbastlili Simonomicon záměrně jako klifotický, nebo to obstarali už sami praktikanti je ve hvězdách. Jelikož sami operují s pojmem Skořápky a s žebříkem světel tj Cabala Renovata nebo jak se to. Docela věřím tomu že jim o Sitra Achra šlo, aspoň v tom smyslu naprogramovat Egregor Simonomiconu tak aby vše co je špatně provedeno posílal do Klifotu tj antizón. I tak je ale jen na mázích jak se se Simonomiconem poperou a do jaké astrální řiti je zavane.

***

Aktualizace ku 28.8.2010: Kán je v sumerštině opravdu výraz pro banishing, dle sumerského slovníku, který se mi dostal do ruky. slovo pa je pak výraz ve smyslu udělat. tedy Kánpa je udělat banishing.

Copyright Koubič

all right reserved bo jak se to

ForumKontakt
spodnilista