Sefirot a Mýtus Cthulhu

news

NecronomiconRecenzeArtHDPOdkazymapa Koubič Sytes

Necronomicon rozcestník

Sefirot dle Lovecrafta adsaf

Sefirot, Strom života, něco složitějšího než deskriptivní geometrie. Dle Kabaly něco jako diagram stvoření. Je nutné hledat Vnější bohy v prázdnotách klifotického chaosu nebo je základní zákon Universa tj entropie neoddělitelnou součástí Sefirotu?

Mnohokrát jsem se dotýkal definice božství a božího působení a stvoření. Snad každý kdo opravdu rozímá nad Universem musel dojít k závěru že jediný Bůh který se může nazývat Bohem je něco co nemá emoce ba skoro se nejeví jako živé, pokud s tímto nesouhlasíte i po důkladném rozímání nejspíše tento myšlenkový proud není zapířeněn mou meditací ale mím šílenstvím.

Lovecraft dokázal to na co si nikdo předním netroufl. Pojmenoval Boha jeho jménem a dal mu atributy které z něj dělají vládce. Šílený démonský sultán Azathoth vládne ve středu Universa v jeho dvoře za rachotu rouhačských fléten těch druhých bohů. Azathoth je Univers je to rachotící šílenství jež započalo v bodě 0  a čase 0 úkazem který se nazývá Big Bang. Mezi Vnějšími bohy existuje hiearchie. Nejvyšší, nižší a ti druzí. Mezi nejvyššími jsou
Azathoth Tulzscha Hydra Daoloth Naxyr Ghroth. Uvažuje se i o Abhothovi a Ubbo Sathla (Uvažuje se = já uvažuji). Když si rozložíme oč jde z hlediska archetypálních vlastností kosmu vyjdem nám, že Vnější Bohové jsou hybateli Universa. Tj jeho metazákony.

Ohledně Sefirotu a Prastarých jsem přeložil část kapitoly z knihy Necronomicon Files. Zde v mém otřesném překladu.

Strom Díra (Abyss) a Brána
Není možné porozumět Grantově, Lovecraftově a Crowlyho práci bez základních znalostí Kabaly a jejího systému Sefir na  Stromu života. Kabala byla původně systém hebrejské mystiky který byl převzat pohany a mágy středověku a renesance. Jak pravil Richard Cavendish... každá průpověď o Kabale bude přísně zjednodušená... a toto vysvětlení by pro naše účely mělo stačit. Asi před 500 lety nebo přinejmenším do Agrippy byl Sefirotický systém kabalylstického Stromu života modelem vesmíru universa pro západní okultismus. Každá Sefira na Stromu života representuje aspekt existence či mágoca vědomí.   Sefirot též odpovídá tradičnímu filozofickému planetárnímu systému planetární magie. Každá Sefira je identifikována s  hebrejským jménem Boha ovládaná určitým hebrejským archandělem a určována seznamem magických korespondencí, které pomáhají v Cestě mágovi poznat kdy dosáhl správné Sefiry či sféry. Pro příklad, Sefira Netzach Vítězství je sedmá na Stromu života ovládaná archandělem Hanielem korespondující s planetou Venuší, barvou zelenou a kovem mědí, jadeitem kadidlem sanátem bílým atd. Každá Sefira je emanancí Boha, každá representuje archetypální představu sféry stvoření.
Pod Stromem života je Strom smrti, z nějž visí deset Klif, nebo skořápek. Zničené světy churavé a zlé. Každá Sefira má odpovídající Klifu ke které náleží i korespondující planeta. Tato představa byla částí hebrejského kabalistického systému, ale až později rozšířená a zmapovaná pozdějšími pohanskými mágy.  Tradiční pohled středověkých kabalistů byl že Klifot tvořil obrácený strom pověšený pod Malkuth jako zhoubný kořenový systém pod Stromem života. Jako takový Strom smrti Klifot byl nejnižší částí Asijjah (nižšího světa) a byl sférou hrubohmotou a sférou zlých duchů.  Kenneth Grant nicméně umísťuje Klifotický strom za Strom života než že by ho umísťoval dolů jako  odvrácenou stranu Sefirotu. Grant nevěřil že se má Klifotickým oblastem vyhýbat. Viděl obyvatele těchto klifotickýh oblastí ne jako zlé bytosti samy o sobě ale jako  atavistické síly jejichž energie lze uvěznit pomocí magie.
V kabale je cílem Cesta mága ze Sefiry do Sefiry. Aby se učil cestou skrze stezky pokračujíc v pátrání po osvícení znalostech a moci. Oddělování vrchních tří  Sefir (Kether, Chochma, Binah) od nižších sedmi Sfér. Ať tak či onak je Abyss rozlehlá propast kterou staré národy zobrazovaly jako širou ohromnou poušť. Projít Abyss je považováno za dosažení nejvyššího mistrovství a nezbytné pro překročení iluzí. Ve středu Abyssu je skrytá Sefira Daath. Daath je jako černá díra k hvězdě. Daath znamená vědění, protože to představuje meziplochu mezi Sefirou Bina moudrost a Chochma porozumění. Dle Grantova Crowleyho systému je brána do Daathu otevřena skrze stezky Abyssu. Grant toto rozvádí tak že odkazuje na oblast Daath „Nafialovělou zonu“ a vysvětluje že je to druh Sefirotické červí díry dovolující přístup ke Klifotu ale také dalším nelidským světům tak jak je můžeme vidět v současnosti.
Ve svých Enochianských spisech Dee krátce zmiňuje démona jehož zve Coronzon nebo Choronzon, toho kdo jak říká může zasahovat do práce mága. Crowley našel tento odkaz a ustanovil démona Choronzona "Ničitel všech myšlenek a forem" byl strážcem brány Daathu. Ačkoli Bill Whitcomb autor Magicans Companion považuje Choronzona rovnoceného Nyarlathotepovi (Prostředník a polsel Prastarých z Mýtu). Kenneth Grant ho identifikoval s Lovecraftovým Yog Sothoth, klíč a strážce brány.
V březnu 1912 Crowley publikoval Liber CCXXXI v časopise Equinox. Tam presentoval jména a sigilia geniů 22 Ve svých Enochianských spisech Dee krátce zmiňuje démona jehož zve Coronzon nebo Choronzon, toho kdo jak říká může zasahovat do práce mága. Crowley našel tento odkaz a ustanovil démona Choronzona "Ničitel všech myšlenek a forem" byl strážcem brány Daathu. Ačkoli Bill Whitcomb autor Magicans Companion považuje Choronzona rovnoceného Nyarlathotepovi (Prostředník a polsel Prastarých z Mýtu). Kenneth Grant ho identifikoval s Lovecraftovým Yog Sothoth, klíč a strážce brány.
V březnu 1912 Crowley publikoval Liber CCXXXI v časopise Equinox. Tam presentoval jména a sigilia geniů 22 stupňů hada Klifotu. V Nightside of Eden extrapoloval toto Kenneth Grant do dva a dvaceti Tunelů Setových, část Klifotického vesmíru dosažitelná skrz bránu Daathu. Tento vesmír je zamořený nákazou, hrůzou a nebezpečími stejně jako hemžícími se démony. Grant sám odkazuje na Crowleyův Liber CCXXXI jako na extrémně zlověstný grimoar.  Tak bylo účinně zmapováno v druhé části knihy Nightside of Eden těchto dvacet dva Tunelů Setových. Tvořících základ a korespondujících s dva a dvaceti cestami na Stromě života.  Jako Cesta moudrosti spojí se zářící Sefirot Stromu života s šerednými světy Tunelů Setových dlících v Klifotu na Stromě smrti.
Podle Grantova vesmíru lze Tunely chápat jako zlo pouze těmi kdo neosvícení jsou v jejich skutečném významu. Z Grantova pohledu nejsou sami o sobě zlí duchové odporné entity skrývající se v Tunelech Setových ale pouze původní atavismy uvnitř lidského vědomí které mág může zpřístupnit přes sexualně magické obřady využívající sigilii z Liber CCXXXI. V Grantově systémtaké Tunely Setovy slouží jako symbilické popisy - krom jiného - dva a dvacet vaginálních sekrecí (kalas) uvolněných v sexualních magických obřadech. Druhá část Nightside of Eden je v podstatě grimoar poskytujícíc instrukce pro setkání s obyvateli každého z Tunelů.

Setovy tunely

Hlavní myšlenkou Granta bylo že Lovecraft byl od přírody mistr se schopností cestovat astrálně ve snech a překročit sféry Kabalistického Universu. Z Grantova úhlu Lovecraft šel napříč Abyssem tažený skrz bránu Daathu hnaný do Tunelů Seta a Klifotických oblastí hrůzy. V těchto děsuplných Tunelech Seta veřil Grant, Lovecraft našel Necronomicon. Osudová citace z Hrůzy v Dunwichi " Yog Sothoth .... " Grant věřil že Yog Sothoth není nikdo jiný než démon Choronzon strážce brány Daathu. Mohlo setkání Lovecrafta s Choronzonem Ničitelem všech myslí a forem, způsobit Lovecraftovu posedlost neeuklidovskou geometrii a selhání newtonových zákonů fyziky?
Z Lovecraftova příběhu Horror v muzeu přichází popis Yog Sothoth. Představivost svolala otřesnou formu bájného Yog Sothoth. Jen hromada barvu měnících globů  ohromujících ve své zlé podmanitosti. Grant věřil že Zhoubné globy byly Lovecraftova sněná vzpomínka zničených sfér Klifotu, zmatený entitou jež střeží cestu tam. August Derleth parafrázoval Lovecrafta s mučivým pojmenováním v Lurker at the Trashold, je přítomen podobný popis Yog Sothoth. V Grantově zorném poli byl Yog Sothoth - Choronzon číhač na Prahu - Daathu. Z tohoto pohledu to není žádná náhoda že Lovecraftův Mythos hrůz popisuje  příchod ne z hvězd Sefirotu ale z tmavých prázdnot Daathu mezi hvězdami.
Grant popsal Lovecrafta takto "byl sevřený v prostoru nočních můr a odporných snů kde četl Necronomicon" Též Grant cituje Lovecraftovu úvahu kde představuje sám sebe ve snu jako důkaz že Necronomicon je astrální knihou. Grant dále stál za tím že nejenže Lovecraft ale pravděpodobně i Mathers, Blatavská, Crowley a jiní čtou z Akašického grimoaru. Citoval paní Blatavskou Knihu Dzyan (která podle některých měla vliv na Lovecrafta)jež je taková přenesená kniha kde jsou popisy světa starších monstrozních jevů. Grant též zmiňuje Chamberse, Abrose Bierce a Arthura Machena že možná pohlédli do Akašického Necronomiconu. 
Když Grant použil termín Necronomiconská gnose, on měl na mysli gnozi v jejím tradičním smyslu, jako znalost, odhalení, tušení či nadpřirozené významy, Daath jméno Brány Abyssu je v hebrejštině znalost. v řecku bylo slovem pro znalost gnose. Pro Granta tedy je Necronomiconská gnose doslova znalost odhalení černé díry do Daathu. Grant prohlásil : Jistě pakliže vůbec existuje Necronomicon jako Kniha Thotova a Kniha Dzyan existují v Tunelech Setových. (Beyond Mauve Zone). Grant stojí za tím že Necronomicon představuje invididualní magický proud jehož číslo je 555 odlišné od Crowleyova Therionského proudu jehož číslo je přirozeně 666. Také v Beyond Mauve Zone užívá  Grant termín " Necronomiconský Mythos" způsobem jež se zdá být totožným s užívanějším termínem "Cthuhu Mythos". Krycím termínem pro Lovecraftovi obludné bohy : Azathotha, Yog Sothoth a tak dále. Toto může znamenat že viděl Necronomicon jako klíč k Lovecraftovu imaginárnímu vesmíru. Vesmíru který Grant vnímal ne tak imaginární jako většina z nás.

V obou knihách Outside the Circkes of Time a článku objeveném v Man Myth and Magic, Grant také navrhuje reinkarnaci jako možnost spojení mezi Lovecraftem a Al Azíf. Zdálo se to daleko pravděpodobnější že v nějaké minulé inkarnaci se Lovecraft velmi dobře vyznal v Necronomiconu. Dále spekuloval že noční můry jež Lovecrafta sužovaly byly výsledkem zločinů které Lovecraft spáchal v minulých životech kdy praktikoval černé a abyssovské magie. V dopisu mi Grant sdělil že Lovecraft samotný se prvně zmínil o představě reinkarnace. Avšak já jsem odkaz na reinkarnaci v žádném z vybraných dopisů HPL nenašel. Jeden byl humorným dopisem tvrdícím že Robert Bloch byl inkarnací Ludviga Prinna. V jiném adresovaném Clark Ashton Smithovi Lovecraft důrazně říká "Vskutku jsem absolutním materialistou pokud jde o momentální víru, nechovám ani špetku víry v nějaké nadpřirozenosti, náboženství, spiritismus, transendentálno, metapsychozu či nesmrtelnost". Metapsychoza je přesídlení duše z těla po smrti. Ačkoli Lovecraft podepsal všechny dopisy E.Hoffman Priceovi jako Abdul Alhazred jednalo se spíše o rozmarný žert a ne vážně míněné vyznání že věřil že je sám inkarnací šíleného Araba. Pro spisovatele z okruhu Lovecrafta bylo typické nazývat se autory imaginárních knih jež stvořili. Téma reinkarnace ukazuje na Lovecraftovu dřívější fikci. Jeho báseň Nemesis je jak se zdá věnovaná muži pamatujícímu si minulé životy v kterých byl mágem. V příbězích Polaris a Za stěnou spánku s tímto tématem též koketoval. Avšak nejsem si tím jak vážně bychom měli brát tyto důkazy jako důkazy Lovecraftovi víry.
Jakkoli bizarní se mohou zdát neokultistovi Grantovi teorie, však představují nejlepší argumenty ve prospěch Lovecrafta jako pravého ačkoli neúmyslného mága. Grantovi spekulace mohou příliš spoléhat na nedokazatelnost nadpřirozena, ale rozhodně nejsou postaveny na základu vyvratitelných keců. Winfriede Lovecraft byl Egyptský svobodný zednář, tajná okultní učení přišla od Alistera Crowleyho do Soma Greene skryté svazky z Brownovi university atd. Jediný problém teze Granta závisí na názoru že Lovecraft byl od přírody mistrem. Z mého pohledu neexistuje nikdo jako mistr od přírody. Nemůžete být přírodním mistrem ještě než jste se stal přírodním programátorem a přírodním neuro chirurgem. Adeptsví vyžaduje nejen nativní duševní schopnost ale i pečlivé studium, výcvik a neoblomnou víru. Lovecraft nikdy nepřekonal překážku víry. Syrová magická schopnost bez praxe z vás neudělá mistra stejně jako vysoké IQ bez studia vám nezjistí universitní diplom.

Osobně jsem došel po důkladné analýze k faktu, který je nejvyšším rouháním proti veškerenstvu náboženství, že nejvyšší entity Lovecraftovi nejsou silami Klifotickými nýbrž Sefirotickými. A nebo ještě lépe Sefirot a Klifot jsou existující ve stejném čase a prostoru jinak řečeno jsou jedním. Vycházím z mé osobní filosofie, že černá, bílá nebo šedá v Universálním pohledu neexistují jde pouze o změnu stavu. Změna stavu není ani zlá ani dobrá a tedy diagram stvoření není ani dobrý ani zlý a tedy Sefirot a Klifot jsou jen pokusem o dualismus, který v měřítku nekonečna prostě nemůže obstát.

Proto bych se u Sefirotu kontra Klifotu zabýval dualistickým pojetím Tvoření a Ničení. Boptáním a Pohlcování. Pokud je Sefirot souhrnem sil tvořivých pak Klifot by měl být souhrnem sil destruktivních. Tedy Sefirot aktivní oheň voda vzduch země Klifot pasivní oheň voda vzduch země. Ale i to je pouze nudný nefunkční dualismus. Sefiry jsou tedy takové levely stvoření fyzikálních vlastností Universa které byly doprovázeny jistou vibrací tj písmenem  hebrejské abecedy.

Na pochopení kabaly pracuji a integraci Outer Gods též.

Dle Církve Hvězdného vědomí je to takto

Magické užití či návrhy užití
Lze užívat jména Mýtu v temné tradici mnoha způsoby. Jak s pentagramem (pentamychos tradicí) tak Stromem života,.
Církev hvězdného vědomí užívala těchto způsobů

Keter a Bina = Nyarlathotep
Chochma = Shub Niggurath
Chesed = Yog Sothoth
Gebura = Azathoth
Tpiferet = Daoloth
Nesach = Cthugha
Hod = Ithaqua
Yesod = Cthulhu
Malkut = Nyoghta
Ubbo Sathla by mohl být Tvůrce nebo Bahu = Kosmické vejce

O něco obšírněji nám vysvětlují pohnutky tvůrci magického textu Aklo. Nejspíše též vzešlého od Starry wisdom sect.
Ain Soph je Nepojmenovaná temnota (není na žádné ilustraci) Bezejmenná temnota nebo Mlha (Není v povídkách HPL ale v jeho dopisech)
Kether - Ob je Nyarlathotep jako Pekelná Nicota nebo se také užívá N'gah K'thuun (Nyarlathotep je Jedním a Druhým)
Kether - Ob je jako Asat neo nebytostná Vedanta.
Binah - je Nyarlathotep jako Nicota jež vyzařuje celým zbytkem. Jako Sat nebo tvorové Vedanta. (Ve skutečnosti pro to v Mýtu pojmenování není. Stvořili jsme Yodra jako aspekt Nyarlathotepa. Yodra jest matkou pěti stvoření jež nahánějí hrlůzu a Psů z Tindalu pocházejících z úhlového prostoru) Nyarlatohtep je duší a poslem všech ostatních Prastarých, jako těch zmíněných o pár řádků výše.
Chochma je Shub Niggurath (Vajre, Prvotní Logos, andragogynní)
Hesed je Yog Sothoth jako Vesmír sám. (Hesed je též zván Yat Zabaoth, Brána, Vše v jednom, Jedno ve všem, Hlavní Brána)
Geburah je Azathoth, jako neprostor (Geburah je též zván Azoth)
Tipereth je Daoloth Odkrávač závoje iluze jako čas (TAO je vysloveno jako DAO, to může být použito pro Daath)
Netzach je Cthugha jako ohnivý elemntál
Hod je Ithaqua jako větrný elementál
Yesed je Cthulhu jako vodní elementál ( O-tuum, chystali jsme se užívat OTHUUM ale kvůli copyrightu jsme nemohli, kvůli záměrům autora jenž tuto entitu vytvořil a hádal se o její použití)
Malkuth je Nyogtha zemský elementál
Brány jsou : Azathoth jehož číslo je E: a vždy otevírá chaotické brány Yog Sothoth Hlavní brána jehož číslo je Pí téměr vždy je brána zavřena pokud se někdo neopováží jí otevřít Daoloth jehož číslo je Fí brána je částečně otevřená pro příšerné a hrozné věci Tam je též i pět Bran, které se otevřou když hroty Pentagramu se rozbijí Ale Hlavní Brána Yog Sothoth (jako kruh) musí být též otevřená aby mohlo být i pět zbylých) Křivky jsou normální síly které řídí náš Kosmos, jako fyzika zakřivuje prostor úhly pentagramu jsou druhem křivek jež se vštěpuje do Vesmíru, (úhly Vesmíru, ty které lze prorazit skrz zavřené body pentagramu. úhlový Prostor prostor mezi mezerami to je to místo kde oni přebývají a jejich pařáty navždy usazenými na vašich hrdlech. Ale vy je nemůže uzříz. Pentagram je může zadržet nebo uvolnit) Když pak pentagram drží Pět stranou, ale může je též skrze úhly propustit. Logos je též Shub Niggurath androgenní (oboupohl) ve více formách manifestace, (Oheň uvnitř, Vajra v nás, atd,Míšení ras síla v křížení) Bahu ( nebo Tvůrce, Yeshod/Malkuth předtím než ve dví se rozštěpilo) je Ubbo Sathla (Kořen, Zrod života, Nutkání tvořit více života) Fohat je Revu Pthya (metrická signatura našeho Kosmosu ve fyzice) Had je Yig Naga je Nagas Rupa znamená formu nebo tvoření Arupa znamená beztvarý Pět hrozných, Ohavný, Ukrutný, Strašný,Deprimující,Strašný,Trhač duší (heh,plus sto dalších Lovecraftovských adjektiventit které mohou prorazit skrze Zatáčky prostoru, prorazit Hranici Světla a vstoupit do našeho Kosmosu z úhlového prostoru z kterého oni pochází: (spodní hrot hvězdyú Bug Shash, a v nejvyšším bodě, černá Krev z Yibb Tsll, Drowner a Pohlcovač duší. (pokud je tu problém s copyrajtem použijtr Ythogtha a Ob ran jako vyšší body. (nižšší pravý hrot hvězdy) Fthaggua nebo Aphoom Zhah, ohnivá a upíří bytost, plamený pohlcovač duší. (Nejvyšší pravý hrot hvězdy) Atlach Nacha neob Na Ran hrozivý pavoukovitý tkadlec rozbitých vřeten pavučiny života. (Nejvyšší levý hrot hvězdy) Kha ran, polární konec a strašlivý Ob, černé peklo jež se může jevit nevinným jako je nevinné dítě. (Nižší levý hrot hvězdy) Zhar, démon větrum jež může sát časoprostor do vortexu/víru


Tvůrci tohoto použitelného systému nebrali v potaz to že v případě Ithaqui Nyoghty Cthulhu Cthughy se nejedná o Vnější bohy ale o sekundární či terciální síly tj o Old Ones.

Rozeberme si kosmologii Mýtu tak jak s ní pracuje náš řád ACETDA. Vnější Bohové jsou primární síly Universa jedná se o prvočinitele kosmu o základní zákony.  Vnější bohové se dělí na Hlavní jimž vládne Azathoth jakožto Kether nižší Vnější bohy jež  je například Shub Niggurath a ostatní druhé bohy což je třeba P3X -.234 nebo jak se to nebo Yko. Můžeme je brát jako primární síly sekundární teciální.
Old Ones se dají analogicky považovat za genie určité sféry.

Praktický příklad
Ghorth je zosobněním živlu země. Je to supermasivní kus šutru který je nejčistší esencí hrubohmoté gravitace. Jako genij mu bude tedy Nyogtha jakožto zemský elementál / ementál.

Druhý model Sefirotu lze najít v spisu Cults of Cthulhu

Keter – Yuggoth
Bina – Cthulhu
Chochma – Kadath
Chesed – Nodens
Gebura – Hastur
Tiferet – Azathoth
Nesach – Shub Niggurath
Hod – Nyarlathotep
Yesod – Yig
Malkut – Lilith
Daath – Yog Sothoth

U tohoto modelu mi příjde že ten kdo konstruoval tento Strom neměl o Mýtu ani tucha a nezabýval se jím do hloubky. Identifikovat Malkut jako Lilith míchat Prastaré Vnější Velké plus entitu z Sumeru (ač nevěřím že si byl sumerského původu vědom) to je síla, jež identifikuje tvůrce s někým kdo po nocích masturboval nad fotografii Antona LaVeye.

Tedy se tímto modelem již zabývat nebudu. I když tohoto neduhu se nevyvaroval ani Grantův model. Který je ale o poznání profesionálnější.

Sefirot Prastarých

Z mého úhlu pohledu bych navrhoval indentifikovat s deseti Sefirami dest Outer Gods. Protože Azazthoth není supreme vládcem což se ví ale nemluví se o tom ... pojmenoval jsem tuto nadřazenou entitu Nicota nebo v Cthuvianu Noyena. Noyena je černé slunce, to co rozežírá Azathotha od počátku věků a to co tu bylo je a bude i po jeho smrti. Mluvím o černé díře. Která vše jednou pozře do malé singularity až do stavu kdy zase bude velký třesk a vznikne syn Azathotha.

Pokud přistoupíte na toto vyjevení Entity nejmocnější, Pak je Azathoth a Nicota archetypem tvoření a ničení.

Nicota je tedy Ejn Sof a Azathoth Ejn Sof Ór.
Keter je pak interakce Azathotha s Nicotou při čemž vznikl Velký třesk a Univers.

Vzniká Azilut svět prvé emanace.
Z Keteru jdou dva proudy Naxyr a Suthoth což je to co je neodhalené a to co je zjevné jinak řečeno přírodní zákony.
Chochma odpovídá Yog Sothoth ... Yog Sothoth udržuje rovnováhu mezi vším. Jedná se o Sluneční soustavu nebo také vše co spolu  nějak reaguje. Je to dá se říct setrvačnost která udržuje objekty na správné dráze.
Bina je protipol Chochmy jejímž archetypem je Ghroth. Jedná se o gravitaci která přitahuje tělesa k sobě. Bina má již svůj odraz ve fyzické rovině ve formě Saturnu, který je dravcem co si osedlal kusy planet co rozdrtil a tvoří teď jeho prstenec. Jeho síla je však „skrytá“

Sféra Beria svět stvoření
Chesed je Nyog' Sothep, nepojnenovatelná mlha.je něčím jako spojovacím článkem. Nastoluje harmonii mezi zákony Universa. Jupiter plynný mlžný obr je takový vládce rovnováhy v naší Sluneční soustavě. Zbavuje se nebezpečného smetí a „řídí“ vnější prstenec Sluneční soustavy je druhým nejhmotnějším tělesem u nás.
Gebura naším jménem Naxyr je prvotní impuls k tvorbě vyšších idejí. Na níž navazuje Sefira Hod.
Tiferet je Tulzscha a ne protože to je na T ale protože Tulzscha je tím co hoří takže ohnivým elementem.  Dárcem světla a předzvěstí života (bez světla to na Zemi moc nejde)

Sféra Jecira svět utváření
Nesach je sférou astrálna. Je to rodiště tvarů a života. Ubbo Sathla jakožto tvořitel života který je dosti neforemný z počátku stejně jako astrální egregor. Planeta Venuše je pak jasná. Stejně jako živel vody ve které život začal.
Hod je Nyarlathotep. Rozum moudrost vědomí. Je poslem a hlasem.

Sféra fyzična Asia svět dohotovení
Jesod v této Sefiře se spojují Sefira Nesach se Sefirou Hod. S neřízenou silou Universa s tou vědomou touto spojenou silou je Hydra jedná se o finální stvoření životních forem ve fyzické rovině.  
Malkut je Shub Niggurath. Je to konečná část stvoření spojení všech živlů do jedné sféry.

Daath skrytá sféra Daath náleží Daolothovi principu TAO ultimátní pravdě

Takže v našem Universu je to takto
Ejn – kulový (to co opravdu nejde představit a to NIC to co bylo před nekonečným cyklem Univers)
Ein Soft – Noyena
Ein Soft Or - Azathoth
Keter – Big Bang Azathoth Noyena
Chochma – Yog Sothoth
Bina – Ghroth
Chesed – Nyog' Sothep
Gebura – Naxyr
Tiferet – Tulzscha
Nesach – Ubbo Sathla
Hod – Nyarlathotep
Yesod – Hydra
Malkut – Shub Niggurath
Daath – Daoloth

Upozorňuji že nejsem kabalista a tedy nemám páru zda jsem pochopil Sefirot správně avšak pokud ho chápeme jako diagram stvoření Universa pak to snad ani jinak být nemůže.

O tom že Sefiry jsou metatagy programovacího jazyka Universa praví tento odstavec

Namítneš-li, že On sám zamýšlel stvořit svět bez [pomoci] sefirot, odpovědí na to je, že záměr by poukazoval na nedokonalost toho, jenž zamýšlel [stvořit svět]. Jestliže řekneš, že stvoření nezamýšlel, odpovědí na to je, že kdyby tomu tak bylo, bylo by stvoření náhodnou [událostí] a každá věc, která povstane náhodně, nemá řád. My však vidíme, že stvoření mají řád se sluncem ve dne a měsícem s hvězdami v noci. Řádem trvají, řádem zanikají a řádem se obnovují. Tento řád, jímž trvají a zanikají, se nazývá sefiry, což jsou síly [stojící] za veškerým odděleným bytím v rozdílném počtu. A protože byla stvoření [přivedena] do existence prostřednictvím těchto sefir, navzájem se od sebe liší, kdy [některé] jsou vysoké, [jiné] nízké a [některé] jsou mezi. Přesto všechno [pochází] z jednoho principu a vše [pochází] z Ejn Sof, mimo nějž není nic.

Dále se ve spisu praví

4) Pokud tazatel vytrvá a zeptá se: Hle, dokázal jsi, že existují sefiry. Jak ale zdůvodníš, že jich je deset, a že jsou [přesto jen] jednou silou?
Odpověď: Už jsem tě obeznámil, že sefiry jsou počátkem a začátkem všeho, co je omezené. Vše, co je omezené, je vymezeno substancí a místem (prostorem), neboť není substance bez prostoru a není prostoru bez prostředkování substance. A v substanci [se nachází] přinejmenším tři síly [a to] v délce, v šířce a také v hloubce. Takto jich je [celkem] devět. A protože substance netrvá bez prostoru a prostor trvá pouze silou substance, pak celkový počet, co se týče substance a prostoru, není menší nežli deset. Proto je psáno: „deset a ne devět, deset a ne jedenáct“ (Sefer Jecira 1,4). A tak jako se ze tří stává devět, tak se stejným způsobem ze čtyř, což je prostor pro [výše uvedené] tři, stává šestnáct. Avšak [v daném případě] si vystačíme s deseti, abychom naznačili, že prostor [pochází] ze síly substance, a že substance je pouze jedinou silou
Hebrejci byli v pravdě genialní a jejich znalost kosmogenese též. Zde si můžeme povšimnou že Sefir je jak sraček ale nám stačí těch hlavních deset. Princip Ejn Soft je principem nekonečného proudění ... tedy zákonu o zachování energie ležaté osmy, singularity.

Kabala dělí vše na tomto světě buď na Sitra D Kedushah (Strana svátosti) či Sitra Achra (Strana nečistoty). Doslovně Druhá strana nebo strana Kelipah. Není zde nic mezi. Každá myšlenka, proslov, akce nebo tvoření má svůj původ buď v Kedushah nebo Kelipah.

Zase nemohu souhlasit s tím že je Kedushah X Achra. Klify se dají brát jako Universa mimo náš Univers, jiné dimense které prostě nejsou podřízené sféře našich fyzikálních zákonů tj Bohu. Když se zákony Universa na nějakou sféru vykašlou je jasné že pak je konec s newtonovskou fyzikou a Amen s racionálním chápáním toho co se odehrává. Ale jak jsem již milionkrát řekl něco jako objektivní dobro a objektivní zlo neexistuje vše je subjektivní a ten kdo si myslí opak je z hlediska mého subjektivního pohledu idiot a o tajích Universa neví ani popel.

Ještě jednou, ne nejsem kabalista a s kabalou koketuji jen krátce. Je to fascinující systém, který už před tisíci let chápal genesi vesmíru i kalkuloval s tím že existují i jiné vesmíry ... viz různé verse sefirotu které jsou označené jako ne pro náš svět. Proč analoguji sefiry k planetám a principům fyziky? Protože už Smaragdová deska Herma Trismegista praví Jak nahoře tak dole, tedy zákony v zrnku písku jsou rovny zákonům Universa.  Lovecraft choval fobii k Universu a pojmenoval síly které ho formují, jsou to šílené síly, prosté myšlenek a vědomí jak jej známe. Někteří tvůrci pochopili co jsou tyto síly zač a vznikly entity Daoloth, Ghroth, Hydra a také tvůrci kteří nepochopili oč jde a vznikly Starší Bohové Yad Thaddag nebo Kthanid. Nebo okultisté typu Donald Tyson kteří z Vnějších bohů udělali to co dělá člověk vždy, zlidšťuje jich a pak se vytratí jejich božkost stejně jako síla kterou vládnou. Bůh je jeden je to Univers jeho zákony jsou těmi dalšími bohy. Sílami které vědci nazývají fyzikou a idealisté bohy. Dualismu v Universu není jen proměny která navždy bude rodit nové sefiroty a nové konstelace hvězd stejně tak jako naše inkarnace. V které možná opět budete číst tyto Koubičovi sračky.

ForumKontakt
spodnilista