R´lyeh Text

news

NecronomiconRecenzeArtHDPOdkazymapa Koubič Sytes

Necronomicon rozcestník

 

R´lyeh Text adsaf

 

Pro mne velmi diskutabilní záležitost, Rlyeh text. Pro vás překládá mistr Ditechi, kterému za to děkuju. Protože, i pro ty méně zběhlé v cizích jazycích můžu předložit další kus ze skládačky Mýtu Cthulhu. Ať to je autentické či nikoliv, je to příjemný čtení.

Překlad kapitoly prvé a druhé by Koubič

Překlad ostatních kapitol by nevíme kdo. Překlad můj ... až mě jebne a zase začnu prociťovat nutkání workoholismu přepsat vše do češtiny i to co už česky je ... dobrý co? Ale já prostě mám ten starý styl psaní převlice rád ... u knih okultních jest řeč moderní rouháním. A další nepopiratený fakt je že už ani neumím psát taková díla normoščeštinou.

Proto čekejte že i první dvě kapitoly trochu poupravím.

 

Písmo R´lyehu

Tajné listy Necronomiconu

Jejich skryté místo

V temném a zapomenutém městě jsem toho viděl hodně nezmíněného. Není to nádhera Iremu, který mě šíleně straší ve snech, ale jiné místo, místo zahaleno v naprosté tichosti, člověku dlouho neznámé a vyhýbající se dokonce i ghoulům a vyzáblým přízrakům. Ticho, které tam je, je přirovnáváno k milionům ztracených roků, dávicích mou duši velkým tlakem, když jsem procházel ony labyrinty v hrůze, že mé kroky můžou probudit ty hrozné tvůrce této bezejmenné sféry, kde rukopis času je svázán a vítr ani jen nešeptá. Velký byl můj strach z tohoto místa, ale ještě větší bylo jakési polospánkové omámení, které sevřelo mou mysl a tahalo mé kroky ještě dál a hlouběji do této říše neznáma. Moje lampa vrhala svou zář na čedičové stěny, odhalujíc pevné pilíře, které jistě nebyli vysekány žádnou lidskou rukou, na kterých podivné poskvrněné obelisky zobrazovali děsivé křesby a klenuté písmena tyčící se nade mnou v temnotě. Chodba prede mnou se zvažovala a tak jsem sestoupil. Kvůli tomu, co vypadalo jako věčnost, jsem sestoupil v nadšených úvahách nad ponurými sochamy, které pokračovali po obou stranách chodby až do nekonečna, zobrazujíc prazvláštní činy Těch Mocných, nenarozených ze smrtelného lůna. Setrvávali tady a už stěny budovy nesly jejich značku: ohromné podobizny těchto příšerných bytostí starých časů, vytesaných pod oblohou neuhádnutelných asteroidů. Cesta vedla stále více a více dolů. Ztratil jsem pojem o času, Hypnos a věčnost drželi mou duši. Jak dlouho a jak daleko jsem šel? Nevím. A pak jak probuzený ze snů Narcaea, mé oči najednou uzřeli dveře, které mi bránili v cestě. Byl na nich jejich znak. Znak, který jsem viděl v jeskynních hrobkách Lengu, mezi pilíři Iremu, neseny před sochani kryptického Isnavoru. Začal jsem se třást hned jak jsem uzřel tento temný nápis, pokrývající jadeitový kámen, svíjející se jak tisíc odporných hadů. Jednou jejich plazovité formy jakoby vyrážely proti sobě jako v konfliktu, pak se spájeli do hnusné hmoty a pak se znovu dělili do zkroucejících se černých hadích písmen. Dveře se před mýma očima svinuly jak zvitek papíru a já jsem hleděl do prázdnoty, která za nima byla. Mezi hvězdami se pohybovali zvláštní tmavé postavy. Jak nářek obrovského větru, mi do uší bušili s křikem a pláčem tisíce hrůzných hlasů duší v mukách. Zakázané jména Yog-Sothoth, Cthulhu, Nyarlathotep a stovky dalších mi pálili v mysli jako jedovatá zlost. Jejich mozky vstoupili do mého a já jsem se naučil tak rouhavé věci, o kterých se smrtelnému člověku ani nezdálo, pocházející z oblasti mimo našeho času a prostoru, kde slepý démon, sultán Azatoth spočívá v jámě Chaosu po dlouhé nekonečné nesčíselné aeony.

O tom jenž spí

Vězte že spal spánek smrti po celé nesčítelné eony Ten, který spal dávno před zrozením člověka, Ten který je mrtvý ale stále snící POVSTANE, Jeho čas se blíží. Červ nenaruší co je už zkažené. Čas je bezvýznamný oproti délce jeho trvání. Eony nemůžou zničit to co není z pozemské hmoty. Dlí v Rlyehu svázaný v nekonečném spánku. Ti jenž by bránili temnotě Vnějších Pekel zabránili zkáze člověka… ale Temnota zvítězí. Osud člověka je zpečetěný a sepsaný.

Hvězdy zaznamenají čas Jejich příchodu. A až se sféry planet budou prolínat ON POVSTANE. Velký Cthulhu se vrátí vyzbrojený pařáty pomsty, krutě potrestá Starší a rozseká duši člověka. Země pozná noc bez konce.Jeho přisluhovači jsou mezi vámi, proto si dávej pozor O člověče. Přicházejí v pokorné lstivosti, jako zloděj noci. Nestarají se o člověka a jeho křehká božstva. Člověka zaslepeného jejich vůlí. Velký Cthulhu spí ve svém příbytku a formuje svůj sen, ze kterého ve mně bude spící nehybně čekat Můj bratr Ibn Ghazi viděl otevřenýma očima konec lidského rodu. Než jejich kletba odepřela mu zjevení. Každý odsouzený pociťuje nekonečnou torturu ve Vaultech Zinu. Jeho ústa jsou zapačetěna, jazyk uřezaný, nemůže oplakávat své utrpení. Je bezhlavým, otrokem Shoggothem, dokud Prastaří Velcí Starci nepadnou.

Yog Sothoth zná bránu, kterou se Prastaříi vrátí. Když budou hvězdy vybledlé a Měsíc už svítit nebude více a Slunce nebude vycházet a zacházet, jen tmavé Slunce. Velký Cthulhu se probudí a z hlubin zvolá mocným hlasem tisíce hromů. Brána se otevře a ONI SE VRÁTÍ. Lamentuj nad svým osudem O člověče, neboť Země bude prázdná a na věčnost hozena do propasti zatracení.

Ve své hrobce v R’lyehu Velký Cthulhu sní

Pečeť, kterou použili Oni proti němu nevydrží věčně. Bláznovství lidí ji rozbije a ON POVSTANE. Člověk ve své zaslepenosti popadne klubko, které svazuje jeho nesmrtelnost ( aniž by věděl kdo vede jeho ruku) Ohněm roztrhne vzduch i oceány a oblohu pokryje jedovatým pláštěm stínu Cthulhu. Já Alhazred, jsem uslyšel jeho volání, mé oči spatřily zakázané znamení, bojím se hlasu nočního větru. Mám strach o člověka.

Ph`hglui mglw`nafh Cthulhu R`lyeh Wgah`nagl fhtagn

Výcvik mrtvoly

Jakou úrodu přinese duše po smrti?
Co spočívá v hrobě potom, co se duch odloučil?
Co zajišťuje Bránu pod hadím okem?
-Stanza I.

Ten, kdo by chtěl ovládat tajnou sílu musí uctívat Ty z Prázdnoty a dodat Jejich bytí potravu. Oni ještě za dávných věků tvořili z masa a kostí těla, kráčeli po zemi a plodili rozmanité životní formy k vlastní krmi: kreatury Jejich tvaru (ne takové, jako ty co stále kráčí po zemi) formované a zbarvené tak, aby vyhovovali Jejich potřebám. Oni v Prázdnotě přetrvávají bez tvaru, Jejich plášť z masa je zničený, ale Jejich tužba po esenci hmoty přetvává a dlouho potlačovaná žádostivost klokotá s dravou prudkostí. Když život opustí tělo jako moucha, musí být tato moucha Yotha také uzavřena, udělej zářez Barzaiovou zakřivenou šavlí a nad hlavou mrtvého těla vyslov zaklínadlo:

ZECKA-REBUS PRATCHI, RO`KAS
WELBREBOSDOS SATIGOC INRUT, YOTH
IMBRUT, ZECKA-REBUS YOTH! RO`KAS YOTH!

Udělej Znamení Voorish a spal vonnou tyčinku ZKAUBA. Zdvihni ohořelou větévku z ohně a směrem k Západu přednes slova: BELUM OSAS GRIMSAL, BOGAD RITZAS, PEGVIER, LAZOZ IMBRUT, ZECKE-REBUS, YOTH! Udeř do bronzového gongu a až bude doznívat, hmyz bude létat kolem tebe a vstupovat do rány. Moucha bude vevnitř přebývat stodevadesát dní a z její hniloby povstane devět červů ISCUXARu, které budou rozežírat tak jak jim bylo určeno, dokud nezůstane nic než esence. Dokud nepřistoupí Na-hags, aby s pomocí Znaku Starých odstranil (kterého se tolik bojí) a nepřehradí jim únikovou cestu Železným Amuletem. Takto připravená esence, může být poskytnuta Jim, během Jejich uzmierovanim snadno otevřeš Bránu jak jsem tě to učil. (Udělej trojitou gunuflekci a zapečeť okultním znakem Kotha Jejich příchod). Třpytící se prášek může být smíchaný ze surovin rozemletých v den a hodinu Saturnu a zkombinovane s okrem ze země, solí a sírou. Mumie může být vytvořena posypáním prášku na jakékoli mrtvé tělo.

 

Balonova nádoba
Vytvoř nádobu v podobě mosazné hlavy.

Potom na čelo vyryj tento okultní znak:


Pod pravým okem vyryj tento znak:Tento znak vyryj pod levým okem:


Pod ústy nalevo pak vyryješ tento znak:


A pod ústy na pravo se musí nacházet tento:


Tuto nádobu položte na kámen s vyrytými znameními mocného Balona. A na konec vytvoř oči této nádoby z obsidiánu. Dovnitř lebky zapečeť dostatek Prášku Ibn Garziho, kovy starověkých planet a esenci života. Až budeš měsíc starý, seber tuto nádobu zahalenou do černého na nějaké vyvýšené místo, kde se nepohybuje žádný člověk a tváří se otoč na Sever. Odhal hlavu a předtím zapal Zakubarovu vonnou tyčinku. Potom přivolej pětici Balonových služebníků v Jeho jménu: VEDAL, NOCUSA, IBROS, DENAK, ENPROS, volám vás ve jménu vašeho pána, mocného BALONA! Spatřete vaše Znaky a hleďte na obrazy přízně této nádoby, která vás v tichosti očekává. Evokuji vás těmito slovy: KADESES YOLMO REEGUS EMIG ORRESSUS DIZZAG, ORESSUS, ORESSUS DIZZAG, a mocí Jeho emblémů, které jsem před vás postavil. Vyzývám vás, aby jste vstoupili do této nádoby a pohostili se na esencích, po kterých tak toužíte.Duchové se zjeví v podobě červeného dýmu před podobiznou hlavy a esence uvnitř začnou stupňovat jejich žádostivost a tak vstoupí skrz ústa nádoby. Až budou uvnitř, udělej znak KOTHa a zapečeť ústa červenou hlínou (kterou sis předtím připravil), říkajíc:
VOLEC DEMAS, ORIS, skrz tuto zeminu neprojdete. Slova byla vyřčena, Znak byl utvořen, na tak dlouho jak jen chci já, budete přebývat v této nádobě, kterou jsem zhotovil svým Uměním a ty mi dáš pravdivé odpovědi na mé otázky, až budu mít potřebu se ptát, neboť Balon, váš Pán vás vyslal ze zástupů, které mu slouží, aby jste byli poslušní mé vůli jako protihodnotu za mé uctíváné a náležité oběti.

Zahal nádobu hlavy černým plátnem. Když budeš chtít cokoli vědět, co je před tebou v lidském světě skryto, či oblasti elementárních duchů - Odhal hlavu, obrať se k východu, zeptej se na to, co toužíš vědět a pověz nádobě tato slova:
"Vytvořil jsem výs svým Uměním,
Dal jsem vám život,
Teď pravdivě odpovídejte."

(Udělej znak Voorish a zapal vonnou tyčinku.) Pečeť nesmí být nikdy zlomena, neboť Duchové by tě po Jejich vypuštění našli a ihned zničili.

To Fashion The Ring Of Hypnos

The realm of sleep touches earth's world in many places, but it is beyond the mighty Towers of the West that the dreams of man mingle with the threads of eternity. Only there where thought has form and purple Hypnos rules can a waking man tread the Valley of the Land of Sleep and behold the Web of Minds therein.

To enter the dreams of another you must know the Names and Sigils of the four Guardians of this realm and possess the Ring of Passage.

The four Guardian Spirits of the Western Portal (through which you must pass) each have names of five letters and diverse characters in which the secrets of their power are locked, thus:

NEMUS:

DACOS:

CABID:

LEEBO:

Fashion a ring from virgin silver in the day and hour of Jupiter and engrave upon it these characters:

In the day and hour of Mercury furnish the ring with a bezel of bronze bearing this character:

For one cycle of the Moon expose the Ring to the elements in which time the silver will blacken and the bronze turn green.

In the dark of the Moon write the Names and Sigils of the four Guardians upon the parchment and suffumigate with storax while calling upon the said Guardians in these words:-

Nemus, Dacos, Cabid, Leebo!

I call you forth by your ancient names

Attend me in my work and behold these your symbols!

YAILISBO IBUZOD!

Place the Ring upon the parchment and recite the Incantation in a low voice:

YOBUS RESUSYARTA NEBEE, RISSANUS NEBEE ZHIYA, VEN REBUSERIC NI ARDAS ARBAOS VANZEE GEREL ZIMPHANSE NI NEBEE AWENHATOACORO, VEHATH, HAGATHORWOS.

Sprinkle the ring twice with the juice of juniper mixed with the oil of civet and perfume with the Incense of Zkauba, saying:

Nemus, Dacos, Cabid, Leebo

I bind you in these words:

ADULAL! ABUIAL! LEBUSHI!

Let me pass before unhindered

Through the realms of your Kingdom

And let not sleep dim my eyes.

(Make the Sign of Kish)

Place the Ring and parchment within a leaden casket and set it aside for the space of seven days.

When you have need to enter the dream-mind of another, in the hours of night place the Ring upon the second finger of your left hand, turn West and pressing the bezel to your forehead pronounce the four Names upon the parchment and you shall pass in a moment between the Towers of the West and enter the realm of sleep. Speak the name of the dreamer and your minds shall become as one until Morpheus lifts his spell.

The secrets and desires of any an or woman shall be revealed to you through the images of their dreams. Yet, only those who sleep the hours of the night shall be subject to the power of the Ring, for the radiance of the sun utterly destroys it's virtue, and the Key shall be lost - The Spirits are not answerable to a second calling.

The Amulet Of Nodens

The amulet of Lord Nodens is a Shield of Protection against the fiends that walk the night; the demonic adversaries that assail Mankind. Whoever shall bear this Symbol upon his breast shall turn back the legions of darkness until the despoilers of earth return.

When the Moon is in her increase and Orion ascends in the East: Take a plate of purest silver and upon it engrave the image of the Serpent-bat which guards the Gateway of Fire. From the serpent mouth shall issue the tripart Word of Power that none shall speak or know.

On the reverse of the Amulet engrave the asterism of Orionis and within the Symbol of The Hand.

On a night when the stars burn in the heavens and the Sun is in the Sign of the Sea-Goat, turn to the East and hold the Amulet aloft saying:

Great NODENS of the Silver Hand, I call you forth!

Behold the Symbol of your mighty Power!

Open the fiery Gate of your Abode and give life

to this Emblem fashioned by my Art.

See the Name that may not be spoken,

issue from the jaws of your servant -

See the form of your secret place amongst the stars!

I hail you NODENS!

Stretch out your Hand and lend Power to my work

that the Elder Lords may assist me in my time of need.

In these Names I call upon your Power:

BABĂDUR, SHUJĂ, GIBBŐR, MURZIM,

BESN, KLARIA, GABBĂRĂ! JABBĂR!

(Make the Elder Sign)

Bow low to each Cardinal Point beginning and ending in the East. Perfume the Amulet with sweet myrrh of Commiphora, wrap in a black silken cloth and set aside until you would make use of it.

 

Of The Dead Who Rest Not In Their Tombs & Of Attendant And Familiar Spirits

Where in times past the Old Ones have stained the earth with Their curse, the dead shall know not the peace of the grave. From corruption they shall rise bringing forth a race of ghouls; creatures that are not of life or death but dwell in the shadow-world of phantasm.

The corpses of evil sorcerers are buried with their faces downwards and their hands spiked with iron to hinder their return to this world. Yet, some with great power yield not to death or the confinement of the sepulchre and by necromantic art, shape the marrow of their backbones to form terrible serpents or great lizards that feed upon noisome remains and gnaw dark passageways to the world of the living.

There are those that rise from the grave at nightfall and drink the blood of man and woman, sometimes transforming into wolf or bat and other diverse shapes.

The serpent-like lamia and clawed harpies also spread the plague of torment amongst men as they ever lust for the substance of life that has been denied them.

The worm begets the worm and from the decay of the body strange forms come forth.

The dreams of men and women are sometimes troubled by those passionate spirits of nightmare that the ancients have called incubi and succubi; whereof (through carnal congress) races of halflings are bred.

The wastelands are haunted by Afrit and Jinn, Gorgons and many-headed Hydras abide with the Mi-Go in the great yellow Desert of the North and my eyes have been infected with their evil.

All these beings are easily fascinated and bound to the will of the wizard-sorcerer who knows the ways and rites of the Old Ones. But, beware of those who dwell (dead, yet alive) beneath the ancient sands of Egypt (which I learned of in the house of Khephnes) for their time is yet to come and no mortal hand shall stay their power. They shall return.

Time passes not before the muted idols.

STANZA II.

 

The Speculum Of Apparitions

To have vision of the conclave of spirits called forth (when not evoked to visible appearance), or commune with the souls of the dead you must prepare a vessel in which their images will be ensnared.

The use of this curious mirror was taught to me by the magician-priests of the Vale of ZURNOS where the Great Night is followed by the Great Day and the Seven Caverns lead to the bowels of the earth.

Take a vessel of crystal glass in the form of the alchemist's retort and set aside. In the day and hour of the Moon (when she is in Her increase) and the Sun in the House of the Scorpion write upon a void parchment the Cypher of the Crab of Zosimos:

and perfume it with musk.

In a great mortar mix together: Betony, Pelitory, Snake-Weed, Elder, Cretan-Dittany of each a like measure; Zedoary, Galangal, Doronicum, Ammoniac, Opoponax, Spodium, Schaeinanthus, Ebony, Bole-Armenick, Mithridate and Must, each of one third part. Reduce all to a fine powder and put them within the alchemist's Pelican or blind Alembeck. Add distillate of sea-water to increase the amalgam fourfold. Cover with the parchment and ferment for the space of fifteen days.

Draw off the Quintessence and fill up the before mentioned retort with the Elixir and add a loadstone. Seal up the vessel with red wax and set it on a brazen tripod.

Make the Voorish Sign and speak the Nine Words of Power:

LUSOOM, RENGAT, EEPUS, OMARASY,

ALCUM, DARBUS, NESMONARTIS,

ENPHODDARIBUISEC, EBO!

At sunset for the space of nine days burn sweet incense beneath the vessel and speak the Words of Power in their order, one upon each day.

The Apparition of the Spirits shall be seen in the depths of the Speculum when you shall call them by your Art, and the souls of the dead shall give true answer according to their nature.

Návštěva Prastarých

Kovové hvězdy Starých navštěvují zem čas od času. A pověst o Starých jako o Bozích tento příchod neprovází, neboť Oni nekráčí po zemi v Jejich zakázaných formách. Navšťevují oblohu písečných krajin, vysoko položená místa a zpustošené oblasti země a vhánějí strach do srdcí osamělých poutníků a všech, kteří spatří Jejich znamení. Ale žádný člověk nemůže předvídat Jejich temné úmysly, nebo spatřit Jejich obličeje, neboť Oni cestují obrovskou obrovskou rychlostí po vlnách větru a v hněvu trhají látku Časové Sítě.
Šelma Noci bude předvídat Jejich příchod.
-Stanza III

Obřad Transfigurace

Ti, kteří vniknou do Propasti a jsou ještě naživu musí nejprve absolvovat proces tranfigurace. Podobně jako kdokoli, kdo chce pokračovat když se vrátí Staří a zem bude vyčištěna, musí vzít na sebe formu svých Pánů. Toto je poslední obřad a ti, kteří kráčí touto cestou se už nikdy nevrátí do mezí smrtelnosti. Jeho tělo bude jako ze železa, jeho mysl bude sounáležet s Těmi z nejstarších a prvními z pozemskách Pánů, jeho oči uvidí to, co žádný člověk nespatřil a jeho tvář bude jednotná s těmi, kteří cestují dimenzemi času. V noci, když se oko Hvězdného Draka zakalí a Slunce se bude nacházet v Pátém Domě se Saturnem v Trině, vcházejí do mezi Kameny a otvírají Bránu zaklínáním a magickou formulí Yog-Sogotha. Vyvolej globy jejich rozmanitými jmény a když tě navštíví, nad každým udělej Znak Voor. Před každým kamenem zapal vonnou tyčinku Zkaubu, rozfoukej prášek Ibn Ghaziho Čtyřmi Větry. Stůj před oltářem směrem k severu a zvedni rituální meč Barzaiův Scimitar a udělej jím ve vzduchu pohyby ve tvaru těchto okultních znaků:


A vyslov velká Slova Síly:

RENOSORATUNTA! POHOTHON! BASAKUNNAS!
Silným hlasem vyvolwj Pána AZATHOTHa těmito slovy:
Velký AZATHOTHe, přivolávám Tě.
Ničitel myšlenky a formy,
Přijď ke mně ve své Síle a zahal mne
Temnotou Věčnosti!
Nechť na mně sestoupí Nyarlathotepův Rubáš
Abych mohl kráčet mezi hvězdami
A lidé nezaznamenají mou přítomnost.
ZENTO! HADARBUS! TASAC!
(Udělej znak Kish)
Zahoďte tento kabát masa do země Starých.
Volal jsem vás!
Vyslovil jsem velká slova podle tradice!
Můj otec Yog-Sothoth stojí vedle Brány
A Mocný Cthulhu volá zpod vlny!
(Udělej znak Voor)
Měsíc tisíce tváří vyšel!
Dračí oko sa ztlumuje! Otevřete se!


Obkresli rohovou síť a vstup do Zálivu pomocí formule Dho-Hna a tvůj tvar bude jedním z těch bez něj.


ForumKontakt
spodnilista